František bezdomovcům: Čím více vzrůstá pokrok, tím více hrozí sociální vyloučení

Více než čtyři tisíce bezdomovců z celé Evropy se zúčastnilo v neděli slavnostní mše v bazilice sv. Petra. Nedělní mše v Římě se stala vrcholem víkendového slavení Svatého roku milosrdenství, které bylo tentokrát tematicky zaměřené na bezdomovce a lidi na okraji společnosti.
Publikováno: 14. 11. 2016 15:58

Foto Fratello

Více než čtyři tisíce bezdomovců z celé Evropy se zúčastnilo v neděli slavnostní mše v bazilice sv. Petra. Nedělní mše v Římě se stala vrcholem víkendového slavení Svatého roku milosrdenství, které bylo tentokrát tematicky zaměřené na bezdomovce a lidi na okraji společnosti.

Je hrozivé, že si postupně zvykáme na tuto bariéru mezi námi a ostatními, kteří neměli takové štěstí. Měli bychom si dát pozor, aby naše mysl neotupěla, protože pak přestáváme vidět bratry a sestry žijící v utrpení vedle nás a ze závažných problémů ve světě se stávají pouhé titulky večerních zpráv,“ řekl papež František.

Svatý otec zdůraznil, že upadá kultura obecně sdíleného blahobytu. V dnešní době je v kursu pouze usilování o osobní blahobyt bez ohledu na potřeby druhých. Tento postoj pak přináší bolestivé důsledky.

Toto je tragický rozpor naší doby. Čím více vzrůstá pokrok a nabízí se příležitosti, což je pochopitelně dobré, tak se na druhou stranu snižuje jejich dostupnost pro stále větší počet lidí. Je to velká nerovnost, které bychom se měli právem bát,“ uvedl papež František.

Svatý otec pak při audienci navázal na promluvy dvou bezdomovců, kteří účastníkům setkání přinesli svá svědectví. Papež poděkoval všem, že se vydali na pro ně tak obtížnou pouť až do Říma a reflektoval některé myšlenky, které při předchozích vystoupení zazněly.

První byla, že se žádné lidské bytosti neliší od „mocných“ tohoto světa. Všichni muži a ženy, mocní i bezvýznamní, mají své vášně a sny. „Nepřestávejte snít!“ prohlásil papež František. Podle něj jsou chudí srdcem evangelia; právě oni přišli za Ježíšem, protože snili, že jim pomůže a uzdraví je.

Svatý otec se pak dotkl další myšlenky, že „život se stává krásným“. „Schopnost setkat se s krásou, dokonce i ve věcech nejsmutnějších a utrpení, je něco, co je vlastní lidem, kteří si jsou vědomí své důstojnosti,“ uvedl František a zdůraznil také ctnost solidarity, obzvláště u těch, kteří žijí v obtížných podmínkách. Všem zúčastněným poděkoval za jejich příklad a požádal je, aby učili svět solidaritě.

Nakonec se papež František rozhovořil na téma míru a vyzval všechny, aby i nadále přinášeli světu mír. „Největší chudoba je válka!“ prohlásil Svatý otec. „Je to chudoba, která ničí… Potřebujeme, aby světu vládl mír! Potřebujeme mír v církvi!“ dodal.

Během Svatého roku milosrdenství papež uspořádal slavnostní setkání s mladými lidmi, katechety, kněžími, uprchlíky, nemocnými a dalšími skupinami lidí. Poslední setkání před skončením Svatého roku věnoval právě bezdomovcům a dalším lidem na okraji společnsoti, aby z nich takto sňal jejich stigma.

Slavení Svatého roku s bezdomovci organizovalo sdružení Fratello dlouhodobě se zabývající problematikou sociálně vyloučených osob společně s dalšími organizacemi nabízejícími služby sociální prevence.

(zdroj: Radio Vaticana, Vatican Insider, Rome Reports TV News Agency)

 

 

Soubory ke stažení

velikost 321 KB
Autor článku:
Tomáš Tetiva

Související články

Další aktuality

Roste počet laických misionářů

V souvislosti s misijní nedělí, která připadá na 24. října, předložilo Tiskové středisko Svatého stolce některé statistiky o působení církve ve světě.
22.10.2021

Setkali jsme se s Ježíšem, a proto hlásáme - 95. světový den misií

Tuto neděli církev oslaví 95. světový misijní den. Letos se bude konat pod heslem: "Potkali jsme Ježíše, a tedy hlásáme". Pojí se tentokrát s mnoha výročími spojenými s misijním působením církve, zejména s 200. výročím založení Papežských misijních děl.
22.10.2021

Povinnost nošení respirátorů na církevních akcích nadále platí

Od pondělí 25. října 2021 vstupují v platnost opatření, která se týkají ochrany dýchacích cest při hromadných akcích. Opět bude platit povinnost nosit respirátor ve vnitřních prostorech staveb, kde jsou přítomny alespoň 2 osoby vzdálené méně než 1,5 metru, pokud se nejedná o členy domácnosti a osoby při provádění autorského díla, tj. celebranta, kazatele, osoby přednášející biblická čtení, přímluvy, modlitby a podobně. Žalmisté a zpěváci doprovázející modlitbu či mši svatou nemusí mít respirátor po dobu zpěvu.
21.10.2021

Prof. Vojtěch Novotný obhájil funkci děkana KTF UK

Dne 20. října 2021 byl akademickým senátem dle Jednacího řádu AS KTF UK zvolen kandidát na funkci děkana Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Stal se jím prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.
21.10.2021

Červená středa: Setkání organizátorů, 30. 9. 2021 - 9. Informace k letošnímu ročníku, tipy na aktivity

Přinášíme vám záznam ze setkání zájemců a organizátorů Červené středy, které proběhlo 30. září 2021 v kostele sv. Vojtěcha v Praze - Dejvicích. 9. video: Informace k letošnímu ročníku, tipy na aktivity, brožura (Irena Tejkalová, Česká biskupská konference)
21.10.2021