Cenu Charity ČR obdrželo osm zaměstnanců a dobrovolníků

Šest žen a dva muži obdrželi Cenu Charity ČR za rok 2016. Ceny byly udíleny v úvodu benefičního koncertu Arcidiecézní charity Praha, v pondělí 31. října v pražském Obecním domě.
Publikováno: 2. 11. 2016 10:16

Foto: Lubomír Kotek

Jde vesměs o dlouhodobé zaměstnance a dobrovolníky z místních Charit, pracovníky ‚z terénu‘, kteří jsou pro ostatní vzorem, zkrátka lidé na svém místě,“ představuje oceněné ředitel Charity ČR Lukáš Curylo.

Šéf největšího nestátního poskytovatele pomoci potřebným v ČR, který je zřizován římskokatolickou církví, současně vyzdvihl význam Ceny i nezištné, obětavé práce, spojené často s velkým osobním nasazením, za niž bylo letos osm kandidátů na Cenu navrženo. Cena Charity ČR se letos předávala podeváté. Seznam vyznamenaných Cenou Charity a jejich stručná laudatia naleznete zde.

Diplomy, květiny a dárky předával přítomným ředitel Charity ČR Lukáš Curylo, prezident organizace biskup Pavel Posád, zástupci Nadace České spořitelny Klára Gajdušková a společnosti T-Mobile Boris Kučera.

Cena Charity je poděkováním a veřejným uznáním za nelehkou a obětavou práci vynikajících pracovníků, dobrovolníků a podporovatelů Charity ČR. Jednotlivé kandidáty nominují diecézní Charity se souhlasem místního biskupa.

Během následného benefičního koncertu zazněl cyklus symfonických básní Bedřicha Smetany Má vlast – Vyšehrad, Vltava, Šárka, Z českých luhů a hájů, Tábor a Blaník – v podání Symfonického orchestru hl. města Prahy FOK pod vedením dirigenta Zdeňka Mácala.

Výtěžek koncertu podpoří Českou nemocnici v Ugandě.

(autor: Jan Oulík, tiskový mluvčí Charity ČR; redakční úpravy: František Jemelka)

Autor článku:
František Jemelka

Související články

Další aktuality

Dekalog Krzysztofa Kieślowského na TV Noe

Televize Noe uvede Dekalog polského režiséra Krzysztofa Kieślowského, proslulou sérii 10 televizních filmů natočených na motivy desatera Božích přikázání. První díl bude možné sledovat na TV Noe již dnes, 11. dubna 2021, od 20.05 hodin.
11.04.2021

Papež František na neděli Božího milosrdenství: Jsme milosrdní k jiným?

Papež František dnes na neděli Božího milosrdenství slavil mši svatou v římském kostele Santo Spirito in Sassia. Ve své homilii vyzval k tomu, abychom projevovali milosrdenství vůči druhým, protože bez toho by se naše víra stala mrtvou. Milosrdný postoj pramení z vědomí, že jsme sami byli obdařeni pokojem, odpuštěním a ranami milosrdného Ježíše, vysvětlil Svatý Otec.
11.04.2021

Neděle Božího milosrdenství je příležitostí vystavit se proudu Boží milosti

Druhá neděle po Velikonocích je nazývána Bílou nedělí (Dominica in albis) a od roku 2000 je slavena jako neděle Božího milosrdenství. Ukazuje tak na vzkříšeného Krista jako zdroj důvěry a naděje.
10.04.2021

Videokázání P. Romana Vlka (nejen) pro děti - 2. neděle velikonoční

09.04.2021

Mladý Bergoglio – noční adorátor

Papež František zaslal dopis španělskému katolickému týdeníku „Alfa y Omega”, v němž vzpomíná na noční adorace v buenosaireské bazilice Nejsvětější svátosti. V padesátých letech minulého století je sdílel se svým rodným bratrem Oscarem Bergogliem.
09.04.2021