Papež František: Boj proti klimatickým změnám souvisí s bojem proti chudobě

Téměř dvě stě zemí včetně zástupce Vatikánu se zúčastnilo 22. konference OSN o klimatických změnách (COP22), která skončila minulý týden v marockém Marrákéši. Svoje poselství zaslal účastníkům konference i papež František.
Publikováno: 22. 11. 2016 15:46

Téměř dvě stě zemí včetně zástupce Vatikánu se zúčastnilo 22. konference OSN o klimatických změnách (COP22), která skončila minulý týden v marockém Marrákéši. Svoje poselství zaslal účastníkům konference i papež František.

Současná ekologická krize má silnou návaznost na společenský, etický a lidský úpadek, jemuž čelíme každodenně. Představuje pro nás výzvu, ve které má každý z nás vlastní roli a kompetence. Nutí nás společně jednat a oživit naší uvědomělost a zodpovědnost,“ adresoval svá slova papež ministru zahraničních věcí Maroka a prezidentu konference COP22.

Papež vyzval účastníky konference, aby pokračovali v implementaci Pařížské dohody, která zavazuje signatáře k boji proti klimatickým změnám a snižování emisí skleníkových plynů.

Podle něj dohoda “znamená důležité uznání faktu, že klimatické změny představují velmi komplexní problém, který už nelze řešit na individuální nebo národní úrovni. Je nutné na něj reagovat prostřednictvím vzájemné spolupráce, která nám bude oporou při ochraně našeho společného domova“.

Jeden z hlavních cílů dohody je také podpora národního a mezinárodního rozvoje, který bude postavený na environmentálně šetrných strategií. To by mělo rozvíjet solidaritu ve vztahu k nejvíce zranitelným skupinám obyvatel a pevně propojit boj proti klimatickým změnám s bojem proti chudobě, řekl František.

O roli vatikánského zástupce na konferenci promluvil už dříve Tebaldo Vinciguerra z Papežské rady Iustitia et Pax: „Svatý stolec doprovází tyto práce se zájmem a vstřícností. Jeho příspěvek během 21. konference v Paříži se velmi výrazně zakládal na doporučeních obsažených v encyklice Laudato si´. Nejde nám ani tolik o technické záležitosti – kolik stupňů Celsia, odkud brát finanční prostředky a podobně – jako spíše o etický rozměr, rozměr sociální spravedlnosti.

Zástupci účastnických zemí se v průběhu konference COP22 shodli na pracovním programu do roku 2018, což by mělo umožnit pokrok při implementaci Pařížské dohody. Tu podepsalo přes 190 států a doposavad jí ratifikovalo na 110 zemí. Dohoda vstoupila v platnost letos v listopadu a v roce 2020 má nahradit nynější Kjótský protokol z roku 1997.

Světová meteorologická organizace (WMO) nedávno zveřejnila předběžné údaje o oteplení planety za rok 2016, který bude zřejmě nejteplejším v historii od počátku měření koncem 19. století. Průměrná globální teplota je letos 1,2 stupně nad úrovní před průmyslovou revolucí. Jedním z cílů Pařížské dohody je právě udržení průměrné globální teploty pod 2 stupni Celsia ve srovnání s obdobím před průmyslovou revolucí.

Vatikán se už dříve vydal na cestu směrem k udržitelnému rozvoji. V roce 2008 bylo na střechu Vatikánské auly Pavla VI. umístěno 2400 fotovoltaických solárních panelů, které ročně vyrobí zhruba 300 MWh, čímž se snížil objem vypouštěných emisí o 225 tun CO2.

Kromě toho Vatikán zahájil odpadový a recyklační program. Ve zhruba stohektarové  oblasti Vatikánu bylo strategicky umístěno více než 200 sběrných kontejnerů na směsný a tříděný odpad a v těchto dnech bylo také spuštěno nové recyklační středisko.

Významný mezníkem v životě církve ve smyslu ochrany životního prostředí znamenalo vydání encykliky papeže Františka Laudato si´ - o péči o společný domov, která byla zveřejněna v loňském roce. Mezi hlavní témata encykliky patří myšlenky, že ekologie je neoddělitelná od péče o člověka a o společnost a že ochrana přírody není volnočasovou aktivitou, nýbrž povinností každého člověka.

(zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce, Radio Vaticana, SIR, MŽP)

Autor článku:
Tomáš Tetiva

Související články

Další aktuality

Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k 2. neděli adventní

Přinášíme vám druhý pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera, předsedy ČBK, o mši svaté.
04.12.2022

Biskup Martin: „Svěřuji Bohu velkou bolest pozůstalých z Bašky“

Vražda mladého muže v Bašce na Frýdeckomístecku zasáhla nejen farnost, ale celou diecézi. Biskup Martin David ujišťuje pozůstalé o svých modlitbách a blízkosti. Dnes ráno se zaměstnanci Biskupství ostravsko-opavského za zemřelého modlili na svém adventním duchovním setkání. Biskup Martin David vzpomněl, že mladého muže před nedávnem biřmoval.
02.12.2022

Pozvání k návštěvě INSPIRACE na vánočních trzích v Praze

Upřímně Vás zveme k návštěvě prodejního stánku školní chráněné dílny Inspirace při Dívčí katolické střední škole. Na horní části Václavského náměstí v rámci tradičních adventních trhů zde ve dnech 25. 11. - 22. 12. naleznete originální výrobky handicapovaných absolventek Dívčí školy, které po studiu v Dívčí škole, respektive její chráněné dílně, nalezly i zaměstnání…. Děkujeme!
01.12.2022

Vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele/ky Střední zdravotnické školy Evangelické akademie, Šimáčkova 1, 628 00 Brno – Líšeň

Synodní rada Českobratrské církve evangelické vyhlašuje výběrové řízení na funkci ředitele/ky škol Evangelické akademie v Brně. Přihlášky k výběrovému řízení obsahující profesní životopis, motivační dopis a výpis z Rejstříku trestů zájemci doručí nejpozději do: 30. ledna 2023. Předpokládaný nástup do funkce je 1. srpna 2023.
01.12.2022

Úmysl Apoštolátu modlitby na měsíc prosinec 2022

Modleme se, aby rozvojové a dobrovolnické organizace nacházely osoby ochotné zapojit se do společného dobra a neustále hledat nové způsoby spolupráce na mezinárodní úrovni.
01.12.2022