banner sekce
Sekce

Mládež

Podněty z 5. Celostátního fóra mládeže

V Olomouci se ve dnech 23. - 26. února sešli zástupci mladých lidí z celé České republiky, aby diskutovali o tom, co se v církvi daří i o věcech, které by rádi změnili. Celostátního fóra mládeže se zúčastnila stovka delegátů a během čtyř dní je navštívila většina českých a moravských biskupů.
Publikováno: 26. 2. 2017 13:48

Podněty z 5. Celostátního fóra mládeže

 Ve dnech 23. – 26. února 2017 se v Olomouci sešli na základě pozvání Sekce pro mládež ČBK mladí delegáti z českých a moravských diecézí, hnutí, řeholí, vysokoškolských společenství a spolků se svými biskupy. Společně se modlili a vzájemně diskutovali. Fórum je součástí 6. Celostátního setkání mládeže, které se v Olomouci uskuteční v srpnu letošního roku.

Jako zástupci mladých děkujeme za to, že nám církev naslouchá, provází nás a dává nám možnost vyjádřit své názory a návrhy. V našich diskuzích se nejčastěji objevovaly následující myšlenky:

 

Duchovní život jako osobní setkání s Kristem

- Potřebujeme svědectví života, vzory, osobní nasazení v modlitbě s důrazem na ztišení,

- chceme být doprovázeni ve víře a naučit se doprovázet, proto vnímáme potřebu formace v této oblasti,

- chybí nám formace a vzdělávání i po přijetí svátostí,

- zdůrazňujeme potřebu přibližovat mladým lidem Bibli a systematicky pracovat s dospívajícími ve věku 11 – 15 let,

- uvítali bychom ustanovení kaplana pro mládež v každém děkanátu/vikariátu, pokud je to možné, měl by být na jednom místě alespoň tři roky.

 

Otevřenost a komunikace v církvi

- Jsme ochotni se angažovat nejen pro mladé, ale také ve společnosti a v životech našich farností (např. zapojením do pastoračních rad, pomoc v pohraničních oblastech), nebojte se do našich rukou vkládat zodpovědnost,

- nechceme se uzavírat do církve, ale být lidem dnešní doby nablízku,

- je pro nás důležitá spolupráce a informovanost mezi farnostmi, hnutími a organizacemi v církvi,

- uvítali bychom otevřenější a pravdivější vztahy církve a společnosti a lepší a intenzivnější komunikaci uvnitř církve (např. kdyby nám otcové biskupové jasně vysvětlovali důvody svých rozhodnutí, pokud je to možné),

- prosíme, aby kněží při hlásání učení církve postupovali jednotně podle oficiálního stanoviska církve a zároveň přistupovali k lidem individuálně,

- žádáme rozšíření spolupráce s odborníky (např. psychology, gynekology, grafiky, programátory…).

 

Média

- Vidíme potřebu vytvořit web(y), který(é) by sdružoval(y): křesťanské recenze (filmy, knihy, divadlo), zdroje (Radio Vaticana), videa (katecheze), inspirace pro animátory (kompendium materiálů), pozvánky na akce, seznamy specialistů a ubytování apod., zvážit, jak pro to využit Signály.cz,

- chceme větší využití sociálních sítí pro propagaci.

 

Hlásání evangelia

- Chceme svědčit druhým především svým životem – neuzavírat se, navázat vztah důvěry, přátelství a lásky, všímat si druhého člověka a poukazovat na Boha a společenství církve,

- nechceme stavět víru jen na zážitcích, ale žít ji v každodennosti,

- jsme kreativní a přejeme si využívat atraktivní formy evangelizace (hudba, divadla, výstavy…), dbát na to, aby akce, které děláme, byly kvalitní a systematické, dát důraz nejen na osobní pozvání, ale i na dobrou propagaci,

-  chceme, aby byly pořádány akce, které jsou přitažlivé, a to i pro nevěřící, s prostorem pro spontánní diskuzi a toužíme i po neformálním setkávání s řeholníky, kněžími a biskupy,

- chybí nám argumentační výbava, a proto potřebujeme prostor, kde se mladí mohou obeznámit s tématy, o kterých se v církvi běžně nemluví (např. ženatí kněží, homosexualita, anulace manželství, pedofilie),

- navrhujeme zařazení křesťanských knih do veřejných a školních knihoven,

- inspirujme se akcemi, které již fungují a nemají jen duchovní náboj (např. letní brigáda Summer job, english camp).

