Slovenský mučedník komunismu Titus Zeman bude blahořečený

Slovenský salesián Titus Zeman, který zemřel roku 1969 na následky mučení a vězení komunistickým režimem, bude blahořečený. Papež František v pondělí schválil dekret o jeho mučednictví, který cestu k beatifikaci otevírá. Podle vicepostulátora procesu Jozefa Slivoně může být Titus Zeman přímluvcem za nová povolání i za vytrvalost v povolání.
Publikováno: 28. 2. 2017 13:15

Foto: tkkbs.sk

„Je to pro nás všechny obrovský dar, že bude vyzdvižený k úctě oltáře náš spolubratr, který vyšel z nás, obětoval svůj život, aby doprovázel mladé bratry a jejich povolání,“ komentoval novou zprávu provinciál slovenských salesiánů Jozef Ižold. „Současně reprezentuje množství dalších věřících v naší zemi, kteří byli pro svou víru a z lásky k duším ochotni v době komunismu podstoupit mnohá rizika a oběti. Pro nás bude inspirací, jak čelit výzvám v naší době, jak svědčit o Kristu až do krajnosti a pomáhat mladým dojít k pravé svobodě.“

Titus Zeman se narodil 4. ledna 1915 ve Vajnorech. Po dlouhodobých nemocech a náhlém uzdravení se rozhodl stát knězem, na kterého byl vysvěcen roku 1940. O osm let dříve složil první sliby jako salesián. Po pobytu v Římě studoval na Slovensku chemii a přírodní vědy a později vyučoval v různých salesiánských institutech.

Roku 1946 se postavil proti komunistickému požadavku odstranit kříže ze škol, načež byl propuštěn z gymnázia v Trnavě. Po zavření klášterů v roce 1950 se rozhodl zachraňovat mladá duchovní povolání. Dvakrát tajně převedl mladé bohoslovce přes Rakousko do Itálie, aby jim umožnil dostudovat teologii a přijmout kněžské svěcení. K útěku na svobodu pomohl Titus i některým diecézním kněžím.

Právě v oblasti povolání může nyní podle vicepostulátora beatifikačního procesu Jozefa Slivoně nový světec pomáhat: „Titus Zeman, který si velmi vážil povolání – věděl totiž, že nejsou lidským výmyslem, ale pocházejí od Pána, a byl ochotný přinést i nejvyšší oběť – bude nyní z nebe pomáhat jako patron nových povolání (duchovních povolání i povolání do manželství) a bude i patronem vytrvalosti v povolání,“ uvedl Slivoň.

Roku 1951, během třetího přechodu hranic, byl Titus Zeman spolu s téměř celou skupinou zatčen a obviněn ze špionáže a velezrady. Prokurátor pro něj žádal trest smrti. Odsouzen byl k 25 letům vězení a ztrátě občanských práv. Za zdmi trestnice prožil 13 let, během nichž byl mučený a ponižovaný. V Jáchymově pracoval s radioaktivním uranem. Roku 1964 byl podmínečně propuštěn na svobodu, avšak stále byl sledovaný Státní bezpečností, byly na něm vykonávány i lékařské pokusy. Zemřel 8. ledna 1969 ve Vajnorech na následky mučení a věznění.

Datum blahořečení není dosud stanovené, podle vicepostulátora procesu by mělo proběhnout v bratislavské arcidiecézi.

(zdroj: tkkbs.sk, saleziani.sk)

Autor článku:
Ondřej Mléčka

Související články

Další aktuality

Kardinál Dziwisz: Svatý otec nikdy nezapomněl na české bratry a sestry

V pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha dnes vyvrcholily oslavy 30 let od kanonizace sv. Anežky České a 30 let od pádu totalitního režimu v naší zemi. Slavnostní mši svatou celebroval Stanisław kardinál Dziwisz, emeritní krakovský arcibiskup a dlouholetý osobní sekretář papeže Jana Pavla II.
16.11.2019

Národní pouť do Říma: Byl to nezapomenutelný zážitek

Skončila česká národní pouť do Říma, které se zúčastnily tisíce poutníků z naší země, aby na místě, kde byla před 30 lety svatořečena sv. Anežka Česká, přišly poděkovat za dar svobody. Pro mnohé z nich to byl nezapomenutelný zážitek. Z jejich výpovědí vám přinášíme atmosféru, která v tomto triduu v Římě panovala. Dokreslují ji fotografie spolku Člověk a Víra.
15.11.2019

Ministerstvo zahraničních věcí se připojí k Červené středě

Ve středu 27. listopadu 2019 se v ČR už podruhé uskuteční iniciativa Červená středa (#RedWednesday). Smyslem této akce je veřejně si připomenout všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. Vizuálním znakem iniciativy je rozsvícené červené světlo symbolizující krev trpících pro víru. V letošním roce se do této iniciativy zapojí i Ministerstvo zahraničních věcí ČR (MZV).
15.11.2019

Papež František: Chceme ze zemského povrchu vykázat jakékoli násilí na nezletilých

Až 800 milionů dětí ve světě užívá internet, čímž tvoří více než čtvrtinu z celkového počtu tří miliard jeho uživatelů. Web je však také místem, kde se nejvíce rozbujela pedopornografie. Microsoft odhaduje, že denně se na webových stránkách objeví 270 tisíc nových videonahrávek či snímků zachycujících sexuální zneužívání nezletilých.
14.11.2019

Papež František: Půdu pro růst víry připravili laici

Pravidelná středeční audience se konala paralelně v aule Pavla VI., kde před začátkem papež pozdravil asi 250 nemocných, a na náměstí sv. Petra, kde se shromáždilo asi 14.000 poutníků. Ve své katechezi se Svatý otec věnoval 18. kapitole Skutků apoštolů a nazval ji „Priscilla a Akvila ho vzali k sobě. (Sk 18,26) Manželský pár ve službě evangelia.“
14.11.2019