24 hodin pro Pána již dnes

(AKTUALIZOVÁNO 25. 3.) I dnes se ještě můžete přidat k postní iniciativě vzniklé díky papeži Františkovi, a zúčastnit se akce 24 hodin pro Pána. Již 17. března papež František předsedal související smírčí bohoslužbě ve Vatikánu.
Publikováno: 16. 3. 2017 16:37

Ilustrační foto: Člověk a víra

Pražská arcidiecéze

Arcibiskupství pražské ve spolupráci s farností při kostele Panny Marie Sněžné na popud Papežské rady pro novou evangelizaci zvou na 24 hodin pro Pána - 2017, které proběhne od pátku 24. března od 18 hod. do soboty 25. března 18 hod. po celou noc i celý den v kostele Panny Marie Sněžné, v kapli sv. Michaela, archanděla (Jungmannovo náměstí 18, Praha 1).

Další info na http://www.apha.cz/24-hodin-pro-pana-2017.

Litoměřická diecéze

Akce bude v litoměřické diecézi probíhat od pátku 24. do soboty 25. března 2017 na těchto místech: v arciděkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem, v arciděkanském kostele sv. Antonína Velikého v Liberci, v děkanském kostele Všech svatých v Litoměřicích a na dalších místech diecéze (v tuto chvíli máme informace i o děkanském kostele Nejsv. Srdce Ježíšova v Jablonci nad Nisou). Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant vyzval kněze, aby byl v této souvislosti věřícím otevřen alespoň jeden kostel v každém vikariátu.

Aktualizované info o programu naleznete na webu diecéze.

Brněnská diecéze

Na jihu Moravy bude 24 hodin pro Pána v kostele sv. Maří Magdalény (Masarykova ulice, Brno); je zde připravena možnost zpovědi v pátek 24. března 2017 od 9.00 do 18.00 hodin. Současně bude vystavená eucharistie. Od 20.00 do 22.00 pak proběhne v katedrále sv. Petra a Pavla tzv. Nikodémova noc (www.nikodemovanoc.cz), tedy chvíle ztišení, modlitby a další možnosti přijmout svátost smíření.

Olomoucká arcidiecéze

V Olomouci se k iniciativě připojí kapucínský kostel Zvěstování Páně, který nabídne rozšířenou zpovědní službu od 16 do 22 hodin. Zároveň bude probíhat pobožnost křížové cesty, od 17.00 hodin se slaví mše svatá a po ní následuje adorace před Nejsvětější svátostí až do 22. hodiny.

V prostějovském kostele Povýšení sv. Kříže bude Nejsvětější svátost oltářní vystavena k adoraci po ranní mši svaté, ta začíná v 8.00 hodin. Po celý den bude zároveň možné přistoupit ke zpovědi, vše zakončí večerní bohoslužba od 18.00 hodin.

Večerní program připravují na tento den v kostele Svatého Ducha ve Starém Městě na Uherskohradišťsku. Od 16.00 do 17.00 hodin se zde koná tichá adorace před Nejsvětější svátostí, na ni od 17.00 hodin naváže mše svatá a od 18.00 do 21.00 hodin další adorace, tentokrát moderovaná členkami hnutí Modlitby matek a také mladými lidmi. Během všech adorací je nabídnuta příležitost ke svátosti smíření nebo k duchovnímu rozhovoru.

V Kroměříži se u příležitosti této iniciativy otevře kostel sv. Mořice. Nejsvětější svátost bude vystavena v pátek v 18.00 hodin až do 22 hodin v křestní kapli, svátost smíření bude nabídnuta do 21. hodin.

Ostravsko-opavská diecéze

Nabízíme i seznam kostelů v děkanátech ostravsko-opavské diecéze, v nichž bude v této době poskytnuta možnost přijetí svátosti smíření a také vystavena Nejsvětější Svátost k adoraci s prosbou za obrácení hříšníků.

Děkanát Bílovec

Farní kostel Nejsvětější Trojice ve Fulneku. Program v pátek 24. března od 15.00 do 20.00 a v sobotu 25. 3. od 7.00 do 15.00 hodin

Děkanát Bruntál

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Bruntále bude otevřen v pátek 24. března od 16 do 19 hodin.

Děkanát Frýdek

Farní kostel sv. Jana Křtitele ve Frýdku v pátek 24. března od 9.00 do 17.30 hodin.

Farní kostel Božího Těla v Jablunkově v pátek 24. března od 17.00 do 24.00 hodin a v sobotu 25. 3. od 6.00 do 18.00 hodin.

Děkanát Hlučín

Farní kostel sv. Jana Křtitele v Hlučíně v pátek 24. března od 18.00 do 22.00 hodin.

Farní kostel sv. Mikuláše v Ludgeřovicích v pátek 24. března od 17.00 hodin. Adorace bude trvat do soboty 25. března, kdy v 17.00 hodin začíná mše svatá s nedělní platností.

Farnost Šilheřovice se zapojí adorací v kostele pátek 24. března od 16.00 do 20.00 hodin a v sobotu 25. března od 10.00 do 12.00 hodin a od 14.00 do 16.00 hodin.

