Papež František: Boj proti klimatickým změnám souvisí s bojem proti chudobě

Téměř dvě stě zemí včetně zástupce Vatikánu se zúčastnilo 22. konference OSN o klimatických změnách (COP22), která skončila minulý týden v marockém Marrákéši. Svoje poselství zaslal účastníkům konference i papež František.
Publikováno: 22. 11. 2016 15:46

Téměř dvě stě zemí včetně zástupce Vatikánu se zúčastnilo 22. konference OSN o klimatických změnách (COP22), která skončila minulý týden v marockém Marrákéši. Svoje poselství zaslal účastníkům konference i papež František.

Současná ekologická krize má silnou návaznost na společenský, etický a lidský úpadek, jemuž čelíme každodenně. Představuje pro nás výzvu, ve které má každý z nás vlastní roli a kompetence. Nutí nás společně jednat a oživit naší uvědomělost a zodpovědnost,“ adresoval svá slova papež ministru zahraničních věcí Maroka a prezidentu konference COP22.

Papež vyzval účastníky konference, aby pokračovali v implementaci Pařížské dohody, která zavazuje signatáře k boji proti klimatickým změnám a snižování emisí skleníkových plynů.

Podle něj dohoda “znamená důležité uznání faktu, že klimatické změny představují velmi komplexní problém, který už nelze řešit na individuální nebo národní úrovni. Je nutné na něj reagovat prostřednictvím vzájemné spolupráce, která nám bude oporou při ochraně našeho společného domova“.

Jeden z hlavních cílů dohody je také podpora národního a mezinárodního rozvoje, který bude postavený na environmentálně šetrných strategií. To by mělo rozvíjet solidaritu ve vztahu k nejvíce zranitelným skupinám obyvatel a pevně propojit boj proti klimatickým změnám s bojem proti chudobě, řekl František.

O roli vatikánského zástupce na konferenci promluvil už dříve Tebaldo Vinciguerra z Papežské rady Iustitia et Pax: „Svatý stolec doprovází tyto práce se zájmem a vstřícností. Jeho příspěvek během 21. konference v Paříži se velmi výrazně zakládal na doporučeních obsažených v encyklice Laudato si´. Nejde nám ani tolik o technické záležitosti – kolik stupňů Celsia, odkud brát finanční prostředky a podobně – jako spíše o etický rozměr, rozměr sociální spravedlnosti.

Zástupci účastnických zemí se v průběhu konference COP22 shodli na pracovním programu do roku 2018, což by mělo umožnit pokrok při implementaci Pařížské dohody. Tu podepsalo přes 190 států a doposavad jí ratifikovalo na 110 zemí. Dohoda vstoupila v platnost letos v listopadu a v roce 2020 má nahradit nynější Kjótský protokol z roku 1997.

Světová meteorologická organizace (WMO) nedávno zveřejnila předběžné údaje o oteplení planety za rok 2016, který bude zřejmě nejteplejším v historii od počátku měření koncem 19. století. Průměrná globální teplota je letos 1,2 stupně nad úrovní před průmyslovou revolucí. Jedním z cílů Pařížské dohody je právě udržení průměrné globální teploty pod 2 stupni Celsia ve srovnání s obdobím před průmyslovou revolucí.

Vatikán se už dříve vydal na cestu směrem k udržitelnému rozvoji. V roce 2008 bylo na střechu Vatikánské auly Pavla VI. umístěno 2400 fotovoltaických solárních panelů, které ročně vyrobí zhruba 300 MWh, čímž se snížil objem vypouštěných emisí o 225 tun CO2.

Kromě toho Vatikán zahájil odpadový a recyklační program. Ve zhruba stohektarové  oblasti Vatikánu bylo strategicky umístěno více než 200 sběrných kontejnerů na směsný a tříděný odpad a v těchto dnech bylo také spuštěno nové recyklační středisko.

Významný mezníkem v životě církve ve smyslu ochrany životního prostředí znamenalo vydání encykliky papeže Františka Laudato si´ - o péči o společný domov, která byla zveřejněna v loňském roce. Mezi hlavní témata encykliky patří myšlenky, že ekologie je neoddělitelná od péče o člověka a o společnost a že ochrana přírody není volnočasovou aktivitou, nýbrž povinností každého člověka.

(zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce, Radio Vaticana, SIR, MŽP)

Autor článku:
Tomáš Tetiva

Související články

Další aktuality

Videospot: Charita pomáhá už 100 let

Charita Česká republika pomáhá už celé jedno století. Potřebné provází na cestě životem od bezbranného dětství až do bezmocného stáří.
23.06.2022

Charita Česká republika slaví 100 let, po revoluci stál za její obnovou arcibiskup Jan Graubner

Charita vyrostla z přirozené potřeby pomáhat potřebným. V Československu vznikla jako systematicky fungující organizace právě před 100 lety a po pádu komunistického režimu, který se její činnost snažil zastavit, ji církev vybudovala v podstatě znovu. Předseda České biskupské konference arcibiskup Jan Graubner a ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo dnes symbolicky zahájili oslavy tohoto významného jubilea, které budou probíhat až do příštího roku a představí nejen historii Charity a její nejvýznamnější milníky, ale především její současnost, významné projekty a služby, které poskytuje potřebným.
23.06.2022

Živé přenosy na TV Noe v červenci

Televize Noe bude s námi (vámi) po celou dobu velehradských slavností. Bude také živě přenášet na YT kanále Církev.cz přenos z Národního synodálního setkání a nejen to. Přinášíme přehled všech aktuálních živých přenosů TV Noe v červenci.
22.06.2022

Jáhenská svěcení v roce 2022

Přinášíme přehled jáhenských svěcení, která proběhla nebo proběhnou v roce 2022. Z již již uskutečných si můžete prohlédnout přiložené fotografie.
22.06.2022

Velehrad ožije v prvním červencovém týdnu

První týden v červenci bude na Velehradě rušno. 4.- 5. 7. se na tomto významném moravském poutní místě uskuteční již 23. ročník Dnů lidí dobré vůle, na které 6. 7. naváže celodenní Národní synodální setkání. Týden zakončí 132. plenární zasedání ČBK ve dnech 7. – 8. 7.
22.06.2022