Jezuity povede Venezuelan

14. 10. 2016 Rubrika: Zahraniční
Zástupci jezuitského řádu na 36. generální kongregaci Tovaryšstva Ježíšova v Římě zvolili v pátek 14. října dopoledne nového nástupce sv. Ignáce ve vedení řádu. V čele Tovaryšstva stanul venezuelský jezuita Artuso Sosa (67), který dosud patřil mezi konzultory otce generála a zastával funkci delegáta pro jezuitské mezinárodní domy v Římě. Českou provincii v Římě zastupuje její představený Josef Stuchlý.
Foto: gc36.org

36. generální kongregaci (GK) svolal tehdejší generální představený jezuitského řádu Adolfo Nicolás 8. prosince 2014 po tom, co již na jaře onoho roku (20. května 2014) oznámil svůj úmysl rezignovat z důvodu vysokého věku. Plenární zasedání 36. generální kongregace bylo zahájeno v neděli 2. října mši svatou v mateřském chrámě jezuitů Il Gesù v Římě, kterou sloužil nejvyšší představený dominikánského řádu Bruno Cadoré.

Kongregace má 215 členů pocházejících z 66 zemí světa, hlasování se zúčastnilo 212 z nich. K platné volbě se vyžaduje nadpoloviční většina, v tomto případě tedy nejméně 107 hlasů. Mezi členy jsou představení 77 jezuitských provincií a deseti regionů z celého světa i další zvolení delegáti; většina z nich se generální kongregace účastní poprvé. Kongregace přijala rezignaci předchozího generála Nicoláse v pondělí 3. října. Generálním vikářem, který měl do doby zvolení nového představeného zodpovědnost za Tovaryšstvo, se tehdy stal americký jezuita James Grummer.

V prvních dnech uplynulého zasedání členové diskutovali o současném stavu Tovaryšstva na celém světě. Po těchto debatách následovaly čtyři dny modliteb, rozlišování a osobních rozhovorů (tzv. murmuratio), po nichž delegáti v pátek 14. října dopoledne přistoupili k volbě. Před vlastní volbou členové GK slavili mši svatou v kostele Svatého Ducha (Santo Spirito) poblíž generální kurie řádu, kde se zasedání kongregace koná. Třicátým nástupcem sv. Ignáce ve vedení Tovaryšstva za 476 let existence řádu byl v pátek 14. října dopoledne zvolen Arturo Sosa. V další fázi zasedání GK budou jezuité diskutovat o budoucím směřování a prioritách mezinárodního Tovaryšstva.

Kdo je nový generální představený?

P. Arturo Marcelino Sosa Abascal se narodil 12. listopadu 1948 ve Venezuele. Do Tovaryšstva Ježíšova vstoupil 14. září 1966. Po dvouletém noviciátu studoval v letech 1968 až 1972 filozofii na katolické univerzitě Andrés Bello v Caracasu. V letech 1974 až 1977 pokračoval studiem teologie na Papežské gregoriánské univerzitě v Římě. Poslední sliby složil 12. prosince 1982. Roku 1990 dokončil doktorské studium politických věd na venezuelské univerzitě v Caracasu.

V letech 1978 až 1996 působil v rodné Venezuele, kde zastával funkci šéfredaktora periodika SIC, vydávaného Centrem Gumilla. Roku 1996 se stal představeným venezuelské provincie a tuto funkci vykonával osm let až do roku 2004. V letech 2004 až 2014 byl rektorem katolické univerzity Táchira ve venezuelském San Cristóbalu. Od roku 2014 P. Sosa působí v Římě. Dosud byl jedním z konzultorů otce generála a zastával funkci delegáta pro jezuitské mezinárodní domy v Římě, mezi které patří například Papežská gregoriánská univerzita a Papežský biblický institut, ale také Centrum Aletti či Vatikánská observatoř.

V pátek 14. října dopoledne se Arturo Sosa stal třicátým prvním generálním představeným Tovaryšstva Ježíšova. Ve vedení nejpočetnějšího mužského řeholního společenství nahradil Adolfa Nicholáse, který byl zvolen na 35. generální kongregaci řádu (2008) a ve svých osmdesáti letech se rozhodl na úřad rezignovat z důvodu vysokého věku.

Tovaryšstvo Ježíšovo a jeho generální kongregace

Tovaryšstvo Ježíšovo bylo založeno v roce 1540 sv. Ignácem z Loyoly a jeho druhy. V současné době je nejpočetnějším mužským řeholním společenstvím římskokatolické církve. Od počátků je hlavním apoštolátem řádu dávání duchovních cvičení. Jezuitští kněží a bratři po celém světě se však angažují v mnoha dalších duchovních, pastoračních a vzdělávacích aktivitách.

Generální kongregace...

je nejvyšším řídícím orgánem Tovaryšstva, který má pravomoc revidovat a aktualizovat jeho předpisy. Generální kongregace jsou svolávány pouze v okamžiku, kdy je zapotřebí zvolit nového generálního představeného řádu, nebo když generální představený rozhodne, že je nutno projednat vážné otázky, o kterých nemůže či nechce rozhodovat sám. Každé čtyři roky se však koná kongregace prokuratorů, na které zástupci řádových provincií celého světa podávají generálnímu představenému řádu zprávu o stavu ve svém regionu. Od založení Tovaryšstva roku 1540 se zatím konalo pouze třicet pět generálních kongregací.

Webové stránky 36. generální kongregace: www.gc36.org

Zdroj: Lenka Češková 

Autor článku: Václav Ettler