Farnost Sudice se do aktivity 24 hodin pro Pána zapojí adorací v pátek 24. března od 16.30 hodin, následuje mše svatá 17.00 hodin. V sobotu 25. března bude adorace začínat v 7.30 hodin a mše svatá začíná v 8.00 hodin.

Farnost Bolatice nabídne v pátek 24. března od 17.00 hodin mši svatou, po ní následuje do 20.00 adorace před Nejsvětější Svátostí.

Děkanát Jeseník

Farní kostel sv. Kateřiny Alexandrijské ve Vidnavě v pátek 24. března od 15.00 do 18.00 hodin.

Děkanát Krnov

Klášterní kostel Narození Panny Marie v Krnově (u minoritů). Program začíná v pátek 24. března v 18.00 a zakončí v sobotu 25. 3. v 18.00 hodin.

Klášterní kaple sester boromejek ve Městě Albrechticích. Program začíná v pátek 24. března v 18.00 a zakončí v sobotu 25. března v 18.00 hodin.

Děkanát Karviná

Farní kostel Povýšení sv. Kříže v Karviné-Fryštátu se do akce zapojí v pátek 24. března v 18.00 a duchovní program zakončí v sobotu 25. března mše svatá v 18.00 hodin.

Děkanát Místek

Farní kostel sv. Bartoloměje ve Frýdlantu nad Ostravicí v pátek 24. března od 12.00 do 20.00 hodin a v sobotu 25. března od 8.00 do 12.00 hodin.

Kostel sv. Jakuba v Místku v pátek 24. března od 19.00 do 22.00 hodin a v sobotu 25. března od 8.00 do 17.00 hodin.

Děkanát Nový Jičín

Farní kostel sv. Bartoloměje v Kopřivnici v pátek 24. března od 19.00 do 24.00 hodin a v sobotu 25. března od 8.00 do 17.00 hodin.

Děkanát Ostrava

Rektorátní kostel sv. Josefa (Don Bosko Ostrava) se do akce zapojí v pátek 24. března.

 

Program bude probíhat i v dalších farnostech, doporučujeme sledovat místní informační kanály.

Modlitební akce 24 hodin pro Pána je vyhlášena na období pátku 24. a soboty 25. března; diecéze a farnosti se k ní připojují dle svých možností či zvyklostí. Tato příležitost ke stišení, rozhovoru s knězem, modlitbě, svátosti smíření, ... vznikla na popud papeže Františka v roce 2014. Papež pozval všechny diecéze světa, aby se propojily a uspořádaly vždy před 4. nedělí postní velkou příležitost ke svátosti smíření a adoraci.

Zajímavosti hledejte např. na Twitteru pod hashtagem #24hoursfortheLord; více o programu ve Vatikánu je k dispozici na webu Papežské rady pro novou evangelizaci.  

(zdroj: tiskoví mluvčí diecézí)

Autor článku:
František Jemelka

Související články

Další aktuality

Fotogalerie: Mše svatá ke cti sv. Ludmily v bazilice sv. Jiří

Ve čtvrtek 16. září 2021 proběhla v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě slavnostní mše svatá ke cti svaté Ludmily. Hlavním celebrantem byl Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký. Po celou dobu bohoslužby byla v bazilice vystavena k uctění lebka mučednice. Liturgii doprovodila zpěvem Schola Gregoriana Pragensis. Přinášíme fotogalerii.
17.09.2021

Papežská mše zahájí plenární zasedání evropských biskupů

Svatý stolec dnes zveřejnil program papežských bohoslužeb v měsících září a říjnu. Papež František bude hlavním celebrantem mší svatých u příležitosti plenárního zasedání CCEE, zahájení biskupské synody a biskupského svěcení.
17.09.2021

Budapešť a Slovensko: apoštolská cesta v jedné minutě

Krátká videomozaika jako ohlédnutí za 34. mezinárodní apoštolskou cestou papeže Františka do Budapešti a na Slovensko. Římský biskup ji zakončil poděkováním před ikonou Salus Populi Romani v bazilice Panny Marie Větší.
17.09.2021

Vědci rekonstruovali obličej sv. Ludmily

Díky moderním vědeckým a technickým metodám můžeme při příležitosti jubilejního roku, ve kterém si připomínáme 1100 let od smrti svaté Ludmily, pohlédnout této světici do tváře. Mezinárodní tým odborníků z České republiky a Brazílie digitálně z jednotlivých segmentů znovu sestavil obličejovou část lebky kněžny Ludmily a celosvětově uznávaný specialista na rekonstrukci obličeje člověka podle lebky, Cícero Moraes, následně rekonstruoval Ludmilin obličej.
16.09.2021

Čeští biskupové na mši svaté s papežem Františkem v Šaštíně

Ve středu 15. září 2021 dorazila řada poutníků do slovenského Šaštína, kde se poblíž baziliky Sedmibolestné Panny Marie v 10.00 hodin konala mše svatá s papežem Františkem. Mezi poutníky byli také biskupové a generální vikáři z Čech i Moravy. Po skončení bohoslužby měli čeští poutníci příležitost se u šaštínské baziliky setkat se svými biskupy a kněžími. Přinášíme fotogalerii.
16.09.2021