Charita otevírá jedinečné centrum pomoci ženám bez domova

Nízkoprahové denní centrum pro ženy bez domova a ženy ohrožené sociálním vyloučením je jediné svého druhu v České republice. V pražské Žitné ulici ho otevřela Farní charita Praha 1-Nové Město ve spolupráci s Arcidiecézní charitou Praha. Dnes odpoledne centrum slavnostně otevře a požehná kardinál Dominik Duka OP.
Publikováno: 6. 12. 2016 11:15

Foto: Arcidiecézní charita Praha

Farní charita Praha 1 se již 15 let zabývá výhradně otázkou ženského bezdomovectví a pomoci ženám, které se ocitly na okraji společnosti. „Ženy bezdomovkyně jsou velmi zranitelné a potřebují jinou podporu než muži,“ vysvětluje Lucie Rybárová, ředitelka Farní charity Praha 1 - Nové Město. „V sociálních službách, které jsou společné pro ženy i muže, se často necítí bezpečně. Mnohé ženy zažily domácí násilí nebo znásilnění, nesou si v sobě trauma a do smíšených služeb nejsou vůbec schopné docházet. Proto vzniklo naše nízkoprahové centrum pouze pro ženy. Je jediné svého druhu v České republice," dodává ředitelka.

Ženské bezdomovectví v Praze

V Praze žije minimálně osm stovek žen na ulici. Bývají čistě oblečené. Na první pohled by nikdo nepoznal, že žijí na ulici. „Ženy své bezdomovectví více než muži skrývají,“ potvrzuje Lucie Rybárová. Přespávají, kde se dá, a často ještě v poledne neví, kde večer složí hlavu. Nocují ve veřejně přístupných budovách, v provizorních přístřešcích na okraji města. V zimě vyhledávají ubytovny, noclehárny či krátkodobou pomoc svých známých. Bezdomovectví je pro ně stigma a skrývají ho nejen kvůli odsudkům společnosti. Bojí se násilí a obtěžování. „Být ženou bez domova znamená, že jste v neustálém strachu, co přijde,“ svěřuje se pětačtyřicetiletá Jana, „nemáte se kam schovat, neustále si musíte hlídat své věci, aby vám je někdo nesebral, musíte čelit narážkám ostatních lidí bez domova často se sexuálním podtextem.“ Ženy provází na ulici neustálá obava o osobní bezpečnost a strach ze znásilnění. Chybí jim soukromí. A také přístup k toaletám a sprchám či osobní hygieně.

Jak Nízkoprahové denní centrum pomáhá

V Nízkoprahovém denním centru se mohou ženy přes den zahřát, dát si teplý nápoj, polévku a získat další potravinovou či materiální pomoc. K dispozici jsou sprchy, pračka a možnost výměny oblečení z charitního šatníku. Přítomní sociální pracovníci nabízejí ženám podporu v jejich obtížné životní situaci.

Další pomoc lidem bez domova

Kromě nízkoprahového zařízení provozuje Farní charita Praha 1 - Nové Město i terénní program. Pracovníci vyrážejí denně za ženami do ulic a nabízejí podporu, přijetí i materiální pomoc těm, které by zůstaly na ulici bez jakékoli podpory.

Zatímco se Farní charita Praha 1 - Nové Město zaměřuje na pomoc ženám, Arcidiecézní charita Praha provozuje jedno z hlavních pražských center na pomoc mužům bez přístřeší. Od 1. prosince rozšiřuje Arcidiecézní charita Praha tradičně své služby. Ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy otevře novou noclehárnu v Praze 10 a rozšíří otevírací dobu svého stávajícího denního centra.

Více o tomto i dalších projektech pro lidi bez domova v různých částech republiky na www.charita.cz.

(zdroj: Jarmila Lomozová, zástupkyně ředitele pro PR)

Autor článku:
František Jemelka

Související články

Další aktuality

Robert Schuman, jeden ze zakladatelů EU, blíže ke svatosti

Roberta Schumana, jednoho z otců zakladatelů Evropské unie, čeká podle prefekta Kongregace pro blahořečení a svatořečení kardinála Semerara první krok na cestě ke svatosti. Papež František by mu měl již letos v červnu udělit přídomek "ctihodný", což je úvodní stupeň kanonizačního procesu.
13.04.2021

Charta Œcumenica: 20 výročí od podpisu

Charta Œcumenica - směrnice ohledně spolupráce mezi církvemi v Evropě, kterou v roce 2001 podepsali předsedové CCEE a CEC, je zásadním dokumentem, který usiluje o zachování a rozvoj bratrství mezi evropskými církvemi. K připomínce 20. výročí od podpisu tohoto dokumentu vydávají kardinál Angelo Bagnasco, předseda Rady evropských biskupských konferencí (CCEE), a reverend Christian Krieger, předseda Konference evropských církví (CEC), společné prohlášení.
13.04.2021

Únos pěti kněží a dvou sester na Haiti

Zločinecká banda unesla na Haiti pět kněží a dvě řeholní sestry. Pachatelé požadují za rukojmí tučné výkupné.
12.04.2021

Prezentace Mezinárodního sympózia o teologii kněžství

Fundamentální teologii kněžství se bude věnovat mezinárodní sympózium, které bylo dnes představené v Tiskovém středisku Svatého stolce. Jeho pořadatelem je Kongregace pro biskupy a náplánováno bylo na únor příštího roku (17. – 10. 2. 2022).
12.04.2021

Přímé přenosy bohoslužeb od 12. do 18. dubna 2021

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.
12.04.2021