Arcibiskup Pozzo: Blíží se smíření s Kněžským bratrstvem sv. Pia X.

Smíření s Kněžským bratrstvem sv. Pia X. se blíží, v současnosti se pracuje na právní podobě začlenění společenství v katolické církvi. Pro deník Vatican Insider to uvedl arcibiskup Guido Pozzo, jehož pověřil papež František dialogem s tradicionalistickým bratrstvem.
Publikováno: 2. 2. 2017 12:15

Foto: Zakladatel Kněžského bratrstva sv. Pia X. Marcel Lefebvre, Antonisse, Marcel / Anefo, CC BY-SA

„V této chvíli se pracuje na zdokonalení některých aspektů kanonické formy, jíž bude osobní prelatura,“ řekl pro deník arcibiskup Pozzo, který vede komisi Ecclesia Dei pro dialog s bratrstvem. K dosažení jednoty však podle něj bude třeba ještě více času.

Jak uvádí Vatican Insider, podle hlavního představeného Kněžského bratrstva sv. Pia X. Mons. Bernarda Fellaye se na dohodě pracuje a k jejímu dosažení nebude nutné, aby situace v katolické církvi plně odpovídala představám bratrstva. Fellay také zdůraznil potřebu ukončit odtržení od Říma a zasadil postoj papeže Františka k bratrstvu do rámce jeho pozornosti vůči „periferiím“.

Představitelé Kněžského bratrstva založeného biskupem Marcelem Lefebvrem upadli v roce 1988 do exkomunikace poté, co byli nedovoleně vysvěceni čtyři jejich biskupové. Cesta k opětovnému sblížení začala v roce 2000, kdy lefébvristé vykonali pouť do Říma. Jan Pavel II. následně dovolil zahájení rozhovorů vedoucí k jednotě. Kontakty se zintenzivnily s Benediktem XVI., který sňal exkomunikace a umožnil používání předkoncilní liturgie. Papež František v Roce milosrdenství umožnil kněžím bratrstva platně a dovoleně udělovat svátost smíření věřícím. Toto povolení posléze prodloužil.

Podle deníku Vatican Insider jsou zásadní doktrinální rozdíly překonány. Plánovaná dohoda vyžaduje pouze to, co je nutné pro katolíky, tedy vyznání víry, víra v platnost svátostí slavených v pokoncilní liturgii a poslušnost papeži. Zatím zůstávají, a nadále mohou zůstávat, neshody v tématech ekumenismu, mezináboženského dialogu či vztahu církve a světa.

Právním řešením situace bratrstva by měla být tzv. osobní prelatura. Ta není na rozdíl od diecéze vázaná na konkrétní místo, v jejím čele stojí prelát.

(zdroj: Vatican Insider)

Autor článku:
Ondřej Mléčka

Související články

Další aktuality

Už vím: Proč se učedníci Ježíše báli?

Přinášíme další díl z videosérie P. Romana Vlka s názvem Už vím.
18.09.2021

Rozhovor s Jaroslavem Šturmou o ochraně dětí před zneužíváním

V souvilosti s regionální konferencí o prevenci zneužívání dětí, kterou ve Varšavě pořádá Papežská komise pro ochranu nezletilých ve spolupráci s Polskou biskupskou konferencí ve dnech 19. až 22. září, jsme oslovili jednoho z delegátů České biskupské konference, dětského psychologa a psychoterapeuta Jaroslava Šturmu. Z hlediska své dlouholeté praxe pro nás předestřel situaci v naší zemi.
18.09.2021

Fotogalerie: Latinské nešpory na Tetíně

Ve pátek 17. září 2021 proběhl převoz lebky sv. Ludmily z pražského arcibiskupství na Tetín. Po příjezdu lebky sv. Ludmily na Tetín pronesl Dominik kardinál Duka OP, modlitbu za vlast a v kostele sv. Ludmily následovaly latinské nešpory, kterým předsedal světící biskup pražský Mons. Zdenek Wasserbauer a hudebně je doprovodila Svatojiřská benediktinská schola a sestry benediktinky z Opatství Venio. Přinášíme fotogalerii.
18.09.2021

Pohřeb emeritního brněnského biskupa Petra Esterky

Po vyřízení administrativních záležitostí byly v pátek večer 17. září 2021 převezeny do České republiky ostatky emeritního brněnského pomocného biskupa Mons. ThDr. Petra Esterky, který zemřel po dlouhé nemoci v Kalifornii (USA) dne 10. srpna 2021. Za jeho život a službu poděkujeme při mši svaté v pátek 24. září 2021 v 9.30 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně a v 15.00 hodin v kostele sv. Václava v jeho rodišti v Dolních Bojanovicích. Rozloučení v katedrále na Petrově bude možné sledovat v on-line přenosu na YouTube kanálu „Katedrála Petrov“.
17.09.2021

Benedikt XVI.: Uzákonění stejnopohlavního manželství je „deformací svědomí“

V úvodu nového souboru svých spisů o Evropě Benedikt XVI. uvádí, že „s uzákoněním tzv. stejnopohlavního manželství v šestnácti evropských zemích nabyla problematika manželství a rodiny nové dimenze, kterou nelze přehlížet“, a že jsme svědky „pokřivení svědomí“, které také zasáhlo některé církevní kruhy.
17.09.2021