Prohlášení Koordinační skupiny pro Svatou zemi

Přinášíme vám aktuální prohlášení Koordinační skupiny pro Svatou zemi. Ta vznikla v roce 1998 z iniciativy Svatého stolce s cílem navštěvovat a podporovat místní křesťanské komunity ve Svaté zemi. V letošním roce jsou v koordinační skupině zastoupeni evropští, severoameričtí a jihoafričtí biskupové. Text zveřejňujeme v plném znění.
Publikováno: 20. 1. 2017 15:00

Po 50 let okupace je třeba přistoupit k akci

Po 50 let trpí Západní břeh, Východní Jeruzalém a pásmo Gazy pod okupací, která porušuje lidskou důstojnost Palestinců i Izraelců. Považujeme to za skandální situaci, které bychom neměli nikdy přivyknout.

Naše koordinační skupina vyzývá k nastolení spravedlnosti a míru už od roku 1998, přesto to zatím k ničemu nevede. Náš hlas tedy musí zaznít hlasitěji. Z pozice biskupů naléhavě žádáme všechny křesťany v našich domovských zemích, aby přijali zodpovědnost za své modlitby, uvědomění a aktivitu.

Ačkoliv tak mnoho lidí ve Svaté Zemi prožilo celý svůj život pod okupačním režimem, který vytvářel polarizující sociální segregaci, přesto se nevzdávají naděje a bojují za smíření. A nyní si více než kdy jindy zaslouží naší solidaritu.

My všichni můžeme protestovat proti výstavbě obydlí pro osadníky, což znamená v podstatě anexi země. A nejde jenom o porušování práv Palestinců v oblastech jako Hebron a Východní Jeruzalém, ale znemožňuje to i šanci na mírové řešení konfliktu, jak nedávno uznalo OSN.

My všichni se můžeme zapojit do zajištění pomoci lidem v pásmu Gazy, kteří žijí v situaci humanitární krize. Ti už žijí dekádu v blokádě kvůli politickému patu, který zapříčinila zlá vůle všech zúčastněných stran.

My všichni můžeme podporovat nenásilný odpor, který dosáhl velkých úspěchů po celém světě, jak nám připomněl papež František. To je obzvláště nezbytné tváří v tvář nespravedlnostem jako je např. pokračování ve výstavbě izraelské zdi na palestinských územích.

My všichni můžeme propagovat politické řešení směřující ke vzniku dvou států. Svatý stolec zdůraznil, že „pokud se Izrael a Palestina neusmíří a nedohodnou se na společné koexistenci a vzájemně respektované suverenitě v mezinárodně uznaných hranicích, mír zůstane vzdáleným snem a bezpečnost pouhou iluzí“.

My všichni můžeme pomoci místní církvi, dobrovolníkům a nevládní organizacím. Všichni prokazují velkou houževnatost a životaschopnost navzdory těmto tak obtížným okolnostem. Naději nám dává naše víra v Boha. Je to právě křesťanské svědectví ve Svaté zemi a obzvláště zkušenost mladých lidí, které je nám inspirací.

Bible praví: „Padesátý rok posvětíte a vyhlásíte v zemi svobodu všem jejím obyvatelům“ (Leviticus 25:10). Během padesátého roku okupace se musíme modlit za svobodu pro všechny a prakticky podporovat všechny, kteří usilují o spravedlivý mír.

Biskup Declan Lang, Anglie a Wales (předseda Koordinační skupiny pro Svatou zemi)
Arcibiskup Riccardo Fontana, Itálie
Biskup Stephen Ackermann, Německo
Biskup Peter Bürcher, Biskupská konference skandinávských zemí
Biskup Oscar Cantú, USA
Biskup Christopher Chessun, Anglie
Biskup Michel Dubost, Francie
Biskup Lionel Gendron, Kanada
Biskup Felix Gmür, Švýcarsko
Biskup Nicholas Hudson, COMECE
Biskup William Kenney, Anglie a Wales
Biskup William Nolan, Skotsko

S podporou:
P. Duarte da Cunha, generální sekretář CCEE
P. Peter-John Pearson, Jihoafrická biskupská konference

Zdroj: Latin Patriarchate of Jerusalem

Autor článku:
Tomáš Tetiva

Související články

Další aktuality

Papež František ustanovil službu laického katechety

Svatý stolec zveřejnil dnes 11. května 2021 Motu proprio „Antiquum ministerium“, kterým papež František ustanovuje službu laického katechety. Cílem je podpořit evangelizaci současného světa zdola, v laickém prostředí, aniž bychom - jak zdůrazňuje papež - upadali do klerikalizace.
11.05.2021

Aplikace Noc kostelů pro Android

Pro návštěvníky letošní Noci kostelů je k dispozici další možnost, jak si předem naplánovat vlastní program z široké nabídky, kterou pořadatelé chystají. Kromě již tradičních webových stránek www.nockostelu.cz a různých tiskovin je možné využít také aplikaci pro zařízení se systémem Android.
11.05.2021

Aktualizovaný program: Oslavy 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého - Nepomuk 2021

Přinášíme vám aktualizovaný program oslav 300 let od blahořečení sv. Jana Nepomuckého, kterého si v květnu 2021 připomene město Nepomuk. Jedná se o největší událost v novodobé historii této obce, ve které se celosvětově nejznámější český světec kolem roku 1340 narodil.
11.05.2021

Biskup František Radkovský bude sloužit zádušní mši za oběti koronaviru

V neděli 16. května od 18:00 bude pod záštitou hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka sloužena mše svatá za oběti pandemie covid-19. Mši svatou bude v kostele Povýšení sv. Kříže v Karlových Varech-Rybářích celebrovat biskup František Radkovský.
11.05.2021

Ztišení u Pánových nohou pro zdravotníky a dobrovolníky ve zdravotnictví

Na zájem a přání zdravotníků zastavit se, načerpat síly, ztišit se, ale i vzájemně se obohatit, reaguje „Jsme blízko vám – Institut klinické pastorační péče“ svou nabídkou připravovaných akcí.
11.05.2021