Fotoreportáž: Na cestě ke Svaté bráně ve Vatikánu

Mimořádný Svatý rok milosrdenství, který vyhlásil papež František, přichází do své poslední fáze. Za dva měsíce se na celém světě uzavřou tisíce Bran milosrdenství, skrz které Bůh přináší útěchu a milosrdenství milionům lidí. Vypravili jsme se k jedné z hlavních bran, do Svatopetrského chrámu ve Vatikánu. Reportáž může sloužit i jako inspirace k prožití tohoto duchovního okamžiku.
Publikováno: 27. 9. 2016 14:45

Foto: Ondřej Mléčka / ČBK

„Ke Svaté bráně v Římě a kamkoli jinam bude každý muset podle svých sil vykonat pouť. Bude to znamení skutečnosti, že také milosrdenství je cílem, kterého je třeba dosáhnout a který vyžaduje závazek a oběť. Pouť je tudíž podnětem k obrácení: prostřednictvím Svaté brány se necháme obejmout Božím milosrdenstvím a zavážeme se k tomu, abychom vůči druhým byli milosrdní, jako je Otec k nám.“

Tato slova, která píše papež František, si může přečíst i každý, kdo chce projít Bránou milosrdenství ve vatikánské bazilice. Na bezplatné rezervaci, která probíhá přes internet, se nachází úryvek z buly k Svatému roku milosrdenství.

Pouť začíná u Andělského hradu, bývalého sídla papežů. Každý, kdo sem s rezervací přijde, dostane modlitební texty a společně s dalšími skupinkami lidí se vydá na cestu směrem k bazilice. Při několika zastaveních rozjímá o Božím milosrdenství nebo se modlí.

Poutníci ke Svaté bráně mají zvláštní trasu. Tak mohou tyto chvíle prožít v usebranosti i uprostřed římského ruchu. Cestu lemují nezaměnitelní dobrovolníci se žlutými vestami. Někteří nosí i bílý plášť.

U kostela Panny Marie v Traspontina se mnozí poutníci zastavují k modlitbě. „Milosrdenství je vlastností mateřské lásky,“ píše se v poutnických textech. „Syn se z ní narodil, aby byl milosrdenstvím lidstva; a Maria šíří toto milosrdenství spolu s láskou Matky z pokolení na pokolení. (…) Zde má původ mnoho vyobrazení Marie, které s hlubokým smyslem pro náboženský svět znázorňují její mateřskou ochranu, vyobrazují ji jako Matku milosrdenství; Marie znázorněná s pláštěm, pod který se utíká křesťanský lid.“

Při vstupu na Svatopetrské náměstí vidí poutníci množství svatých, kteří „se stali milosrdnými k bližnímu, protože se nejdříve nechali proniknout nekonečnou Boží láskou“. Věřící zde mohou recitovat modlitbu k Svatému roku milosrdenství, kterou napsal papež František.

Před průchodem Bránou milosrdenství čeká na poutníky ještě jiná brána – bezpečnostní rám.

Nenápadná mramorová dlaždice uprostřed cesty připomíná atentát na Jana Pavla II., k němuž došlo 13. května 1981. I toto místo je jistým způsobem spojeno s milosrdenstvím. Jak později řekl polský papež, ruka Panny Marie vedla kulku, takže jej střela profesionála pouze zranila.

Vrcholem pouti je průchod Svatou branou milosrdenství. „Kdokoliv vstoupí do Brány milosrdenství, může zakusit lásku Boha, který utěšuje, odpouští a dodává naději,“ píše papež František. Branou ve Svatopetrské bazilice prošly od roku 1500 již miliony poutníků. Otevírá se pouze ve svatých rocích; jindy bývá zazděná.

Cesta končí u hrobu apoštola Petra. Zde si mohou věřící přečíst evangelium o Petrově vyznání (Mt 16,13-19). Na tomto místě se také poutníci modlí vyznání víry a modlitby na úmysl Svatého otce.

Odcházejí povzbuzeni výzvou: „Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec!“ (Lk 6,36)

Autor článku:
Ondřej Mléčka

Související články

Další aktuality

Půl milionu korun ze sbírky ČBK odešlo na opravu katedrály Notre-Dame

Ze sbírky vyhlášené ČBK na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame po ničivém požáru byla dnes odeslána první platba ve výši 499 586 Kč (19 tis euro). Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit katedrály po dobu její opravy a na opravy po požáru. Sbírka nadále pokračuje, dary můžete zasílat na číslo účtu 1387680243/2700.
17.07.2019

Sant' Egidio: 1000 mladých Evropanů v Osvětimi

Po 80 letech od vypuknutí druhé světové války se tisíc mladých lidí z 16 evropských zemí sejde v Krakově, od 19. do 21. července, aby se zúčastnili setkání "A Global Friendship to live Together in Peace".
17.07.2019

Katolický týdeník: Křesťanská inspirace

Zatímco křesťanů v Evropě ubývá, v jiných koutech světa se děje opak – zejména právě v Jižní Koreji, kde ještě před 150 lety byla křesťanů jen hrstka a nyní tvoří třetinu populace.
17.07.2019

Papež František navštíví diecézi Albano

Biskup suburbikální diecéze Albano Laziale, mons. Marcello Semeraro, při nedělních bohoslužbách ohlásil papežovu návštěvu, která připadne na sobotu 21. září. Jedná se o datum s dvojím významem – jednak osobní papežovu připomínku dne, kdy se v roce 1953 zrodilo jeho duchovní povolání, jednak diecézní slavnost dedikace nového katedrálního oltáře, který před jedenácti lety požehnal Benedikt XVI.
17.07.2019

Otevřený dopis signatářům dopisu proti Mariánskému sloupu

V reakci na dopis adresovaný primátoru Hřibovi a dalším zastupitelům hl. města Prahy napsal kardinál Dominik Duka otevřený dopis, ve kterém se podivuje, že se takto fundovaní odborníci podepsali pod takovýto text.
16.07.2019