Exercicie pro papeže povede italský františkán Michelini

15. 02. 2017 Rubrika: Zahraniční
Exercicie pro papeže Františka a římskou kurii letos povede italský františkán a biblista Giulio Michelini. Duchovní cvičení proběhnou od 5. do 10. března v Ariccie poblíž Říma. V tyto dny budou také zrušena setkání s papežem, včetně pravidelné středeční generální audience.

Foto: www.assisiofm.org

Jak informuje vatikánský deník L’Osservatore Romano, tématem exercicií bude utrpení, smrt a zmrtvýchvstání Ježíše Krista podle Matoušova evangelia.

Duchovní cvičení začnou v neděli 5. března v 18 hodin mší svatou a nešporami. V následujících dnech bude mše slavená v 7.30, o dvě hodiny později bude následovat první přednáška. V 16 hodin si účastníci vyslechnou druhou přednášku, po které se pomodlí při eucharistické adoraci a nešporách. Na poslední den, pátek 10. března, je naplánovaná pouze jedna přednáška.

Exercicie uvede úvaha nad Petrovým vyznáním a cestou Ježíše do Jeruzaléma (Mt 16,13-21). Témata dalších přednášek budou: poslední Ježíšova slova a začátek pašijí (Mt 26,1-19), chléb a Tělo, víno a Krev (Mt 26,36-46), Ježíšova modlitba v Getsemanech a zatčení Ježíše (Mt 26,36-46), Jidáš a pole krve (Mt 27,1-10), římský proces, Pilátova žena a Boží sny (Mt 27,11-26), smrt Mesiáše (Mt 27,45-46), pohřbení Ježíše a jeho sobota (Mt 27,56-66), prázdný hrob a vzkříšení (Mt 28,1-20) a závěrečné téma.

P. Giulio Michelini OFM se narodil v Miláně před 53 lety. Slavné sliby složil roku 1992, od roku 1994 je knězem. Vystudoval filologii a literaturu v Perugii, teologii v Assisi, Římě a Jeruzalémě. V současnosti vyučuje na Teologickém institutu v Assisi, který je přidružený k Lateránské univerzitě, a vede časopis Convivium Assisiense. Žije v klášteře Farneto, je také animátorem jáhenského centra arcidiecéze Perugia. Kompletní životopis (v italštině) je možné stáhnout zde.

(zdroj: L’Osservatore Romano, Avvenire)

Autor článku: Ondřej Mléčka