Evropští biskupové: Odsuzujeme pronásledování křesťanů

Ve dnech 6. – 9. října 2016 se v Monaku konalo plenární zasedání Rady evropských biskupských konferencí (CCEE) zaměřené na téma současných výzev Evropy a poslání církve. Přítomní biskupové odsoudili pronásledování křesťanů. Společně také navštívili památník teroristického útoku v Nice. Českou biskupskou konferenci zde zastupoval její předseda, kardinál Dominik Duka OP.
Publikováno: 10. 10. 2016 14:45

Foto: CCEE

Tématy čtyřdenního setkání byly „Současné výzvy Evropy, poslání církve a služba CCEE“. Biskupové hovořili například o úloze CCEE, situaci křesťanů ve světě nebo o vztazích s pravoslavnými církvemi. Některých bodů programu se účastnili i zástupci biskupských konferencí jiných kontinentů: Afriky, Latinské Ameriky, Asie a Oceánie.

V návaznosti na téma příští biskupské synody (celá zpráva zde) určili účastníci další směřování práce CCEE: pastorace mládeže, víra a rozlišování povolání.

Instituce, která sdružuje evropské biskupské konference, také zvolila nové vedení pro období 2016-2021. Předsedou CCEE se stal kardinál Angelo Bagnasco, arcibiskup Janova a předseda Italské biskupské konference, místopředsedy pak kardinál Vincent Nichols, arcibiskup Westminsteru a předseda Biskupské konference Anglie a Walesu, a Mons. Stanisław Gądecki, arcibiskup Poznaně a předseda Polské biskupské konference (celá zpráva zde).

Účastníci setkání navštívili památník teroristického útoku v Nice. V polovině července letošního roku zde Francouz tuniského původu najel kamionem do lidí a zanechal 84 obětí. K útoku se později přihlásil tzv. Islámský stát.

V závěru setkání přijali evropští biskupové poselství týkající se pronásledovaných křesťanů, které přinášíme v plném znění.

Příští plenární zasedání CCEE se uskuteční 28. září – 1. října 2017 v Minsku (Bělorusko).

Poselství papeže Františka účastníkům plenárního zasedání si můžete přečíst v samostatném článku.

Poselství přijaté plenárním zasedáním CCEE, 9. října 2016

Jako biskupové a předsedové evropských biskupských konferencí, shromáždění v Monackém knížectví k našemu každoročnímu plenárnímu zasedání, jsme jednali o dramatické naléhavosti pronásledování mnoha křesťanů, jež narůstá v různých částech světa. Důrazně a pevně odsuzujeme tyto události, které poškozují lidská práva a zejména náboženskou svobodu. Jedná se o projevy iracionálního násilí, příliš často živeného odkazem na náboženské pohnutky, což představuje zneužití a urážku samotného Božího jména.

Ceníme si osvíceného učení papeže Františka, který při mnoha příležitostech odsoudil nespravedlivé odvolávání se na Boha při konání násilí. To bylo také zdůrazněno ve společném prohlášení mezi papežem Františkem a patriarchou Kirillem (12. února 2016), které bylo předmětem naší práce.

Jakožto biskupové shromáždění v Monaku, pohnuti pastorační starostí, žádáme ty, kdo vládnou národům, aby na národní i mezinárodní úrovni zajistili důstojnost a celistvost lidí i společenství, především těch nejzranitelnějších.

Když jsou náboženství autentická, snaží se být vždy činitelem lidského růstu a celistvého rozvoje. V této perspektivě si přejeme – i v Evropě, kde mnohá společensko-kulturní znamení ukazují, že je křesťanství přikládána marginální role skrze diskriminační praktiky – abychom pozorně uvážili, že zdravá sekulárnost zahrnuje uznání správné hodnoty náboženství ve společnosti a v životě národů.

Odebrání nebo upírání občanství Bohu Ježíše Krista není zárukou rozvoje, nýbrž stojí na počátku onoho duchovního a morálního ochuzení, které je charakteristické pro naši dobu, a v dlouhodobém horizontu působí i sociální, ekonomické a kulturní ochuzení.

Našim křesťanským bratřím a sestrám, kteří trpí a jsou vytěsňovaní a diskriminovaní, a především těm, kdo jsou pronásledovaní, chceme vyjádřit svou blízkost. Nebudeme mlčet a především vás neopustíme.

S myšlenkami na ty, kdo zemřeli při vyznávání své víry v Krista, připomínáme zářivou hodnotu jejich svědectví, stejně jako závazek našeho svědectví.

V Roce milosrdenství víme, že naše naděje má kořeny v Ježíši Kristu, evangeliu odpuštění a míru pro všechny. To také radostně hlásáme národům našeho kontinentu.

(zdroj: CCEE)

Autor článku:
Ondřej Mléčka

Související články

Další aktuality

Papež František poslal církvi v Libanonu finanční dar 250 tisíc eur

Svatý otec poslal prostřednictvím Dikasteria pro službu integrálnímu lidskému rozvoji počáteční pomoc libanonské církvi ve výši 250 tisíc eur. Dar je určen pro potřeby místní církve a je výrazem pozornosti a otcovské blízkosti Svatého otce vůči postiženému lidu, který se nachází ve vážných obtížích.
07.08.2020

Obnovujeme živobytí na severu Iráku

Charita Česká republika spustila v březnu 2020 nový projekt, jehož cílem je podpora živobytí zranitelných rodin jak v městských, tak venkovských částech provincie Ninive na severu Iráku. Soustředíme se na komunity kolem měst Karakoš, Karemlaš a Bartella 30 minut jihovýchodně od Mosulu a 50 minut severozápadně od Erbílu.
07.08.2020

Papež: Užití atomovové energie k válečným cílům je nemorální

Papež František v poselství, adresovaném prefektovi hirošimské prefektury Hidehikovi Juzakimu, pozdravil účastníky včerejšího vzpomínkového aktu, který se uskutečnil u příležitosti pětasedmdesátého výročí svržení atomové bomby na toto japonské město. Římský biskup se v listě srdečně obrací zejména k obětem, které bombardování přežily a jimž se v japonštině říká „hibakuša“.
07.08.2020

Křest udělovaný pozměněnými svátostnými formulemi je neplatný

Kongregace pro nauku víry dnes zveřejnila věroučnou nótu o slovech, kterými se udílí svátost křtu, a záporně odpověděla na dotaz, zda je platný křest udělený slovy: „My tě křtíme ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého“; zároveň prohlásila, že v případě této změněné formulace je třeba křest vykonat správně znovu. Svatý otec František přijal toto rozhodnutí letos 8. června a nařídil jej zveřejnit.
06.08.2020

Maronitský patriarcha prosí o pomoc

Libanonský kardinál Béchara Boutros Raï požádal mezinárodní společenství o pomoc raněnému Libanonu. V textu nazvaném „Výzva ke státům světa“ volá po vytvoření zvláštního fondu pro Libanon pod záštitou OSN. Maronitský patriarcha zdůrazňuje, že hlavní město Libanonu je zničeno a v důsledku dvou obrovských explozí vypadá, jako by se jím přehnala válka. Stovky rodin naráz přišly o dům.
06.08.2020