Zemřel dominikánský svědek dvou totalit Bartoloměj Josef Kulhavý

03. 01. 2017 Rubrika: Domácí
Ve věku nedožitých 96 let zemřel v pátek 30. prosince 2016 dominikánský kněz Bartoloměj Josef Kulhavý. Rozloučení se zesnulým se uskuteční v sobotu 7. ledna 2017 od 11.00 hodin při mši svaté v dominikánském kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie v Olomouci. Poté bude jeho tělo uloženo do řádového hrobu.

foto: dominikánská provincie

P. Bartoloměj Josef Kulhavý OP, se narodil 6. března 1921 v Litomyšli. Vystudoval gymnázium ve Vysokém Mýtě a po maturitě zahájil v roce 1941 studia v královéhradeckém kněžském semináři, odkud byl v říjnu 1942 odveden na nucené práce do Říše.

Po válce vstoupil 6. října 1945 do dominikánského řádu a dokončil v Olomouci teologická studia, na kněze byl vysvěcen 5. července 1949. Po zrušení klášterů v dubnu 1950 prožil internaci v Broumově, od září 1950 do prosince 1953 byl u pomocných technických praporů.

Následně pracoval jako dělník (do roku 1960 v Karose ve Vysokém Mýtě, počínaje rokem 1968 pak ve vývojové dílně zemědělských strojů v Nových Hradech) a ve svém volnu zadarmo opravoval kostely.

Až v roce 1968 směl nastoupit do farní duchovní správy. Působil ve Knířově, Vraclavi, Vysokém Mýtě, Chocni, Běstovicích a Zámrsku.

Od roku 1989 byl jeden rok kaplanem kláštera sester dominikánek v Kadani, pak žil v komunitě v Ústí nad Labem, kde také přednášel na univerzitě, od roku 2001 v Uherském Brodě a od roku 2014 v Olomouci. Všude vynikal vytrvalostí, zvláště jako zpovědník, a sloužil tak až do posledních dní svého života jako věrný dělník na vinici Páně.

(Zdroj: dominikánská provincie, web Arcibiskupství olomouckého)

Autor článku: František Jemelka