Vychází Olejníkův graduál pro svátky svatých

Matice cyrilometodějská připravila k vydání Sváteční graduál, zaměřený na nejvýznamnější část díla P. Josefa Olejníka – liturgické zpěvy pro slavnosti, svátky a památky svatých během roku. Kniha obsahuje zhudebněné proměnlivé texty mše svaté – vstupní antifony, zpěvy před evangeliem, zpěvy k obětnímu průvodu, antifony k přijímání a další.
Publikováno: 6. 12. 2016 13:15

Ilustrační snímek. Foto Dominik Novák / Člověk a víra

Většina proprií byla zkomponována ke slavnosti, svátku nebo památce konkrétního světce („Vlastní zpěvy o svatých“). Jiná propria jsou společná, a je možné je použít během liturgického roku vícekrát („Společné zpěvy o svatých“). Propria vznikala podle potřeby jednotlivých liturgických slavností většinou na přání kněží nebo představitelů řádů. To se nakonec ukázalo jako nejšťastnější, protože zpěvy nevznikaly násilně, ale na základě konkrétních impulzů, které vtiskují zpěvům osobitý charakter. K tomu P. Josef Olejník uvedl: „Musel jsem psát, protože to po mně žádali, a to čím dál častěji k různým příležitostem. A já se snažil, aby to bylo opravdové, abych nepsal hlouposti.“

Ve varhanním doprovodu Svátečního graduálu je také vlepeno CD s nahrávkami zpěvů. Natočili ho Cecilská hudební jednota Ústí nad Orlicí, Chrámový sbor Velká Bystřice u Olomouce, Misty Velká Bystřice, Chorus Mauritiensis, schola Dolní Lhota, Beati Cantores Holešov, schola Hutisko-Solanec, sbor bohoslovců Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci, schola Opava a schola OP Olomouc. Zvuk Jaroslav Topinka, zvuková režie Pavel Kunčar. Audioukázky z CD si lze pustit na tomto místě.

Sváteční graduál, uspořádaný Vladimírem Pavlíkem, vydala Matice cyrilometodějská. Ta již dříve publikovala jiné části z rozsáhlého díla P. Josefa Olejníka: mešní zpěvy pro vánoční a pro velikonoční období nebo pro různé obřady.

(zdroj: Matice cyrilometodějská)

 

Autor článku:
Jiří Gračka

Související články

Další aktuality

Vatikánská varování k německé synodální cestě

Církev v Německu nastoupila vlastní synodální cestu. Její počínání vzbuzuje otazníky v jiných místních církvích a rovněž ve Vatikánu, jak dosvědčuje papežův list Němcům a naposled list kardinála Marca Ouelleta německému episkopátu. Situaci přibližuje berlínský korespondent Vatikánského rozhlasu Tomasz Kycia.
20.09.2019

Katecheze a výuka náboženství důležitou součásti výchovy k základním lidským a křesťanským postojům

Úkol hlásání evangelia je jeden ze základních úkolů poslání církve, a má být její prioritou. Sv. Pavel zdůrazňuje, že evangelium je moc ke spasení pro každého, kdo věří (Řím 1, 16). Zcela jistě nemá na mysli jen liturgii v chrámech, ale jde spíše o životní styl každého křesťana.
20.09.2019

Programové tipy Radia Proglas na 39. týden 2019

V týdnu od 23. září se můžete těšit například na tematický svatováclavský program v sobotu 28. září nebo novinku – Barvínkovský jukebox.
20.09.2019

Náboženská výchova ve školách v Evropě

Ve většině zemí EU (s katolickou tradicí) je vyučování náboženství ve státních školách  ovlivňováno jednotlivými církvemi. O tom, jaká je situace ve výuce náboženství v jednotlivých zemích Evropy informuje P. Mariusz Kuźniar, ředitel Katechetické sekce České biskupské konference.
20.09.2019

Celostátní akce Den Charity začíná. Ukážeme vám, co dokážeme

Přijďte a oslavujte s námi! Série akcí u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona moderní charitní práce, právě začíná. Přijďte na koncert, den otevřených dveří, na výstavu či sportovní odpoledne. A vezměte sebou děti. „Máme čím se pochlubit, ale současně dobře víme, že bez dárců a příznivců, kteří naši práci podporují, by to nešlo,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.
19.09.2019