Papež si připomněl s luterány 500. výročí reformace

Papež František se v pondělí zúčastnil ekumenické bohoslužby ve švédském Lundu a následného setkání v Malmö. Společně s věřícími různých církví a předsedou Světové luterské federace Mounibem Younanem si připomněl 500. výročí reformace. Události se zúčastnil také kardinál Miloslav Vlk.
Publikováno: 1. 11. 2016 12:45

Foto: Mazur / Catholicnews.org.uk

„Zůstaňte ve mně a já ve vás.“ Těmito Ježíšovými slovy zahájil papež František svou promluvu v katedrále ve švédském Lundu. Právě zde vznikla před téměř 70 lety Světová luterská federace, která sdružuje 74 milionů věřících v bezmála stovce zemí.

Papež zamířil do Švédska u příležitosti 500. výročí Reformace. 31. října 1517 přibyl Martin Luther na dveře chrámu ve Wittenbergu svých 95 tezí proti odpustkům a toto datum se často považuje za začátek Reformace. Již o rok dříve zahajují reformovaní křesťané připomínkové události.

František ve své homilii vyzval, aby se křesťané nepoddávali „rozdělení a vzdálenosti, kterou vytvořilo odloučení“. Zdůraznil přitom Kristovu touhu po jednotě křesťanů. „Jeho pohled lásky nás pobízí, abychom očistili svoji minulost a pracovali nyní na uskutečnění oné budoucí jednoty, po níž tolik touží. Také my máme s láskou a poctivostí pohlédnout na svoji minulost, uznat pochybení a prosit o odpuštění: pouze Bůh je soudce,“ uvedl.

Podle Františka přispěla Reformace k většímu prostoru pro Písmo svaté v životě církve. Papež také zmínil teologický postoj „sola gratia“ (pouhou milostí), který připomíná, že „Bůh má vždycky prvenství a předchází jakoukoli lidskou odpověď právě v té chvíli, kdy se snaží takovou odpověď vzbudit.“

Od konfliktu ke společenství

V katedrále podepsal papež František společně s předsedou Světové luterské federace, Reverendem Mounibem Younanem, prohlášení (plné znění v samostatném článku).

Představitelé církví v něm děkují za duchovní a teologické dary obdržené skrze Reformaci“ a vyznávají a litují skutečností, kdy katolíci a luteráni zranili jednotu církve. Vyjadřují také touhu dojít k plnému, eucharistickému, společenství.

Papež František a Reverend Younan se dále v prohlášení modlí, aby mohly církve společně svědčit o Kristu a sloužit trpícím. Vybízejí také ke společnému přijímání cizinců a pomoci těm, kdo uprchli kvůli válce a pronásledování z domovů.

„Apelujeme na všechny luteránské i katolické farnosti a komunity, aby byly odvážné a kreativní, radostné a plné naděje a nadále se nasazovaly ve velkolepém dobrodružství, jež nás čeká. Spíše než minulé konflikty ať nás božský dar jednoty mezi námi vede ke spolupráci a prohlubování naší solidarity. Semkněme se ve víře v Krista, společně se modleme, vzájemně si naslouchejme, žijme Kristovu lásku ve vztazích nás, katolíků a luteránů, a otevírejme se moci Trojjediného Boha. Zakořeněni v Kristu a jeho dosvědčováním obnovme svoji rozhodnost být věrnými hlasateli nekonečné lásky Boží k celému lidstvu,“ píše se v prohlášení.

Nový zázrak Ducha svatého

Pondělní program papeže Františka uzavřelo ekumenické setkání na stadionu v Malmö, kde zazněla čtyři svědectví z těžce zkoušených oblastí světa (zpráva na stránkách Vatikánského rozhlasu).

„Dnes v Lundu a v Malmö zažíváme nový zázrak Ducha Svatého, podobný tomu, jaký prožili učedníci v mém rodném městě Jeruzalémě před dvěma tisíci lety. Když se dnes shromažďujeme, abychom vyjádřili svou naději v jednotu, máme na paměti Kristovu velekněžskou modlitbu ‚aby všichni byli jedno… aby svět uvěřil‘,“ uvedl během setkání Reverend Younan. Biskup také vybídl všechny církve k podpoře uprchlíků, aby se mohli vrátit do domovů a obnovit své vlastní komunity.

„Toto setkání není koncem našeho dialogu, nýbrž novým počátkem. Věřím, že naše společné působení nebude mít výraz pouze v teologickém dialogu, ale v praktickém svědectví, v martyriu a v prorocké diakonii… Modlíme se, aby Bůh požehnal našim hlubším vzájemným vztahům,“ zakončil svou promluvu Younan.

Na stadionu podepsala dohodu také katolická a luteránská charita (Caritas Internationalis a Lutheran World Federation World Service).

Jak uvádí webové stránky kardinála Miloslava Vlka, papež František byl pozván na připomínku 500. výročí Reformace na půdě ekumenických setkání, která probíhají díky Hnutí Fokoláre. Kardinál Vlk byl několik let moderátorem těchto ekumenických setkání biskupů.

(zdroj: Vatikánský rozhlas)

Autor článku:
Ondřej Mléčka

Související články

Další aktuality

Fotogalerie: Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie

Včera dne 8.12.2022 v chrámu Matky Boží před Týnem v 10:00 hodin celebroval mši svatou Mons. Jan Graubner, arcibiskup pražský. Přítomen byl také kardinál Dominik Duka a apoštolský nuncius Jude Thaddeus Okolo. Po bohoslužbě následoval průvod k Mariánskému sloupu a litanie.
09.12.2022

Evropské dotační možnosti pro poskytovatele sociálních služeb

I v novém programovém období EU pokračuje dotační podpora pro poskytovatele sociálních služeb, a to jak na investiční aktivity, tak na ty neinvestiční. Kromě sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. je podpora směřována i do sociálního bydlení, sociálního podnikání a vzdělávání zaměstnanců.
07.12.2022

Kdo si odnese letos ceny SIGNÁLY AWARDS 2022 ?

06.12.2022

Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k 2. neděli adventní

Přinášíme vám druhý pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera, předsedy ČBK, o mši svaté.
04.12.2022

Biskup Martin: „Svěřuji Bohu velkou bolest pozůstalých z Bašky“

Vražda mladého muže v Bašce na Frýdeckomístecku zasáhla nejen farnost, ale celou diecézi. Biskup Martin David ujišťuje pozůstalé o svých modlitbách a blízkosti. Dnes ráno se zaměstnanci Biskupství ostravsko-opavského za zemřelého modlili na svém adventním duchovním setkání. Biskup Martin David vzpomněl, že mladého muže před nedávnem biřmoval.
02.12.2022