Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky překonal 100 milionů korun

Obsah všech kolednických pokladniček Tříkrálové sbírky 2017 je úředně sečten. Výsledná částka koledy činí obdivuhodných 99,2 milionů Kč, spolu s DMS pak výnos poprvé překročil hodnotu sta milionů korun. To je o téměř 3 miliony více než loni. Výnos sbírky tradičně pomůže v České republice lidem v sociální nouzi, rodinám s dětmi v tísni, lidem s postižením či vážně nemocným, seniorům a dalším ohroženým skupinám obyvatel.
Publikováno: 1. 2. 2017 14:00

Foto: Martina Chvojková

Obsah všech kolednických pokladniček Tříkrálové sbírky 2017 je úředně sečten. Výsledná částka koledy činí obdivuhodných 99,2 milionů Kč, spolu s DMS pak výnos poprvé překročil hodnotu sta milionů korun. To je o téměř 3 miliony více než loni. Výnos sbírky tradičně pomůže v České republice lidem v sociální nouzi, rodinám s dětmi v tísni, lidem s postižením či vážně nemocným, seniorům a dalším ohroženým skupinám obyvatel.

Výsledek sbírky svědčí o veliké štědrosti našich spoluobčanů. Chci proto poděkovat každému, kdo do Tříkrálové sbírky přispěl,“ říká Lukáš Curylo, ředitel pořádající organizace Charita Česká republika. „Díky získaným penězům můžeme pomoci řadě jednotlivců a rodin, kteří se ocitli v obtížné životní situaci. Současně jsou pro nás závazkem, který musíme naplňovat účinným zmírňováním utrpení doma i ve světě,“ dodává Lukáš Curylo.

Celostátní Tříkrálová sbírka se v první polovině ledna konala již posedmnácté. Letošní výnos je současně také nejvyšší v historii, k dnešnímu dni (1. 2.) dosáhl 100 422 897 Kč (z toho 1 220 085 Kč tvoří výnos dárcovských SMS zaslaných během Tříkrálového koncertu). Výtěžek sbírky bude rozdělen podle předem daného klíče a podpoří několik stovek projektů.

Kde peníze pomohou

Rozdělení sbírky má přesná a neměnná pravidla:

Téměř dvě třetiny (65 %) obnosu zůstanou v regionu, kde byly vykoledovány, a podpoří projekty místních Charit.

Jen několik příkladů: Nákup automobilu pro terénní služby Oblastní charity Tišnov, podpora terénní pečovatelské služby pro seniory na Strakonicku, provoz a nákup sportovních pomůcek pro Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Střelka ve Dvoře Králové nad Labem, pořízení kompenzačních pomůcek a vybavení pro domácí hospicovou péči v České Kamenici, podpora seniorů prostřednictvím pečovatelské služby Matky Terezy v Ostravě, přímá pomoc sociálně potřebným na Zlínsku, podpora provozu Domova pro seniory sv. Jana Pavla II. ve Stříbře, nákup polohovacích postelí a lůžkovin pro 24hodinovou péči v Domu pokojného stáří v Libiši atd.

Dalších 15 % výnosu sbírky připadá na projekty diecézních charit (v západních Čechách např. na provoz Domova pro seniory Bor či Noclehárny Betlém v Chebu, na východě Čech např. podpora dobrovolnického centra, provoz skladu humanitární pomoci či přímá pomoc osobám v nouzi), 10 % výnosu sbírky je věnováno na humanitární pomoc a rozvojovou spolupráci v zahraničí (např. na podporu domácí péče v Moldavsku; z výtěžku je rovněž sestaven krizový fond pro řešení nenadálých humanitárních krizí), 5 % procent výnosu sbírky připadá na podporu projektů Charity Česká republika a zbylých 5 % výnosu pokryje v souladu se zákonem režii sbírky.

