Mezinárodní konference se zaměřila na vztah náboženství a migrace

V úterý 21. února se v Bratislavě na půdě Kněžského semináře sv. Cyrila a Metoděje konala mezinárodní konference na téma Náboženství a migrace. Akci pořádala Konference biskupů Slovenska, Česká biskupská konference a Římskokatolická cyrilometodějská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě.
Publikováno: 22. 2. 2017 16:00

Foto: TK KBS / Peter Zimen

Úvod tohoto jednodenního setkání v Aule Benedikta XVI. na bratislavské Kapitulské ulici patřil předsedům pořádajících biskupských konferencí; vystoupil pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka OP, bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský a Ján Figeľ, zvláštní vyslanec pro podporu náboženství nebo víry mimo EU.

Podle pražského arcibiskupa Dominika Duky může mít nekontrolovaná migrace negativní dopad na společnost; varováním je v této souvislosti vývoj v západoevropských zemích.

"Při nepřipravené a neperspektivní migraci může dojít k dezintegraci celé společnosti. Zkušenost a současný stav imigrace v zemích západní Evropy jsou jistým varováním. To není problém posledních pěti let, to je problém několika desetiletí," uvedl v projevu předseda České biskupské konference.

Vyslovil se také pro regulaci migrace. "Jediným způsobem, jak dosáhnout důstojného života v zemích, ve kterých není možné žít život odpovídající lidské důstojnosti, kde není zabezpečena svoboda, je řešení pomocí regulace migrace, kde nejenom přihlížíme k dobru postižených, ale také nutně chráníme obyvatelstvo hostitelských zemí. Neregulovaná migrace v celé historii lidstva vždy přinášela násilí, války, ekonomický a kulturně společenský propad," uvedl.

Bratislavský arcibiskup a předseda Konference biskupů Slovenska Stanislav Zvolenský ve svém příspěvku řekl, že příliv uprchlíků patrně Evropu poznamená. "Příchod tisícovek migrantů z muslimského světa může zásadně změnit naši civilizaci a my toto setkání v průběhu desetiletí zejména z demografických a kulturních důvodů nemusíme ustát. V posledních letech jsme byli v Evropě svědky nejednou i brutálních teroristických útoků, jejichž aktéři se hlásili k islámu," uvedl.

Program setkání byl rozdělen do několika sekcí. První sekce konference se snažila odpovědět na otázku: Co říká Bible o putování? Vystoupil zde např. Jaroslav Brož z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, který v závěru své řeči mj. připomněl, že o vztahu k cizincům se mluví např. v Listu Židům: „První verš třinácté kapitoly praví ´Bratrská láska ať trvá; s láskou přijímejte i ty, kdo přicházejí odjinud´. Řecký originál je ještě výstižnější, tam se píše ´Nevyhýbejte se lásce k cizincům´,“ řekl Jaroslav Brož.

Druhý dopolední blok se pak věnoval tématu: Náboženství, církev a fenomén migrace. Hlavními řečníky zde byli Jindřich Šrajer z Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Vladimír Thurzo z Rímskokatolícké cyrilometodské bohoslovecké fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Odpoledne se účastníci konference zaměřili na téma: Posílení kresťanské identity jako odpověď 
na fenomén migrace, zde vystoupili košický pomocný biskup Marek Forgáč a plzeňský biskup Tomáš Holub. Ten k tomuto tématu řekl, že posilování křesťanské identity považuje za jednoznačně pozitivní trend.

Identifikace s Ježíšem Kristem jako Spasitelem světa je také odpovědí na otázku migrace. Součástí skutečné křesťanské identity je návrat ke kořenům, což je naděje v Ježíši Krista. Z toho vyplývá určitá odvaha a otevřenost vůči všem změnám. Ježíš Kristus mnohokrát řekl ´Nebojte se´,“ vysvětlil Tomáš Holub.

V poslední části programu panelisté konference promýšleli otázky, zdali je migrační krize výzvou, nebo ohrožením. Vystoupili zde Jan Sokol z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze a Vladimír Palko z Fakulty informatiky Paneurópské vysoké školy v Bratislavě.

Podle generálního sekretáře ČBK Stanislava Přibyla konference především ukázala, že pro zvládnutí tohoto závažného problému je třeba být opravdovými a ryzími křesťany, nikoli jen obránci hodnot minulosti. „Musíme být obránci věčného vztahu Boha a člověka v Kristu, který má svou zásadní polohu také v naději do budoucnosti. Především však platí Ježíšovo slovo ´Nebojte se, já jsem přemohl svět´,” řekl Stanislav Přibyl.

Konference “Migrace a náboženství” byla podle něj nadějným začátkem spolupráce české a slovenské biskupské konference i na poli vzdělávacím a akademickém. Konference se pokusila přiblížit posluchačům problematiku migrace ve vztahu k náboženství a umožnila zájemcům se na fenomén migrace podívat očima Písma svatého, teologie, sociologie, politologie, psychologie a filosofie.

Na příspěvky jednotlivých řečníků se můžete podívat na facebookovém profilu Tiskového střediska KBS.

(zdroj: ČBK, KBS, ČTK)

Autor článku:
Tomáš Tetiva

Související články

Další aktuality

Nedělní kázání (nejen) pro děti - 25. neděle v mezidobí

Nedělní kázání P. Romana Vlka (nejen) pro děti ke 25. neděli v mezidobí.
19.09.2020

Papež František: Křesťanský novinář nemá zatajovat pravdu a manipulovat s informacemi

“Je nezbytné, aby ve stále sekularizovanějším mediálním prostoru zazníval hlas církve a křesťanských intelektuálů, kteří jej obohacují o konstruktivní reflexi, vyznačují se kladným pohledem na lidi i události a odmítají předsudky”, oslovil dnes papež František redaktory belgického křesťanského týdeníku Tertio.
18.09.2020

Univerzitní titul z obýváku? Ano, už je to možné i v češtině!

Teologii čistě v online formě budete moci od letošního podzimu studovat na Univerzitě Palackého. A přitom nemusíte jezdit do Olomouce, kde univerzita sídlí. Bakalářem se totiž můžete stát, aniž byste do školy „chodili“. Dva roky příprav vyvrcholily během jarní karantény, která přípravu online programu urychlila. Teď virtuální náruč online univerzity čeká na své první studenty. Zájemci o nový program se mohou hlásit až do 18. října 2020. Výuka začne na konci října.
18.09.2020

Encyklika “Fratelli tutti” bude zveřejněna 4. října

V některých zemích probíhá diskuse o názvu nového papežského dokumentu – encyklice „Fratelli tutti“ – a jeho překladu do různých jazyků. Každá encyklika však v sobě nese univerzální poselství a přeje si promlouvat k srdci každého člověka, domnívá se ediční ředitel vatikánského Úřadu pro komunikaci, Andrea Tornielli. Text nové encykliky bude zveřejněn v neděli 4. října, na liturgickou památku sv. Františka z Assisi, oznámilo tiskové středisko Svatého stolce.
18.09.2020

Katolická teologická fakulta slaví 30 let

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy slaví svoje malé výročí. Velká výročí fakulty se vztahují ke 14. století, kdy byla fakulta založena v rámci nově vzniklé Univerzity Karlovy. Méně známé však je, že velkým mezníkem byl pro akademickou obec také rok 1990. Fakulta totiž v průběhu své historie nesídlila vždy v Praze a ne vždy byla součástí Univerzity Karlovy.
18.09.2020