Příští tři Světové dny mládeže budou mít mariánský ráz

Vatikán zveřejnil témata Světových dnů mládeže na následující tři roky. Pro oslavy, které vyvrcholí roku 2019 v Panamě, jsou zvoleny věty z Lukášova evangelia týkající se Panny Marie.
Publikováno: 22. 11. 2016 15:00

Foto: Mazur/catholicnews.org.uk

V roce 2017 bude tématem Světového dne mládeže věta z Mariina chvalozpěvu „Veliké věci mi učinil ten, který je mocný.“ (Lk 1,49). V tomto roce se mladí z naší země setkají na Celostátním setkání mládeže v Olomouci. O rok později budou mladí rozjímat nad slovy archanděla Gabriela ze Zvěstování: „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha“ (Lk 1,30). V roce 2019, kdy proběhne celosvětové setkání s papežem v Panamě, bude mottem Světového dne mládeže věta Panny Marie: „Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova“ (Lk 1,38).

Podle vatikánského Dikasteria pro laiky, rodinu a život vybral témata papež František. Navazuje v nich na tři předchozí Světové dny mladých, jež byly věnované blahoslavenstvím. Maria je ta, kterou podle Bible „budou blahoslavit všechna pokolení“.  

Vatikán také připomíná tři postoje zmíněné papežem Františkem v Krakově, které se v tématech odráží: připomínat si minulost (2017), mít odvahu v přítomnosti (2018) a mít naději do budoucnosti (2019). Duší těchto nacházejících setkání mají být dále tři božské ctnosti: víra, naděje a láska.  

Podle Dikasteria pro laiky, rodinu a život jsou zvolená motta v úzkém vztahu k tématu příští biskupské synody: „Mladí, víra a rozlišování povolání“.

Světové dny mládeže se konají od roku 1984. Jednou za tři roky se mladí lidé z celého světa setkávají s papežem, v ostatních letech si pak tento den připomínají na Květnou neděli v diecézích.

(zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce)

Autor článku:
Ondřej Mléčka

Související články

Další aktuality

Biskup Pavel Konzbul: Vidět, žít a vyznat

Biskupové od nás i ze zahraničí, zástupce apoštolské nunciatury, členové kapitul, rektoři seminářů a další osobnosti církevního života se sjeli do Brna, aby přivítali nově jmenovaného 14. diecézního biskupa brněnského Mons. Pavla Konzbula.
29.06.2022

Arcibiskup Jan Graubner obdržel pallium

Z rukou Svatého otce Františka obdržel dnes, na svátek sv. Petra a Pavla, ve svatopeterské bazilice ve Vatikánu, nastupující pražský arcibiskup Jan Graubner pallium.
29.06.2022

New Generation z Kyjeva v Nové Pace

Sbor Jednoty bratrské v Nové Pace připravil bydlení pro uprchlíky z Ukrajiny v Hotelu Centrál i v dalších bytech a domech. To vše je propojeno s křesťanskou bilingvní (ukrajinština a angličtina) školou New Generation z Kyjeva, kterou vedení školy Brána navštívilo před čtyřmi lety. Nyní její ředitelka hledala místo, kde by mohly složit hlavu rodiny spojené s touto školou (asi 100 osob), ale i samotná škola obnovit každodenní výuku. Společenství pomohlo sehnat prostory, kde jsou každý den vyučovány ukrajinské děti, které se přestěhovaly s rodiči do Nové Paky, a některé jsou nadále vyučovány online. Škola NG spolupracuje s Bránou: chodí tam na obědy, učí se česky, dělají výlety a podobně. Je to oboustranně obohacující spolupráce. V současnosti dochází k registraci všech ukrajinských dětí do školy Brána, i když ještě není jisté, jestli zde všechny zůstanou na další školní rok nebo se vrátí do své země.
28.06.2022

Novinky v novopacké škole Brána

Počátkem roku 2021 škola Brána se zřizovatelem, jímž je Sbor Jednoty bratrské v Nové Pace, došla k rozhodnutí otevřít k mateřské a základní škole další stupeň vzdělávání. Vysoká škola to zatím není, ale střední ano. Už dlouhá léta v Nové Pace vnímali, že učňovské školství potřebuje pozvednout. Jde zejména na chlapce. Mnoho rodičů, než aby syna poslali na „učňák“, raději se ho snaží za každou cenu protlačit na obor s maturitou, i když je jasné, že je spíše praktik. V církevním školství nyní existuje pouze jedna obdobná škola tohoto typu, na Moravě. Rozhodnutí padlo na obor Instalatér plus. Plus znamená rozšíření studia s přesahem do dalších příbuzných oborů, zejména elektro a stavební. Tato Mistrovská střední výhledově cílí i na maturitu. Prioritou je bezpečné prostředí – to, co mnoho současných škol postrádá. Proto byl současně založen pro vzdálenější zájemce i Domov mládeže. Střední škola zahájí činnost 1. září 2022.
28.06.2022

Videospot: Charita pomáhá už 100 let

Charita Česká republika pomáhá už celé jedno století. Potřebné provází na cestě životem od bezbranného dětství až do bezmocného stáří.
23.06.2022