banner sekce
Sekce

Katecheze

Akreditovaný seminář pro učitele "Bible v literatuře"

Srdečně zveme učitele českého jazyka a literatury na SŠ a učitele souvisejících předmětů na seminář Bible v literatuře.
Publikováno: 18. 1. 2017 15:30

Seminář se bude konat dne 16. 2. 2017 od 9:00 do 16:00 hod. v zasedací místnosti České biskupské konference (ve II. poschodí budovy) v Thákurově 3 v Praze 6 – Dejvicích.

Je určen nejen učitelům českého jazyka a literatury na SŠ, ale také učitelům souvisejících předmětů a je akreditován Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Přihláška ke stažení viz níže.

Během semináře budou představeny:

1. Představení didaktických materiálů - Hra na redaktory, Čítanka biblických textů s obrazovou prezentací v powerpointu a seznámení s pěti biblickými postavami
2. Představení příručky pro učitele „Bible jako literární dílo
3. Zařazení materiálů ve výuce literatury, včetně literárních a kulturních souvislostí

Každý účastník semináře obdrží složku s výukovými materiály a příručkou pro učitele „Bible jako literární dílo“.

Příspěvek na didaktický materiál činí 100Kč.

Vyplněné přihlášky zasílejte na didaktika@cirkev.cz 

Soubory ke stažení

Autor článku:
Mgr. Irena Karlová

Další aktuality

ČBK vyhlašuje výběrové řízení

Výběrové řízení se týká místa ředitele(ky) Katechetického a Pedagogického institutu ČBK (KPI) s pracovištěm v Olomouci.
24.01.2020

Katecheze a výuka náboženství důležitou součásti výchovy k základním lidským a křesťanským postojům

Úkol hlásání evangelia je jeden ze základních úkolů poslání církve, a má být její prioritou. Sv. Pavel zdůrazňuje, že evangelium je moc ke spasení pro každého, kdo věří (Řím 1, 16). Zcela jistě nemá na mysli jen liturgii v chrámech, ale jde spíše o životní styl každého křesťana.
20.09.2019

Katecheti se sešli v Třešti

Uplynulý víkend (26. – 28. 10. 2018) se v Třešti uskutečnil již XI. Celostátní katechetický kongres organizovaný Katechetickou sekcí ČBK. Na akci s ústředním tématem Misijní dimenze církve přijelo do „města betlémů“ na 160 katechetů a učitelů náboženství.
01.11.2018

Přihlašování na katechetický kongres prodlouženo!

Přihlašování na XI. celostátní katechetický kongres, který se koná v Třešti u Jihlavy od pátku 26. do neděle 28. října, bylo prodlouženo.
24.09.2018

Ode dneška se můžete přihlásit na Celostátní katechetický kongres

Srdečně zveme katechety, učitele náboženství, kněze, řeholníky a všechny, kteří se jakkoli angažují na poli katecheze a náboženského vzdělávání na XI. celostátní katechetický kongres.
06.06.2018