 

Rodina a společenství

- Ze strany církve očekáváme povzbuzení a místo pro setkávání, protože je třeba podporovat stabilní společenství, do kterých je možné pozvat nové lidi,

- nesmíme zapomínat, že společenství by mělo sloužit církvi a zažívat užitečnost,

- podporujme různorodost církevních společenství a inspirujme se odlišnými spiritualitami,

- vyzýváme absolventy kurzů, pořádaných církví, aby nabyté dovednosti využívali ke službě,

- církev prosíme o kurzy pro grafiky a navazující vzdělávání pro animátory a o zvážení aktualizace přípravy seminaristů adekvátněji k požadavkům dnešní doby (management, psychologie…),  

- potřebujeme mít dobré vzory matek a otců, toužíme se jimi stát i my,

- považujeme za důležité už s dospívajícími mluvit o předmanželské ale i manželské čistotě, včetně podpory přirozeného plánování rodičovství ze strany církve,

- žádáme prohloubení spolupráce kněží s manželskými páry při přípravě snoubenců na svátost manželství,

- nezapomínejme na to, že být otevřený k životu znamená chtít děti a že úkolem rodiny je začleňovat děti do společenství.  

 

 

Delegáti 5. Celostátního fóra mládeže

V Olomouci, 26. 2. 2017

Foto: Jakub David

Autor článku:
Sekce pro mládež

Další aktuality

Tajemství partnerských vztahů

pro zadané i nezadané. Věříme, že to může být přínosné a zajímavé i pro vás, je to stejně jako na podzim online formou, takže se může připojit kdokoliv odkudkoliv. Můžete se těšit na zajímavá témata, jako např. sebepojetí, vztah, dimenze lásky, chození a etapy chození, mužství a ženství, komunikace ve vztahu. Součástí je i možnost využít individuální konzultace s lektorkou. Začíná se v týdnu od 24.5.2021.
11.05.2021

Květnové číslo časopisu IN! - dívčí svět 2021

Sluníčko už nám konečně vykouklo zpoza mraků a my si můžeme jaro užívat plnými doušky. Věříme, že k dobré náladě vám přispěje i květnový IN!
04.05.2021

7D: Rada

Blíží se čas maturit, čas státnic a odevzdávání diplomových prací. S tím se pojí i spousta rozhodnutí, která budeš muset udělat. A jsou to důležitá a dospělá rozhodnutí. Pokračovat, nebo nepokračovat? Práce, nebo studium? A když studium, tak která z těch škol pro mě bude lepší? Co když mě ta práce nebude bavit? A nedám si radši rok pauzu? Rozhodnutí, ať už jsou jakákoliv, vyžadují spoustu rozmýšlení. Ale někdy je taky dobré se s někým poradit a vidět jiný pohled na věc. Kam se ale pro tuto radu obrátit, aby mi ještě víc nezamotala hlavu, ale pomohla mi? Pár myšlenek k tomuto tématu nabízí následující článek, který je dalším ze série textů o darech Ducha Svatého.
04.05.2021

Konference o mládeži 2021

Konference o mládeži proběhne online z důvodů nepříznivé situace pro setkávání a to 6.5.2021. Letošním tématem je Mladí v dnešním světě. Promluví zde odborníci z řad pracovníků s mládeži, specialistů na online prostor a psychologů.
08.04.2021

Akreditovaný kurz pro hlavní vedoucí dětských táborů

Sekce pro mládež ČBK a Asociace křesťanských spolků mládeže, z. s. (AKSM) organizují kurz pro hlavní vedoucí táborů či jiných prázdninových pobytů pro děti (s akreditací MŠMT).
31.03.2021