Evropští biskupové: Odsuzujeme pronásledování křesťanů

Ve dnech 6. – 9. října 2016 se v Monaku konalo plenární zasedání Rady evropských biskupských konferencí (CCEE) zaměřené na téma současných výzev Evropy a poslání církve. Přítomní biskupové odsoudili pronásledování křesťanů. Společně také navštívili památník teroristického útoku v Nice. Českou biskupskou konferenci zde zastupoval její předseda, kardinál Dominik Duka OP.
Publikováno: 10. 10. 2016 12:45

Foto: CCEE

Tématy čtyřdenního setkání byly „Současné výzvy Evropy, poslání církve a služba CCEE“. Biskupové hovořili například o úloze CCEE, situaci křesťanů ve světě nebo o vztazích s pravoslavnými církvemi. Některých bodů programu se účastnili i zástupci biskupských konferencí jiných kontinentů: Afriky, Latinské Ameriky, Asie a Oceánie.

V návaznosti na téma příští biskupské synody (celá zpráva zde) určili účastníci další směřování práce CCEE: pastorace mládeže, víra a rozlišování povolání.

Instituce, která sdružuje evropské biskupské konference, také zvolila nové vedení pro období 2016-2021. Předsedou CCEE se stal kardinál Angelo Bagnasco, arcibiskup Janova a předseda Italské biskupské konference, místopředsedy pak kardinál Vincent Nichols, arcibiskup Westminsteru a předseda Biskupské konference Anglie a Walesu, a Mons. Stanisław Gądecki, arcibiskup Poznaně a předseda Polské biskupské konference (celá zpráva zde).

Účastníci setkání navštívili památník teroristického útoku v Nice. V polovině července letošního roku zde Francouz tuniského původu najel kamionem do lidí a zanechal 84 obětí. K útoku se později přihlásil tzv. Islámský stát.

V závěru setkání přijali evropští biskupové poselství týkající se pronásledovaných křesťanů, které přinášíme v plném znění.

Příští plenární zasedání CCEE se uskuteční 28. září – 1. října 2017 v Minsku (Bělorusko).

Poselství papeže Františka účastníkům plenárního zasedání si můžete přečíst v samostatném článku.

Poselství přijaté plenárním zasedáním CCEE, 9. října 2016

Jako biskupové a předsedové evropských biskupských konferencí, shromáždění v Monackém knížectví k našemu každoročnímu plenárnímu zasedání, jsme jednali o dramatické naléhavosti pronásledování mnoha křesťanů, jež narůstá v různých částech světa. Důrazně a pevně odsuzujeme tyto události, které poškozují lidská práva a zejména náboženskou svobodu. Jedná se o projevy iracionálního násilí, příliš často živeného odkazem na náboženské pohnutky, což představuje zneužití a urážku samotného Božího jména.

Ceníme si osvíceného učení papeže Františka, který při mnoha příležitostech odsoudil nespravedlivé odvolávání se na Boha při konání násilí. To bylo také zdůrazněno ve společném prohlášení mezi papežem Františkem a patriarchou Kirillem (12. února 2016), které bylo předmětem naší práce.

Jakožto biskupové shromáždění v Monaku, pohnuti pastorační starostí, žádáme ty, kdo vládnou národům, aby na národní i mezinárodní úrovni zajistili důstojnost a celistvost lidí i společenství, především těch nejzranitelnějších.

Když jsou náboženství autentická, snaží se být vždy činitelem lidského růstu a celistvého rozvoje. V této perspektivě si přejeme – i v Evropě, kde mnohá společensko-kulturní znamení ukazují, že je křesťanství přikládána marginální role skrze diskriminační praktiky – abychom pozorně uvážili, že zdravá sekulárnost zahrnuje uznání správné hodnoty náboženství ve společnosti a v životě národů.

Odebrání nebo upírání občanství Bohu Ježíše Krista není zárukou rozvoje, nýbrž stojí na počátku onoho duchovního a morálního ochuzení, které je charakteristické pro naši dobu, a v dlouhodobém horizontu působí i sociální, ekonomické a kulturní ochuzení.

Našim křesťanským bratřím a sestrám, kteří trpí a jsou vytěsňovaní a diskriminovaní, a především těm, kdo jsou pronásledovaní, chceme vyjádřit svou blízkost. Nebudeme mlčet a především vás neopustíme.

S myšlenkami na ty, kdo zemřeli při vyznávání své víry v Krista, připomínáme zářivou hodnotu jejich svědectví, stejně jako závazek našeho svědectví.

V Roce milosrdenství víme, že naše naděje má kořeny v Ježíši Kristu, evangeliu odpuštění a míru pro všechny. To také radostně hlásáme národům našeho kontinentu.

(zdroj: CCEE)

Autor článku:
Ondřej Mléčka

Související články

Další aktuality

Biskupské svěcení ve Vatikánu

Blízkost Bohu, ostatním biskupům, kněžím a stádci: o to papež požádal při biskupském svěcení monsignora Guida Mariniho a monsignora Andrése Gabriela Ferradu Moreiru. Během slavnosti ve Svatopetrském chrámu František hovořil o „velké církevní odpovědnosti“ a zdůraznil, že „biskup je odpovědný spíše za to, aby sloužil, než aby vládl“.
17.10.2021

Anděl Páně: Svátost křtu je ponoření se do Ježíše, který slouží

V neděli 17. října papež František při polední modlitbě Anděl Páně promluvil z okna Apoštolského paláce na téma křestního povolání ke službě, podle vzoru Krista - služebníka.
17.10.2021

Slovo kardinála Dominika Duky k zahájení synodální přípravy 2021 s prosbou o přečtení ve farnostech o 29. neděli v mezidobí

Přinášíme vám úvodní slovo kardinála Dominika Duky k zahájení synodální přípravy 2021 s prosbou o přečtení ve farnostech o 29. neděli v mezidobí 17. října 2021.
17.10.2021

Papež František se v Assisi setká s chudými lidmi

Papež František se 12. listopadu vypraví na soukromou návštěvu Assisi, aby se zde setkal s chudými lidmi z celé Evropy, v předvečer Světového dne chudých, který připadá na 33. neděli v liturgickém mezidobí, letos tedy na 14. listopad.
16.10.2021

Už vím - Proč Pán Ježíš nechce, abychom byli lepší než ostatní?

Přinášíme další video v rámci pořadu P. Romana Vlka s názvem "UŽ VÍM", ve kterém odpovídá na otázky dětí.
15.10.2021