Papež František hovořil o přijímání cizinců a migrantů

Pravidelnou středeční generální audienci věnoval papež František dvěma skutkům milosrdenství: přijímat pocestné a odívat nahé. Římský biskup vyzval k přijímání těch, kdo prchají před válkami nebo nelidskými podmínkami.
Publikováno: 27. 10. 2016 11:36

Ilustr. foto: Bohumil Petrik/CNA

Skutkům milosrdenství se věnuje František v rámci katechezí ve Svatém roce. Téma přijímání cizinců je podle něj zvlášť aktuální dnes, kdy mnoho lidí opouští své domovy kvůli ekonomické krizi, ozbrojeným konfliktům či klimatickým změnám.

Migrace není podle papeže novým jevem, i v minulosti existoval pohyb lidí, který vyvolával vlnu solidarity, ale i společenské napětí.

František vyjádřil politování nad současným stavěním zdí a bariér i nad uzavřeností lidí. „Jediným řešením je solidarita. Solidarita s migrantem, cizincem. Nasazení křesťanů v této oblasti je naléhavé dnes stejně jako v minulosti,“ řekl.

Toto nasazení se podle něj týká všech: „Všichni jsme povoláni, abychom přijímali bratry a sestry, jež utíkají před válkou, hladem, násilím nebo nelidskými podmínkami.“

Zmínil také případ jistého migranta, kterého svezl římský taxíkář. Po vyslechnutí jeho příběhu si taxíkář nenechal zaplatit cestu se slovy, že toto vyprávění mu změnil srdce.

Svou katechezi pokračoval papež komentováním skutku milosrdenství „odívat nahé“. Podle něj tato slova znamenají „navrácení důstojnosti tomu, kdo ji ztratil“, například obětem obchodu s lidmi, člověku bez práce či bez domova nebo vůbec komukoliv, kdo je utlačovaný pro svou víru či rasu.

Drazí bratři a sestry, neupadejme do pasti uzavřít se sami v sobě, kdy bychom byli lhostejní k potřebám našich bratří a sester a starali se jen o své zájmy. Právě v míře, v jaké se otevřeme vůči druhým, se život stává plodným, společnosti znovu nabydou pokoje a lidi získají zpět svou důstojnost,“ uzavřel papež svou katechezi.

(zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce)

Autor článku:
František Jemelka

Související články

Další aktuality

Nedělní kázání (nejen) pro děti - 25. neděle v mezidobí

Nedělní kázání P. Romana Vlka (nejen) pro děti ke 25. neděli v mezidobí.
19.09.2020

Papež František: Křesťanský novinář nemá zatajovat pravdu a manipulovat s informacemi

“Je nezbytné, aby ve stále sekularizovanějším mediálním prostoru zazníval hlas církve a křesťanských intelektuálů, kteří jej obohacují o konstruktivní reflexi, vyznačují se kladným pohledem na lidi i události a odmítají předsudky”, oslovil dnes papež František redaktory belgického křesťanského týdeníku Tertio.
18.09.2020

Univerzitní titul z obýváku? Ano, už je to možné i v češtině!

Teologii čistě v online formě budete moci od letošního podzimu studovat na Univerzitě Palackého. A přitom nemusíte jezdit do Olomouce, kde univerzita sídlí. Bakalářem se totiž můžete stát, aniž byste do školy „chodili“. Dva roky příprav vyvrcholily během jarní karantény, která přípravu online programu urychlila. Teď virtuální náruč online univerzity čeká na své první studenty. Zájemci o nový program se mohou hlásit až do 18. října 2020. Výuka začne na konci října.
18.09.2020

Encyklika “Fratelli tutti” bude zveřejněna 4. října

V některých zemích probíhá diskuse o názvu nového papežského dokumentu – encyklice „Fratelli tutti“ – a jeho překladu do různých jazyků. Každá encyklika však v sobě nese univerzální poselství a přeje si promlouvat k srdci každého člověka, domnívá se ediční ředitel vatikánského Úřadu pro komunikaci, Andrea Tornielli. Text nové encykliky bude zveřejněn v neděli 4. října, na liturgickou památku sv. Františka z Assisi, oznámilo tiskové středisko Svatého stolce.
18.09.2020

Katolická teologická fakulta slaví 30 let

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy slaví svoje malé výročí. Velká výročí fakulty se vztahují ke 14. století, kdy byla fakulta založena v rámci nově vzniklé Univerzity Karlovy. Méně známé však je, že velkým mezníkem byl pro akademickou obec také rok 1990. Fakulta totiž v průběhu své historie nesídlila vždy v Praze a ne vždy byla součástí Univerzity Karlovy.
18.09.2020