banner sekce
Sekce

Mládež

Křesťan ve víru světa - témata pro společenství mladých lidí.

Soubor 12 témat pojednává o životě křesťana ve společnosti a o jeho odpovědnosti proměňovat ji evangeliem.
Publikováno: 7. 11. 2016 1:00

Každé téma obsahuje vypracovaný text, životopis svědka, metodiku, návrh modlitby, souhrnný leták.

Metodicky zpracovaný materiál pro společenství mládeže připravila Sekce pro mládeže ČBK.

K zakoupení na Diecézních centrech mládeže nebo v Karmelitánském nakladatelství.

 

Autor článku:
Vojtěch Orlík