Zasedání ČBK na Vranově předcházelo setkání katolických vězeňských kaplanů a dobrovolných duchovních

Duchovní centrum sv. Františka z Pauly ve Vranově u Brna hostilo ve dnech 14. a 15. října 2016 vězeňské kaplany a dobrovolné duchovní z katolické církve. Do Vranova své spolupracovníky pozval biskup Josef Kajnek, delegát ČBK pro duchovní službu ve věznicích.
Publikováno: 17. 10. 2016 14:31

Foto: Ojin / CC BY-SA 3.0

Pracovní část programu letos vyplnila tři hlavní témata: „Rizikovost práce kaplanů a otázky bezpečnosti“ (kaplanka z Rýnovic Mgr. Jakubalová, kaplan Vazební věznice v Olomouci a trvalý jáhen Mgr. Broch), „Katolická specifika služby katolických kaplanů - svátosti, svátostiny, modlitba růžence“ (kaplan věznice v Bělušicích a vyučující VOŠ Jabok P. Mgr. Michael Martinek Th.D. a P. RNDr. Mgr. Miloš František Převrátil, zástupce hlavního kaplana VSČR a kaplan pankrácké věznice). Trvalý jáhen brněnské diecéze a kaplan z Rapotic PhDr. Ing. Vladimír Večeřa uvedl téma „Prevence syndromu vyhoření, kde čerpat motivaci a energii“. Všechny okruhy byly následně diskutovány v pracovních skupinách; přítomní se též scházeli ke společným modlitbám i k rozhovorům.

Papež František věnuje značnou pozornost lidem na okraji společnosti, tedy i vězňům. Proto Svatý stolec do programu Jubilejního roku milosrdenství zařadil také „Jubileum vězňů“, které proběhne 6. listopadu 2016. Papež si přeje, aby jubilejní rok prožívali také vězni a aby jej, pokud to bude možné, někteří spolu s ním slavili v bazilice sv. Petra... Jubileum vězňů prožité s papežem může hodně lidí povzbudit a přiblížit k nim slovo naděje (podle radiovaticana.cz).

Jak uvedl ve svém pozvání do Vranova otec biskup Kajnek - pastorační činnost ve věznicích dostává v Roce milosrdenství zvláštní význam a ocenění.

(autorka: Veronika Zemanová, asistentka Rady ČBK pro duchovní službu ve věznicích; redakčně upraveno)

Autor článku:
František Jemelka

Související články

Další aktuality

Tramvajový tunel ke kampusu zdobí socha sv. Barbory

Brněnský biskup Vojtěch Cikrle dnes v poledne požehnal v katedrále sv. Petra a Pavla sochu svaté Barbory, kterou Dopravní podnik města Brna následně umístil u portálu vznikajícího tramvajového tunelu v ulici Netroufalky.
13.04.2021

Papež o svaté Terezii z Avily: Výjimečná žena v dějinách církve i společnosti

Avilský biskup José Gil Tamayo obdržel poselství papeže Františka v souvislosti s mezinárodním kongresem o sv. Terezii z Avily, který připomíná půl století od jejího prohlášení za učitelku církve. Třídenní kongres (12. - 15.4.) s názvem "Výjimečná žena" zorganizovaly katolické univerzity z Avily a Eichstättu-Ingolstadtu společně s řádem bosých karmelitánů.
13.04.2021

Robert Schuman, jeden ze zakladatelů EU, blíže ke svatosti

Roberta Schumana, jednoho z otců zakladatelů Evropské unie, čeká podle prefekta Kongregace pro blahořečení a svatořečení kardinála Semerara první krok na cestě ke svatosti. Papež František by mu měl již letos v červnu udělit přídomek "ctihodný", což je úvodní stupeň kanonizačního procesu.
13.04.2021

Charta Œcumenica: 20 výročí od podpisu

Charta Œcumenica - směrnice ohledně spolupráce mezi církvemi v Evropě, kterou v roce 2001 podepsali předsedové CCEE a CEC, je zásadním dokumentem, který usiluje o zachování a rozvoj bratrství mezi evropskými církvemi. K připomínce 20. výročí od podpisu tohoto dokumentu vydávají kardinál Angelo Bagnasco, předseda Rady evropských biskupských konferencí (CCEE), a reverend Christian Krieger, předseda Konference evropských církví (CEC), společné prohlášení.
13.04.2021

Únos pěti kněží a dvou sester na Haiti

Zločinecká banda unesla na Haiti pět kněží a dvě řeholní sestry. Pachatelé požadují za rukojmí tučné výkupné.
12.04.2021