Největší dobrovolnická akce

Letošní Tříkrálové sbírky 2017 se zúčastnilo kolem šedesáti tisíc dobrovolníků, zejména dětí ze škol, farností a skautských oddílů. „Tříkrálové skupinky letos koledovaly s téměř 22 tisíci pokladničkami. Skupinek koledníků je letos opět více než loni,“ říká hlavní koordinátor Tříkrálové sbírky Marek Navrátil. „Děkujeme všem malým i větším koledníkům za jejich obětavost a často i osobní statečnost, s jakou bojovali zejména s nepřízní počasí. Velké díky patří i vedoucím skupinek, koordinátorům a všem, kdo vytvořili příjemné zázemí, včetně všech ochotných pracovníků a pracovnic obecních a městských úřadů, nápomocných při úředním pečetění a otevírání pokladniček. Ani bez nich by se úspěšná akce nemohla uskutečnit,“ uzavírá Marek Navrátil.

Koledování v terénu ve všech regionech ČR proběhlo v období od 1. do 15. ledna 2017. Na sbírkový účet či dárcovskou SMS je však možné přispívat po celý rok.

Jak přispět?

Přispět do sbírky můžete zasláním DMS KOLEDA na číslo 87 777 (cena jedné DMS je 30 Kč, na pomoc potřebným jde 28,50 Kč. Službu provozuje Fórum dárců). Podpořit sbírku je možné také darem na účet 66008822/0800 u ČS, VS 777. S

V průběhu loňské Tříkrálové sbírky (2016) se díky štědrým dárcům sešla na sbírkovém účtu částka 97 651 016 Kč. V ulicích koledovalo přes padesát tisíc dobrovolníků s 21 329 evidovanými pokladničkami.

(zdroj: Charita ČR)

Autor článku:
Tomáš Tetiva

Související články

Další aktuality

Nedělní kázání (nejen) pro děti - 25. neděle v mezidobí

Nedělní kázání P. Romana Vlka (nejen) pro děti ke 25. neděli v mezidobí.
19.09.2020

Papež František: Křesťanský novinář nemá zatajovat pravdu a manipulovat s informacemi

“Je nezbytné, aby ve stále sekularizovanějším mediálním prostoru zazníval hlas církve a křesťanských intelektuálů, kteří jej obohacují o konstruktivní reflexi, vyznačují se kladným pohledem na lidi i události a odmítají předsudky”, oslovil dnes papež František redaktory belgického křesťanského týdeníku Tertio.
18.09.2020

Univerzitní titul z obýváku? Ano, už je to možné i v češtině!

Teologii čistě v online formě budete moci od letošního podzimu studovat na Univerzitě Palackého. A přitom nemusíte jezdit do Olomouce, kde univerzita sídlí. Bakalářem se totiž můžete stát, aniž byste do školy „chodili“. Dva roky příprav vyvrcholily během jarní karantény, která přípravu online programu urychlila. Teď virtuální náruč online univerzity čeká na své první studenty. Zájemci o nový program se mohou hlásit až do 18. října 2020. Výuka začne na konci října.
18.09.2020

Encyklika “Fratelli tutti” bude zveřejněna 4. října

V některých zemích probíhá diskuse o názvu nového papežského dokumentu – encyklice „Fratelli tutti“ – a jeho překladu do různých jazyků. Každá encyklika však v sobě nese univerzální poselství a přeje si promlouvat k srdci každého člověka, domnívá se ediční ředitel vatikánského Úřadu pro komunikaci, Andrea Tornielli. Text nové encykliky bude zveřejněn v neděli 4. října, na liturgickou památku sv. Františka z Assisi, oznámilo tiskové středisko Svatého stolce.
18.09.2020

Katolická teologická fakulta slaví 30 let

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy slaví svoje malé výročí. Velká výročí fakulty se vztahují ke 14. století, kdy byla fakulta založena v rámci nově vzniklé Univerzity Karlovy. Méně známé však je, že velkým mezníkem byl pro akademickou obec také rok 1990. Fakulta totiž v průběhu své historie nesídlila vždy v Praze a ne vždy byla součástí Univerzity Karlovy.
18.09.2020