Papež František: Boj proti klimatickým změnám souvisí s bojem proti chudobě

Téměř dvě stě zemí včetně zástupce Vatikánu se zúčastnilo 22. konference OSN o klimatických změnách (COP22), která skončila minulý týden v marockém Marrákéši. Svoje poselství zaslal účastníkům konference i papež František.
Publikováno: 22. 11. 2016 15:46

Téměř dvě stě zemí včetně zástupce Vatikánu se zúčastnilo 22. konference OSN o klimatických změnách (COP22), která skončila minulý týden v marockém Marrákéši. Svoje poselství zaslal účastníkům konference i papež František.

Současná ekologická krize má silnou návaznost na společenský, etický a lidský úpadek, jemuž čelíme každodenně. Představuje pro nás výzvu, ve které má každý z nás vlastní roli a kompetence. Nutí nás společně jednat a oživit naší uvědomělost a zodpovědnost,“ adresoval svá slova papež ministru zahraničních věcí Maroka a prezidentu konference COP22.

Papež vyzval účastníky konference, aby pokračovali v implementaci Pařížské dohody, která zavazuje signatáře k boji proti klimatickým změnám a snižování emisí skleníkových plynů.

Podle něj dohoda “znamená důležité uznání faktu, že klimatické změny představují velmi komplexní problém, který už nelze řešit na individuální nebo národní úrovni. Je nutné na něj reagovat prostřednictvím vzájemné spolupráce, která nám bude oporou při ochraně našeho společného domova“.

Jeden z hlavních cílů dohody je také podpora národního a mezinárodního rozvoje, který bude postavený na environmentálně šetrných strategií. To by mělo rozvíjet solidaritu ve vztahu k nejvíce zranitelným skupinám obyvatel a pevně propojit boj proti klimatickým změnám s bojem proti chudobě, řekl František.

O roli vatikánského zástupce na konferenci promluvil už dříve Tebaldo Vinciguerra z Papežské rady Iustitia et Pax: „Svatý stolec doprovází tyto práce se zájmem a vstřícností. Jeho příspěvek během 21. konference v Paříži se velmi výrazně zakládal na doporučeních obsažených v encyklice Laudato si´. Nejde nám ani tolik o technické záležitosti – kolik stupňů Celsia, odkud brát finanční prostředky a podobně – jako spíše o etický rozměr, rozměr sociální spravedlnosti.

Zástupci účastnických zemí se v průběhu konference COP22 shodli na pracovním programu do roku 2018, což by mělo umožnit pokrok při implementaci Pařížské dohody. Tu podepsalo přes 190 států a doposavad jí ratifikovalo na 110 zemí. Dohoda vstoupila v platnost letos v listopadu a v roce 2020 má nahradit nynější Kjótský protokol z roku 1997.

Světová meteorologická organizace (WMO) nedávno zveřejnila předběžné údaje o oteplení planety za rok 2016, který bude zřejmě nejteplejším v historii od počátku měření koncem 19. století. Průměrná globální teplota je letos 1,2 stupně nad úrovní před průmyslovou revolucí. Jedním z cílů Pařížské dohody je právě udržení průměrné globální teploty pod 2 stupni Celsia ve srovnání s obdobím před průmyslovou revolucí.

Vatikán se už dříve vydal na cestu směrem k udržitelnému rozvoji. V roce 2008 bylo na střechu Vatikánské auly Pavla VI. umístěno 2400 fotovoltaických solárních panelů, které ročně vyrobí zhruba 300 MWh, čímž se snížil objem vypouštěných emisí o 225 tun CO2.

Kromě toho Vatikán zahájil odpadový a recyklační program. Ve zhruba stohektarové  oblasti Vatikánu bylo strategicky umístěno více než 200 sběrných kontejnerů na směsný a tříděný odpad a v těchto dnech bylo také spuštěno nové recyklační středisko.

Významný mezníkem v životě církve ve smyslu ochrany životního prostředí znamenalo vydání encykliky papeže Františka Laudato si´ - o péči o společný domov, která byla zveřejněna v loňském roce. Mezi hlavní témata encykliky patří myšlenky, že ekologie je neoddělitelná od péče o člověka a o společnost a že ochrana přírody není volnočasovou aktivitou, nýbrž povinností každého člověka.

(zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce, Radio Vaticana, SIR, MŽP)

Autor článku:
Tomáš Tetiva

Související články

Další aktuality

Do pokladniček Tříkrálové sbírky můžete přispět do neděle, poté ještě online

Více než 14 milionů korun již věnovali dárci do statických pokladniček letošní Tříkrálové sbírky. Tyto pokladničky, umístěné v sídlech Charit, na místních úřadech, v některých obchodech ale také v kostelech, jsou letos náhradou za skupinky dětí, převlečené za bájné tři krále. Kvůli pandemii nemoci covid-19 a souvisejících přijatých opatření letos tříkráloví koledníci vůbec nemohli vyjít do ulic. Tříkrálové sbírka se tak koná právě pomocí statických pokladniček a to až do neděle 24. ledna. Současně probíhá v online prostředí, kde sbírka pokračuje až do 30. dubna.
22.01.2021

Američtí biskupové: Těšíme se na spolupráci, vhod i nevhod

Američtí biskupové ujišťují o své modlitbě za nového prezidenta Spojených států a připravenosti spolupracovat s jeho administrativou. Očekávají, že jako v případě každého prezidentksého mandátu budou oblasti, ve kterých se budou shodovat a úzce spolupracovat, ale také jiné, v nichž se názory budou zásadně lišit a střetávat.
22.01.2021

Papež uznal heroické ctnosti profesora Lejeuna, objevitele příčiny Downova syndromu

Papež František schválil zveřejnění nových dekretů Kongregace pro svatořečení. Jeden z nich uznává heroické ctnosti francouzského genetika a obránce života profesora Jérôma Lejeuna. Pokud bude uznán zázrak na jeho přímluvu, může být započten mezi blahoslavené.
22.01.2021

Poselství Svatého otce Františka k 29. světovému dni nemocných

Přinášíme vám poselství Svatého otce k 29. světovému dni nemocných, který si připomínáme 11. února 2021 na svátek Panny Marie Lurdské. „Jenom jeden je váš Mistr, a vy všichni jste bratři“ (Mt 23,8). Základem péče o nemocné je vztah důvěry.
22.01.2021

Modernizační fond podporuje obnovitelné zdroje energie

Modernizační fond je nový finanční nástroj, který čerpá prostředky zejména z emisních povolenek. Pro ČR je předpokládaná alokace cca 150 mld. Kč. Prostředky budou směřovat do teplárenství, obnovitelných zdrojů energie, energetických úspor, čisté mobility a komunitní energetiky.
21.01.2021