Ve Francii hrozí zrušení linek pomoci pro nečekaně těhotné ženy

Ve Francii hrozí zrušení internetových linek pomoci, které poskytují nečekaně těhotným ženám psychoterapeutickou pomoc a kontakty na odborníky, již jim pomáhají řešit jejich konkrétní situaci. Ke zrušení by mohl vést nový návrh zákona, který minulý měsíc předložili tamější socialisté a ve čtvrtek jej schválila dolní komora parlamentu. Proti návrhu se staví v osobním dopise prezidentovi Francoisi Hollandovi předseda francouzských biskupů Georges Pontier, který návrh zákona označil za „velmi vážný útok na principy demokracie“.
Publikováno: 2. 12. 2016 11:00

(aktualizováno 2.12.) Předseda Francouzské biskupské konference Georges Pontier v dopise prezidentu Francoisi Hollandovi vyjadřuje „velké znepokojení“ nad návrhem zákona, který rozšiřuje i na oblast internetu „trestný čin bránění umělému přerušení těhotenství“. Návrh má trestat až dvěma roky vězení a pokutou 30 tisíc eur (810 tisíc Kč) provozovatele stránek obviněné z toho, že „svobodně uvádí v omyl, zastrašují nebo vyvíjejí psychologický či morální nátlak“, aby ženu odradili od potratu.

Mnozí však považují návrh zákona za pokus odstranit linky pro ženy, které se nečekaně ocitly v tísni a hledají poradenství, jež by jim pomohlo se s nastalou situací vyrovnat.

„Vědomé přerušení těhotenství je vždy vážným činem, který se hluboce dotýká svědomí. V obtížných situacích pociťuje mnoho žen, které nevědí, zda ukončit těhotenství nebo nikoliv, hovořit s někým, poradit se. Některé z nich, velmi mladé, pociťují opravdovou existenciální úzkost před touto dramatickou volbou, která poznamená celý jejich život,“ píše biskup Pontier. Podotýká také, že počátkem tohoto roku byl v rámci reformy zdravotnického systému zrušen tzv. týden na rozmyšlenou, povinný pro ženy před potratovým zákrokem „Jinými slovy“, míní arcibiskup Pontier, „nyní ženy v takovýchto zásadních otázkách svědomí nenacházejí žádnou oficiální podporu“.

Internetové linky pomoci, které mohou být vyhoštěny do ilegality, tak nahrazují absenci míst, kde by se ženám naslouchalo v garantovaném prostoru svobody. Tato místa „umožňují zamyšlení se, a to je přesně to, co ženy oceňují. Jejich úspěch dokazuje, že odpovídají nějaké potřebě,“ dodává biskup, který se ptá: „Máme se nyní obávat?“

„Tento návrh zákona zpochybňuje základy naší svobody a především svobody projevu. (…) Je opravdu nutné vyloučit všechny alternativy k potratu, aby byl člověk považován za poctivého občana? Může být i to nejmenší povzbuzení ponechat si dítě považované za ‚psychologický i morální nátlak‘?“ ptá se Pontier.

Podle předsedy francouzských biskupů představuje návrh „vážný precedens pro omezení svobody projevu na internetu“. „Omezení je o to vážnější, že se dotýká otázek svědomí. To se zdá být velmi vážným porušením principů demokracie,“ dodáva Pontier.

Návrh zákona ve čtvrtek schválila dolní komora parlament, nyní míří do Senátu. Jak poznamenává například italský deník Avvenire, zákon představuje „skutečnou represi“ a „odpírání svobody slova a základního pojmu svobody (liberté),“ který je obsažen v ústavě Francouzské republiky.

(zdroj: Francouzská biskupská konference, Avvenire, Vatican Insider, Radio Vaticana)

Autor článku:
Ondřej Mléčka

Související články

Další aktuality

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červen 2020

Naléhavý úmysl papeže Františka na tento měsíc se věnuje modlitbě za světlo a sílu Ducha Svatého pro církev, aby svoji vnitřní obnovou pomáhala horlivěji celé lidské rodině vyjít z krize způsobené pandemií a vydala se vstříc nové epoše příchodu Božího království.
04.06.2020

Charita pokračuje v pomoci indickým rodinám

HRADEC KRÁLOVÉ: Mezi deset zemí, které nejvíce zasáhla pandemie nového koronaviru, patří také Indie. Počet nakažených aktuálně překročil 200 tisíc obyvatel a přes 100 milionů Indů přišlo kvůli koronakrizi o svoji obživu. Do pomoci potřebným v Indii se zapojili také dárci z České republiky. Diecézní charita Hradec Králové tak mohla podpořit hladovějící indické rodiny již částkou 715 657 korun. Další příspěvky je stále možné zasílat na sbírkové konto 1387434288/2700 (VS 53000).
04.06.2020

Dokážeme pomoci chráněné dílně?

Chráněná dílna Inspirace pro handicapované absolventky Dívčí katolické střední školy během nouzového stavu pomáhala - ušila a zdarma rozdala roušky více než tisícovce potřebným – seniorům, pečovatelkám a jejich klientům, zaměstnancům lékáren…Protože ale byly zrušeny všechny tradiční prodejní akce, nevydělala prodejem výrobků letos zatím ani korunu. Dokážeme nyní naopak my pomoci chráněné dílně….? Proklik na bližší informace pod obrázkem.
03.06.2020

ŠKOLA PŘIPRAVUJE NA PRÁCI, KTERÁ MÁ SMYSL

I krizový stav kvůli koronaviru mohl být“ příležitostí ke svědectví“. O ně se pokusila i Dívčí katolická škola - viz přiložený rozhovor. Handicapované klientky její chráněné dílny, většinou absolventky školy, ušily a zdarma jiným potřebným rozdaly přes tisíc roušek….
03.06.2020

Výstava o arcibiskupovi Otčenáškovi otevřena

Na Terasách Karla Otčenáška, na jižní straně Velkého náměstí v Hradci Králové, byla v úterý 2.6. slavnostně instalována expozice o životě 23. hradeckého biskupa.
03.06.2020