Papež František hovořil o přijímání cizinců a migrantů

Pravidelnou středeční generální audienci věnoval papež František dvěma skutkům milosrdenství: přijímat pocestné a odívat nahé. Římský biskup vyzval k přijímání těch, kdo prchají před válkami nebo nelidskými podmínkami.
Publikováno: 27. 10. 2016 9:36

Ilustr. foto: Bohumil Petrik/CNA

Skutkům milosrdenství se věnuje František v rámci katechezí ve Svatém roce. Téma přijímání cizinců je podle něj zvlášť aktuální dnes, kdy mnoho lidí opouští své domovy kvůli ekonomické krizi, ozbrojeným konfliktům či klimatickým změnám.

Migrace není podle papeže novým jevem, i v minulosti existoval pohyb lidí, který vyvolával vlnu solidarity, ale i společenské napětí.

František vyjádřil politování nad současným stavěním zdí a bariér i nad uzavřeností lidí. „Jediným řešením je solidarita. Solidarita s migrantem, cizincem. Nasazení křesťanů v této oblasti je naléhavé dnes stejně jako v minulosti,“ řekl.

Toto nasazení se podle něj týká všech: „Všichni jsme povoláni, abychom přijímali bratry a sestry, jež utíkají před válkou, hladem, násilím nebo nelidskými podmínkami.“

Zmínil také případ jistého migranta, kterého svezl římský taxíkář. Po vyslechnutí jeho příběhu si taxíkář nenechal zaplatit cestu se slovy, že toto vyprávění mu změnil srdce.

Svou katechezi pokračoval papež komentováním skutku milosrdenství „odívat nahé“. Podle něj tato slova znamenají „navrácení důstojnosti tomu, kdo ji ztratil“, například obětem obchodu s lidmi, člověku bez práce či bez domova nebo vůbec komukoliv, kdo je utlačovaný pro svou víru či rasu.

Drazí bratři a sestry, neupadejme do pasti uzavřít se sami v sobě, kdy bychom byli lhostejní k potřebám našich bratří a sester a starali se jen o své zájmy. Právě v míře, v jaké se otevřeme vůči druhým, se život stává plodným, společnosti znovu nabydou pokoje a lidi získají zpět svou důstojnost,“ uzavřel papež svou katechezi.

(zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce)

Autor článku:
František Jemelka

Související články

Další aktuality

Papež František: Na kříži se Ježíš modlil za každého z nás

Papež František dnes dopoledne na nádvoří sv. Damase v Apoštolském paláci ve Vatikánu pronesl poslední z cyklu katechezí o modlitbě, kterou věnoval Ježíšově velikonoční modlitbě za nás.
16.06.2021

V Mexiku byl zastřelen 33letý františkán a skupina věřících

V Mexiku byl zastřelen 33letý františkán, P. Juan Antonio Orozco OFM a s ním i skupina věřících, kteří se nešťastnou náhodou ocitl v přestřelce mezi dvěma drogovými kartely.
16.06.2021

400 let od popravy představitelů českého povstání na Staroměstském náměstí v roce 1621

Ekumenická rada církví a Česká biskupská konference vydala u příležitosti připomínky 400 let od popravy představitelů českého povstání na Staroměstském náměstí v roce 1621 Pracovní list č. 4 Ekumenické komise pro české církevní dějiny pro 17. století.
16.06.2021

Mediace - lektor Mgr. Aleš Bednařík

Seminář je navázáním na kurz Řešení konfliktních situací a emočně náročných rozhovorů. Lektor Aleš Bednařík představí interaktivní metody vedení skupinových diskuzí, které pomáhají vést ke konstruktivnímu řešení a smysluplným cílům pro skupinu. Jsou konflikty, ve kterých už strany neumějí nebo nechtějí spolu jednat, ale jejich dohoda je potřebná, nebo si ji sami přejí, ale neumějí se k ní dopracovat. V těchto situacích se často obracejí na autoritu, aby jim pomohla. Kněz nebo jáhen jako mediátor – jako nestranná třetí osoba může takovéto spory pomáhat řešit.
15.06.2021

Umění vést lidi

Jednodenní kurz pro vedoucí pracovníky církevních institucí, kteří mají pod sebou zaměstnance. Dozvíte se, co znamená vedení, jak delegovat, jak naslouchat potřebám svěřených podřízených, jak zvládat konflikty i jak spolupracovat a vycházet s lidmi. To vše ve formě praktických cvičení, společného zážitků a názorných, často zábavných příkladů.
15.06.2021