Olomoucký biskup Josef Hrdlička slaví 75 let

20. 01. 2017 Rubrika: Domácí
Světící biskup olomoucký, ale také autor duchovní literatury, překladatel poezie a autor řady písní v Kancionálu Mons. Josef Hrdlička dovršil 19. ledna 2017 75 let svého života. Oslavit toto jubileum s ním věřící mohou již tuto sobotu (21. ledna 2017) od 10.00 hodin v katedrále sv. Václava.

Foto: Vojtěch Pospíšil / Člověk a víra

Mons. Josef Hrdlička je rodákem z Velkých Opatovic. Pro střední škole pracoval nejprve v dělnické profesi. Pro své náboženské smýšlení mohl vysokoškolská studia započít teprve roku 1967, kněžské svěcení přijal roku 1972. V duchovní službě působil např. v Ostravě, Hoštejně či Liptani.

Od dubna 1990 je pomocným biskupem olomouckého arcibiskupa a děkanem Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci. V rámci České biskupské konference je členem Komise pro liturgii, kterou dlouhodobě vedl, a předsedou Rady pro kulturu a památky.

Je respektovanou osobností a nedílnou součástí duchovního, kulturního, uměleckého a hudebního života. Zasloužil se o rozvoj církevního školství, inicioval a realizoval řadu hudebních, uměleckých, kulturních a literárních počinů a dlouhodobě podporuje vysokoškolskou pastoraci v Olomouci.

Znám je souborem překladů ze světové duchovní literatury a poezie. Zmiňme alespoň sbírky Démant a slza (1999), Svíce uvnitř (2002), Souzvuk barev (2004, výbor z poezie G. K. Chestertona), Dva zdroje morálky a náboženství (2007, překlad knihy Henryho Bergsona), Hořící dítě a jiné básně (2008, výbor z díla Roberta Southwella) či Jsem výšleh z ohně k ohni (2016, výběr z básní Gerarda Manleyho Hopkinse).

Uspořádal výběr ze světové a české literatury Mezi setbou a sklizní: slovesné umění a krásná literatura v rodinné katechezi (2012). Je autorem knih Stručná homiletika (1991), Strmou stezkou (1997), Pane, ty víš všechno (2004), Probuď se, citero a harfo (2006), ve spoluautorství pak vyšla kniha Básně a místa: eseje z poezie (2015).

Textařsky spolupracuje se Zdeňkem Pololáníkem. Je autorem řady duchovních písní pro Kancionál. Naposled se autorsky podílel na libretu opery Noc plná světla, která vznikla na motivy divadelní hry proslulého francouzského dramatika Paula Claudela. Světová premiéra se konala v Olomouci roku 2013.

S využitím textu Martina Kučery

 

Autor článku: Jiří Gračka