Rozhovor A. Tornielliho s papežem Františkem vychází i v češtině

Jméno Boží je Milosrdenství; to je název knižního rozhovoru italského novináře Andrei Tornielliho s papežem Františkem, který nyní vychází i v češtině. Česká republika se tak řadí mezi více než osmdesátku zemí světa, kde lze tuto knihu v překladu najít na pultech knihkupectví. Na knihu jsme již upozornili v lednu tohoto roku v článku "Boží jméno je milosrdenství. Vychází nová Františkova kniha".
Publikováno: 10. 10. 2016 16:30

Foto: Nakladatelství Omega

V první o něm pojednávající knize vydané po nástupu do úřadu vyzývá papež František celé lidstvo k intimnímu a osobnímu dialogu na téma Božího milosrdenství, které je již dlouho základem jeho víry a od nástupu na Svatý Stolec jeho hlavním mottem.

Kniha je dialogem mezi ním novinářem Andreou Torniellim, vatikánským zpravodajem listu La Stampa a ředitelem portálu Vatican Insider. František v něm líčí své vzpomínky z mládí a zkušenosti, které nabyl jako kněz. Hlavním tématem rozhovoru je Milosrdenství jako nejdůležitější vlastnost Boha

"Boží jméno je Milosrdenství. V každé situaci můžeme nalézt řešení, nejsme odsouzeni k propadnutí se do tekutého písku. Bůh si nepřeje, aby jakákoli duše byla zatracena. Jeho milost je nekonečně větší než naše hříchy," píše. Stejně tak ani církev nemá právo zavírat komukoli dveře. Naopak je její povinností najít cestu ke všem lidem, k jejich duším a srdcím, aby si byli schopni uvědomit své hříchy, převzít za ně odpovědnost a upustit od konání špatných skutků.

Kniha souzní s touhou papeže Františka oslovit všechny, kteří hledají smysl života, přivést je na cestu míru, usmíření a zhojení tělesných i duchovních ran. Vychází ve více než osmdesáti zemích po celém světě; v ČR vydává nakladatelství Omega.

Kniha se dostává na pulty našich knihkupců právě včas, neboť prožíváme vrchol Svatého roku milosrdenství, který končí v listopadu tohoto roku.

Vůbec první knihou rozhovorů s papežem v moderních dějinách byl titul Překročit práh naděje. Benedikt XVI. zase poskytl obsáhlé interview, které bylo zaznamenané v knize Světlo světa.

(zdroj: Nakladatelství Omega)

Autor článku:
František Jemelka

Související články

Další aktuality

Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k 2. neděli adventní

Přinášíme vám druhý pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera, předsedy ČBK, o mši svaté.
04.12.2022

Biskup Martin: „Svěřuji Bohu velkou bolest pozůstalých z Bašky“

Vražda mladého muže v Bašce na Frýdeckomístecku zasáhla nejen farnost, ale celou diecézi. Biskup Martin David ujišťuje pozůstalé o svých modlitbách a blízkosti. Dnes ráno se zaměstnanci Biskupství ostravsko-opavského za zemřelého modlili na svém adventním duchovním setkání. Biskup Martin David vzpomněl, že mladého muže před nedávnem biřmoval.
02.12.2022

Pozvání k návštěvě INSPIRACE na vánočních trzích v Praze

Upřímně Vás zveme k návštěvě prodejního stánku školní chráněné dílny Inspirace při Dívčí katolické střední škole. Na horní části Václavského náměstí v rámci tradičních adventních trhů zde ve dnech 25. 11. - 22. 12. naleznete originální výrobky handicapovaných absolventek Dívčí školy, které po studiu v Dívčí škole, respektive její chráněné dílně, nalezly i zaměstnání…. Děkujeme!
01.12.2022

Vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele/ky Střední zdravotnické školy Evangelické akademie, Šimáčkova 1, 628 00 Brno – Líšeň

Synodní rada Českobratrské církve evangelické vyhlašuje výběrové řízení na funkci ředitele/ky škol Evangelické akademie v Brně. Přihlášky k výběrovému řízení obsahující profesní životopis, motivační dopis a výpis z Rejstříku trestů zájemci doručí nejpozději do: 30. ledna 2023. Předpokládaný nástup do funkce je 1. srpna 2023.
01.12.2022

Úmysl Apoštolátu modlitby na měsíc prosinec 2022

Modleme se, aby rozvojové a dobrovolnické organizace nacházely osoby ochotné zapojit se do společného dobra a neustále hledat nové způsoby spolupráce na mezinárodní úrovni.
01.12.2022