Katecheze

Rodina a její role v náboženské výchově: téma pro katechety

07. 11. 2016
Ve dnech 26. – 29. října 2016 se v Třešti u Jihlavy sešlo více než 230 katechetů, učitelů náboženství, kněží či dalších zájemců o tematiku Rodiny a její roli v náboženské výchově z katechetické perspektivy. Konal se zde X. celostátní katechetický kongres.

Foto: Anna Brabcová/ČBK

Přenášky na uplynulém setkání se věnovaly úloze jednotlivých protagonistů, kteří vstupují do procesu předávání víry. Dle řečníků je nutným předpokladem obrácení rodičů, kteří jsou prvními svědky víry v rodině.

Další reflexe kongresu se pak snažila přiblížit svět dítěte a jeho vnímání transcendentna i úskalí s tím související. Velká pozornost byla rovněž věnována mládeži. Reálné vnímaní problémů mladého člověka, jejich prožívání a řešení ve světle víry je neustálou výzvou pro rodiče a katechety.

Velkým obohacením pro všechny byla přítomnost kněží ze Slovenska a z Polska, kteří přiblížili zajímavé a novátorské formační programy pro děti i mládež ve svých domovinách. Důležitou otázkou tohoto katechetického setkání bylo i téma Specifika mužské a ženské výchovy v konfrontaci s genderovou politikou.

Účastníkům se kromě přednášek nabízel také večerní program s praktickými workshopy a bylo i dost prostoru na neformální rozhovory a výměnu (nejen) katechetických zkušeností.

Z přednášek budou na vyžádání k dispozici audionahrávky a posléze i texty přednášek ve sborníku; výstupy zajišťuje Katechetická sekce ČBK.

 

V rámci setkání zde též biskup Karel Herbst symbolicky předal svou dosavadní funkci delegáta ČBK pro katechezi novému pomocnému biskupovi brněnskému Pavlu Konzbulovi. Účastníky také přijeli povzbudit a podpořit kardinál Dominik Duka a olomoucký arcibiskup Jan Graubner. X. katechetický kongres se konal pod záštitou Mons. Vojtěcha Cikrleho, biskupa hostící brněnské diecéze.

Katechetický kongres byl příležitostí k lidské, intelektuální a duchovní formaci, tak důležité pro učitele náboženství a katechety. Kongresy pořádá Katechetická sekce ČBK pravidelně jednou za dva roky.

(autor: Mariusz Kuźniar, ředitel Katechetické sekce ČBK; redakční úpravy: František Jemelka, Tiskové středisko ČBK)

Autor článku: Mgr. Irena Karlová