Papež vyzval k boji proti obchodu s lidmi, zejména dětmi

Papež František dnes vyzval státy světa, aby podnikly veškeré kroky k zastavení obchodu s lidmi, zejména s dětmi a s dospívajícími. Papež tak učinil v rámci Světového dne boje proti obchodu s lidmi. Během generální audience také římský biskup vyzval k modlitbě za migranty i za trpící lidi z etnika Rohingů.
Publikováno: 8. 2. 2017 14:00

Foto: Mazur / catholicnews.org.uk

„Apeluji na všechny ve vládních pozicích, aby s rozhodností proti této ráně bojovali,“ řekl papež v souvislosti s obchodem s lidmi. „Musí být vynaloženo veškeré úsilí k vymýcení tohoto hanebného a neúnosného zločinu,“ zdůraznil František během středeční generální audience, podle kterého je třeba „naslouchat hlasům mladších bratrů a sester ponížených v jejich důstojnosti“.

Celosvětová připomínka boje proti obchodu s lidmi chce upozornit na problematiku této formy moderního otroctví. Navazuje na deklaraci, v níž se v prosinci 2014 patnáctka představitelů světových náboženství včetně papeže Františka zavázala, že se zasadí o to, aby fenomén otroctví do roku 2020 vymizel.

Už rok předtím papež uvedl, že obchod s lidmi je zločinem proti lidskosti. „Musíme spojit síly, abychom osvobodili oběti a zastavili tento stále agresivnější zločin, který ohrožuje – kromě jednotlivců – také základní hodnoty společnosti, mezinárodní bezpečnost a spravedlnost, stejně jako ekonomii, rodinná pouta a samotné sociální soužití,“ řekl tehdy František.

Ve středu papež také připomněl svatou Josefínu Bakhitu, súdánskou otrokyni a později řeholnici, na jejíž svátek se Mezinárodní den modlitby a reflexe v boji proti obchodu s lidmi koná. „Tato zotročená dívka v Africe, zneužitá a ponížená, neztratila naději, pokračovala ve své víře, a nakonec dorazila jako migrant do Evropy. Tam zaslechla Pánovo povolání a stala se řeholnicí. Modleme se k svaté Josefíně Bakhitě za všechny, za všechny migranty, uprchlíky a zneužívané, kteří velmi, velmi trpí,“ uvedl papež.

V závěru audience také vyzval k modlitbě za etnickou skupinu Rohingů, „vyhnaných z Myanmaru a putujících z jednoho místa na druhé, protože je nikde nechtějí“. „Jsou to dobří a mírumilovní lidé… nejsou křesťané, jsou dobří a jsou našimi bratry a sestrami. Již mnoho let trpí: byli mučeni i zabíjeni jen pro to, že pokračovali ve svých tradicích a muslimské víře… Modleme se za ně. Vyzývám vás k modlitbě ‚Otče náš‘ za naše bratry a sestry Rohingy, řekl František, který se s přítomnými pomodlil.

 (zdroj: ČTK, Tiskové středisko Svatého stolce)

Autor článku:
Ondřej Mléčka

Související články

Další aktuality

Mons. Pavel Konzbul novým biskupem v Brně

Svatý otec František dnes v poledne, 26. května, v den slavnosti Nanebevstoupení Páně, jmenoval 14. diecézním biskupem brněnským Mons. Mgr. Ing. Pavla Konzbula, Dr., dosavadního pomocného biskupa brněnského, titulárního biskupa litomyšlského a generálního vikáře brněnské diecéze.
26.05.2022

Patroni SDM Lisabon 2023

Příprava každého Světového dne mládeže, jeho realizace a dynamika, která je vtisknuta setkání mladých lidí z celého světa s papežem, je svěřena patronům, tedy kanonizovaným světcům nebo světcům v procesu kanonizace. Pro Světové dny mládeže v Lisabonu 2023 navrhl místní organizační výbor 13 patronů, žen, mužů a mladých lidí, kteří, jak potvrzuje kardinál patriarcha, "ukázali, že život v Kristu naplňuje a zachraňuje mládež všech dob". Těmito patrony, kteří se narodili ve městě, kde se Světové dny mládeže konají, nebo pocházejí z jiných zemí, jsouvzory pro mladé lidi. Patrony Světových dnů mládeže v Lisabonu 2023 představuje kard. Manuel Clemente, lisabonský patriarcha, který poukazuje na hlavní historické odkazy každého z nich, stejně jako na jejich pastorační a duchovní význam pro přípravu a slavení příštího Světového dne mládeže.
26.05.2022

Prevence a ochrana nezletilých ve farnosti: osvědčené postupy

Karmelitánské nakladatelství ve spolupráci s Komisí pro nauku víry České biskupské konference vydalo v češtině již druhou publikaci Národní služby pro ochranu nezletilých Italské biskupské konference nazvanou Prevence a ochrana nezletilých ve farnosti: osvědčené postupy.
20.05.2022

Drtinová/Hošek, nejen o Dívčí katolické střední škole

O Dívčí katolické střední škole Praze, a nejen o ní, hovoří v rozhovoru s Danielou Drtivou pro DVTV bývalý ředitel této školy Luboš Hošek.
20.05.2022

8 milionů od českých křesťanů zvyšuje soběstačnost potřebných na Blízkém východě

Oblast Blízkého východu se dlouhodobě potýká s ozbrojenými konflikty, humanitární a uprchlickou krizí. Díky finanční podpoře od českých věřících pomáhá Charita Česká republika lidem v Iráku a Libanonu zajistit zdroj obživy a uživit sebe i svoje rodiny. Desítky žen rozjely vlastní podnikání, desítky farmářů získaly znalosti a vybavení, a dokáží tak hospodařit i s rostoucím nedostatkem vody. Desítky mladých lidí mohou díky příspěvkům na školné a dopravu pokračovat ve studiu. V Libanonu prostředky pomohou s obnovou infrastruktury. Letošní kostelní sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům a dalším potřebným v zahraničí proběhne už tuto neděli 22. května.
18.05.2022