Slovenský mučedník komunismu Titus Zeman bude blahořečený

Slovenský salesián Titus Zeman, který zemřel roku 1969 na následky mučení a vězení komunistickým režimem, bude blahořečený. Papež František v pondělí schválil dekret o jeho mučednictví, který cestu k beatifikaci otevírá. Podle vicepostulátora procesu Jozefa Slivoně může být Titus Zeman přímluvcem za nová povolání i za vytrvalost v povolání.
Publikováno: 28. 2. 2017 13:15

Foto: tkkbs.sk

„Je to pro nás všechny obrovský dar, že bude vyzdvižený k úctě oltáře náš spolubratr, který vyšel z nás, obětoval svůj život, aby doprovázel mladé bratry a jejich povolání,“ komentoval novou zprávu provinciál slovenských salesiánů Jozef Ižold. „Současně reprezentuje množství dalších věřících v naší zemi, kteří byli pro svou víru a z lásky k duším ochotni v době komunismu podstoupit mnohá rizika a oběti. Pro nás bude inspirací, jak čelit výzvám v naší době, jak svědčit o Kristu až do krajnosti a pomáhat mladým dojít k pravé svobodě.“

Titus Zeman se narodil 4. ledna 1915 ve Vajnorech. Po dlouhodobých nemocech a náhlém uzdravení se rozhodl stát knězem, na kterého byl vysvěcen roku 1940. O osm let dříve složil první sliby jako salesián. Po pobytu v Římě studoval na Slovensku chemii a přírodní vědy a později vyučoval v různých salesiánských institutech.

Roku 1946 se postavil proti komunistickému požadavku odstranit kříže ze škol, načež byl propuštěn z gymnázia v Trnavě. Po zavření klášterů v roce 1950 se rozhodl zachraňovat mladá duchovní povolání. Dvakrát tajně převedl mladé bohoslovce přes Rakousko do Itálie, aby jim umožnil dostudovat teologii a přijmout kněžské svěcení. K útěku na svobodu pomohl Titus i některým diecézním kněžím.

Právě v oblasti povolání může nyní podle vicepostulátora beatifikačního procesu Jozefa Slivoně nový světec pomáhat: „Titus Zeman, který si velmi vážil povolání – věděl totiž, že nejsou lidským výmyslem, ale pocházejí od Pána, a byl ochotný přinést i nejvyšší oběť – bude nyní z nebe pomáhat jako patron nových povolání (duchovních povolání i povolání do manželství) a bude i patronem vytrvalosti v povolání,“ uvedl Slivoň.

Roku 1951, během třetího přechodu hranic, byl Titus Zeman spolu s téměř celou skupinou zatčen a obviněn ze špionáže a velezrady. Prokurátor pro něj žádal trest smrti. Odsouzen byl k 25 letům vězení a ztrátě občanských práv. Za zdmi trestnice prožil 13 let, během nichž byl mučený a ponižovaný. V Jáchymově pracoval s radioaktivním uranem. Roku 1964 byl podmínečně propuštěn na svobodu, avšak stále byl sledovaný Státní bezpečností, byly na něm vykonávány i lékařské pokusy. Zemřel 8. ledna 1969 ve Vajnorech na následky mučení a věznění.

Datum blahořečení není dosud stanovené, podle vicepostulátora procesu by mělo proběhnout v bratislavské arcidiecézi.

(zdroj: tkkbs.sk, saleziani.sk)

Autor článku:
Ondřej Mléčka

Související články

Další aktuality

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červen 2020

Naléhavý úmysl papeže Františka na tento měsíc se věnuje modlitbě za světlo a sílu Ducha Svatého pro církev, aby svoji vnitřní obnovou pomáhala horlivěji celé lidské rodině vyjít z krize způsobené pandemií a vydala se vstříc nové epoše příchodu Božího království.
04.06.2020

Charita pokračuje v pomoci indickým rodinám

HRADEC KRÁLOVÉ: Mezi deset zemí, které nejvíce zasáhla pandemie nového koronaviru, patří také Indie. Počet nakažených aktuálně překročil 200 tisíc obyvatel a přes 100 milionů Indů přišlo kvůli koronakrizi o svoji obživu. Do pomoci potřebným v Indii se zapojili také dárci z České republiky. Diecézní charita Hradec Králové tak mohla podpořit hladovějící indické rodiny již částkou 715 657 korun. Další příspěvky je stále možné zasílat na sbírkové konto 1387434288/2700 (VS 53000).
04.06.2020

Dokážeme pomoci chráněné dílně?

Chráněná dílna Inspirace pro handicapované absolventky Dívčí katolické střední školy během nouzového stavu pomáhala - ušila a zdarma rozdala roušky více než tisícovce potřebným – seniorům, pečovatelkám a jejich klientům, zaměstnancům lékáren…Protože ale byly zrušeny všechny tradiční prodejní akce, nevydělala prodejem výrobků letos zatím ani korunu. Dokážeme nyní naopak my pomoci chráněné dílně….? Proklik na bližší informace pod obrázkem.
03.06.2020

ŠKOLA PŘIPRAVUJE NA PRÁCI, KTERÁ MÁ SMYSL

I krizový stav kvůli koronaviru mohl být“ příležitostí ke svědectví“. O ně se pokusila i Dívčí katolická škola - viz přiložený rozhovor. Handicapované klientky její chráněné dílny, většinou absolventky školy, ušily a zdarma jiným potřebným rozdaly přes tisíc roušek….
03.06.2020

Výstava o arcibiskupovi Otčenáškovi otevřena

Na Terasách Karla Otčenáška, na jižní straně Velkého náměstí v Hradci Králové, byla v úterý 2.6. slavnostně instalována expozice o životě 23. hradeckého biskupa.
03.06.2020