Neupínejme se na minulé křivdy, vyzval papež při ekumenických nešporách

Připomenout si minulost může pomoci k očištění paměti, avšak upínat se na dávné křivdy paralyzuje člověka v prožívání přítomnosti. Řekl to papež František při ekumenických nešporách v římské bazilice sv. Pavla za hradbami v závěru Týdne modliteb za jednotu křesťanů.
Publikováno: 26. 1. 2017 12:30

Foto: CNA / Edward Pentin

O svátku obrácení sv. Pavla 25. ledna slavil papež František nešpory v římské bazilice, která je Apoštolu národů zasvěcená. Bohoslužby se zúčastnili i zástupci pravoslavných, anglikánské nebo protestantských církví.

V kázání připomněl papež téma Týdne modliteb za jednotu křesťanů „Smíření – Kristova láska nás nutí“. Smíření mezi církvemi podle římského biskupa není jen lidskou věcí, ale Božím darem. „Naší modlitbou za jednotu křesťanů máme podíl na modlitbě, kterou se Ježíš obrátil na Otce před svým utrpením: ‚Aby všichni byli jedno‘. Neunavujme se nikdy prosit o tento dar,“ řekl František.

Po staletích rozdělení křesťanů je možné dojít k smíření pouze skrze oběť. Ti, kdo usilují o smíření, mají darovat svůj život z lásky ke Kristu, nežít již pro sebe samé. Pouze v Kristově kříži leží životní program křesťanů.  

František také vyzval věřící, aby se neuzavírali do sebe, protože takový postoj brání zahlédnout Boží působení mimo své vlastní hranice. „K opravdovému smíření mezi křesťany může dojít tehdy, když dokážeme vzájemně poznat své dary a budeme schopni se – s pokorou a učenlivostí – poučit od druhých, aniž bychom očekávali, že se ti druzí musí nejprve poučit od nás,“ řekl.

Dívat se zpět je podle římského biskupa nutné k očištění paměti, avšak upínat se na minulost, prodlévat u vytrpěných příkoří a skutků a soudit pouze podle lidských měřítek může paralyzovat a bránit prožívání přítomnosti,“ řekl.

V homilii papež dále připomněl 500. výročí reformace. Ocenil skutečnost, že si katolíci mohou tuto událost, která rozdělila křesťanství, připomínat spolu s luterány, a činit tak s nadějí a pohledem upřeným ke Kristu, jenž působí smíření.

Využijme každé příležitosti, kterou nám dává Prozřetelnost, ke společné modlitbě, společnému hlásání, společnému milování a službě, především těm, kdo jsou nejchudší a nejzanedbanější,“ uzavřel papež.

(zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce)

Autor článku:
Ondřej Mléčka

Související články

Další aktuality

Evropské dotační možnosti pro poskytovatele sociálních služeb

I v novém programovém období EU pokračuje dotační podpora pro poskytovatele sociálních služeb, a to jak na investiční aktivity, tak na ty neinvestiční. Kromě sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. je podpora směřována i do sociálního bydlení, sociálního podnikání a vzdělávání zaměstnanců.
07.12.2022

Kdo si odnese letos ceny SIGNÁLY AWARDS 2022 ?

06.12.2022

Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k 2. neděli adventní

Přinášíme vám druhý pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera, předsedy ČBK, o mši svaté.
04.12.2022

Biskup Martin: „Svěřuji Bohu velkou bolest pozůstalých z Bašky“

Vražda mladého muže v Bašce na Frýdeckomístecku zasáhla nejen farnost, ale celou diecézi. Biskup Martin David ujišťuje pozůstalé o svých modlitbách a blízkosti. Dnes ráno se zaměstnanci Biskupství ostravsko-opavského za zemřelého modlili na svém adventním duchovním setkání. Biskup Martin David vzpomněl, že mladého muže před nedávnem biřmoval.
02.12.2022

Pozvání k návštěvě INSPIRACE na vánočních trzích v Praze

Upřímně Vás zveme k návštěvě prodejního stánku školní chráněné dílny Inspirace při Dívčí katolické střední škole. Na horní části Václavského náměstí v rámci tradičních adventních trhů zde ve dnech 25. 11. - 22. 12. naleznete originální výrobky handicapovaných absolventek Dívčí školy, které po studiu v Dívčí škole, respektive její chráněné dílně, nalezly i zaměstnání…. Děkujeme!
01.12.2022