František bezdomovcům: Čím více vzrůstá pokrok, tím více hrozí sociální vyloučení

Více než čtyři tisíce bezdomovců z celé Evropy se zúčastnilo v neděli slavnostní mše v bazilice sv. Petra. Nedělní mše v Římě se stala vrcholem víkendového slavení Svatého roku milosrdenství, které bylo tentokrát tematicky zaměřené na bezdomovce a lidi na okraji společnosti.
Publikováno: 14. 11. 2016 16:58

Foto Fratello

Více než čtyři tisíce bezdomovců z celé Evropy se zúčastnilo v neděli slavnostní mše v bazilice sv. Petra. Nedělní mše v Římě se stala vrcholem víkendového slavení Svatého roku milosrdenství, které bylo tentokrát tematicky zaměřené na bezdomovce a lidi na okraji společnosti.

Je hrozivé, že si postupně zvykáme na tuto bariéru mezi námi a ostatními, kteří neměli takové štěstí. Měli bychom si dát pozor, aby naše mysl neotupěla, protože pak přestáváme vidět bratry a sestry žijící v utrpení vedle nás a ze závažných problémů ve světě se stávají pouhé titulky večerních zpráv,“ řekl papež František.

Svatý otec zdůraznil, že upadá kultura obecně sdíleného blahobytu. V dnešní době je v kursu pouze usilování o osobní blahobyt bez ohledu na potřeby druhých. Tento postoj pak přináší bolestivé důsledky.

Toto je tragický rozpor naší doby. Čím více vzrůstá pokrok a nabízí se příležitosti, což je pochopitelně dobré, tak se na druhou stranu snižuje jejich dostupnost pro stále větší počet lidí. Je to velká nerovnost, které bychom se měli právem bát,“ uvedl papež František.

Svatý otec pak při audienci navázal na promluvy dvou bezdomovců, kteří účastníkům setkání přinesli svá svědectví. Papež poděkoval všem, že se vydali na pro ně tak obtížnou pouť až do Říma a reflektoval některé myšlenky, které při předchozích vystoupení zazněly.

První byla, že se žádné lidské bytosti neliší od „mocných“ tohoto světa. Všichni muži a ženy, mocní i bezvýznamní, mají své vášně a sny. „Nepřestávejte snít!“ prohlásil papež František. Podle něj jsou chudí srdcem evangelia; právě oni přišli za Ježíšem, protože snili, že jim pomůže a uzdraví je.

Svatý otec se pak dotkl další myšlenky, že „život se stává krásným“. „Schopnost setkat se s krásou, dokonce i ve věcech nejsmutnějších a utrpení, je něco, co je vlastní lidem, kteří si jsou vědomí své důstojnosti,“ uvedl František a zdůraznil také ctnost solidarity, obzvláště u těch, kteří žijí v obtížných podmínkách. Všem zúčastněným poděkoval za jejich příklad a požádal je, aby učili svět solidaritě.

Nakonec se papež František rozhovořil na téma míru a vyzval všechny, aby i nadále přinášeli světu mír. „Největší chudoba je válka!“ prohlásil Svatý otec. „Je to chudoba, která ničí… Potřebujeme, aby světu vládl mír! Potřebujeme mír v církvi!“ dodal.

Během Svatého roku milosrdenství papež uspořádal slavnostní setkání s mladými lidmi, katechety, kněžími, uprchlíky, nemocnými a dalšími skupinami lidí. Poslední setkání před skončením Svatého roku věnoval právě bezdomovcům a dalším lidem na okraji společnsoti, aby z nich takto sňal jejich stigma.

Slavení Svatého roku s bezdomovci organizovalo sdružení Fratello dlouhodobě se zabývající problematikou sociálně vyloučených osob společně s dalšími organizacemi nabízejícími služby sociální prevence.

(zdroj: Radio Vaticana, Vatican Insider, Rome Reports TV News Agency)

 

 

Soubory ke stažení

velikost 321 KB
Autor článku:
Tomáš Tetiva

Související články

Další aktuality

Školení online komunikace

Jednodenní školení je zaměřeno na praktické využití sociálních sítí v marketingu neziskových organizací. Po stručném úvodu do světa sociálních sítí se naučíte jak vytvořit kvalitní a efektivní příspěvek na Facebook, Instagram nebo Twitter, jak a kdy ho publikovat a jak ho dostat k co nejvíce uživatelům.
30.09.2020

Apoštolský list k 1600. výročí úmrtí svatého Jeronýma

Za „velkého učitele a otce církve, který položil bibli do středu svého života“ označil papež František v apoštolském listě svatého Jeronýma, jehož výročí smrti si dnes připomínáme.
30.09.2020

Papež: Laskavost je signálem Ježíšovy přítomnosti

Nádvoří sv. Damase hostilo dnes dopoledne generální audienci Petrova nástupce. Několik stovek lidí si vyslechlo závěrečnou část cyklu papežových katechezí Uzdravit svět. Papež také v závěru audience oznámil, že dnes vydal zvláštní apoštolský list o vztahu k Písmu svatému - Sacrae Scripturae affectus - u příležitosti 1600. výročí smrti svatého Jeronýma.
30.09.2020

Katolický týdeník: O „nebezpečné“ literatuře

Ve středu 7. října uplyne 60 let ode dne, kdy v sanitním voze u Vlčatína zemřel při převozu do třebíčské nemocnice básník Jan Zahradníček. Toto výročí je příležitostí připomenout si jeho tragický osud, ale i další literáty pronásledované nejen v 50. letech.
30.09.2020

Závěrečné poselství z plenárního zasedání CCEE

Na závěr plenárního zasedání Rady evropských biskupských konferencí (CCEE), které se konalo 26.-27. září, vydali evropští biskupové krátké poselství určené nejen pro katolíky, ale pro všechny obyvatele Evropy:
29.09.2020