Slovenský mučedník komunismu Titus Zeman bude blahořečený

28. 02. 2017 Rubrika: Zahraniční
Slovenský salesián Titus Zeman, který zemřel roku 1969 na následky mučení a vězení komunistickým režimem, bude blahořečený. Papež František v pondělí schválil dekret o jeho mučednictví, který cestu k beatifikaci otevírá. Podle vicepostulátora procesu Jozefa Slivoně může být Titus Zeman přímluvcem za nová povolání i za vytrvalost v povolání.

Foto: tkkbs.sk

„Je to pro nás všechny obrovský dar, že bude vyzdvižený k úctě oltáře náš spolubratr, který vyšel z nás, obětoval svůj život, aby doprovázel mladé bratry a jejich povolání,“ komentoval novou zprávu provinciál slovenských salesiánů Jozef Ižold. „Současně reprezentuje množství dalších věřících v naší zemi, kteří byli pro svou víru a z lásky k duším ochotni v době komunismu podstoupit mnohá rizika a oběti. Pro nás bude inspirací, jak čelit výzvám v naší době, jak svědčit o Kristu až do krajnosti a pomáhat mladým dojít k pravé svobodě.“

Titus Zeman se narodil 4. ledna 1915 ve Vajnorech. Po dlouhodobých nemocech a náhlém uzdravení se rozhodl stát knězem, na kterého byl vysvěcen roku 1940. O osm let dříve složil první sliby jako salesián. Po pobytu v Římě studoval na Slovensku chemii a přírodní vědy a později vyučoval v různých salesiánských institutech.

Roku 1946 se postavil proti komunistickému požadavku odstranit kříže ze škol, načež byl propuštěn z gymnázia v Trnavě. Po zavření klášterů v roce 1950 se rozhodl zachraňovat mladá duchovní povolání. Dvakrát tajně převedl mladé bohoslovce přes Rakousko do Itálie, aby jim umožnil dostudovat teologii a přijmout kněžské svěcení. K útěku na svobodu pomohl Titus i některým diecézním kněžím.

Právě v oblasti povolání může nyní podle vicepostulátora beatifikačního procesu Jozefa Slivoně nový světec pomáhat: „Titus Zeman, který si velmi vážil povolání – věděl totiž, že nejsou lidským výmyslem, ale pocházejí od Pána, a byl ochotný přinést i nejvyšší oběť – bude nyní z nebe pomáhat jako patron nových povolání (duchovních povolání i povolání do manželství) a bude i patronem vytrvalosti v povolání,“ uvedl Slivoň.

Roku 1951, během třetího přechodu hranic, byl Titus Zeman spolu s téměř celou skupinou zatčen a obviněn ze špionáže a velezrady. Prokurátor pro něj žádal trest smrti. Odsouzen byl k 25 letům vězení a ztrátě občanských práv. Za zdmi trestnice prožil 13 let, během nichž byl mučený a ponižovaný. V Jáchymově pracoval s radioaktivním uranem. Roku 1964 byl podmínečně propuštěn na svobodu, avšak stále byl sledovaný Státní bezpečností, byly na něm vykonávány i lékařské pokusy. Zemřel 8. ledna 1969 ve Vajnorech na následky mučení a věznění.

Datum blahořečení není dosud stanovené, podle vicepostulátora procesu by mělo proběhnout v bratislavské arcidiecézi.

(zdroj: tkkbs.sk, saleziani.sk)

Autor článku: Ondřej Mléčka