Odchod kardinála Miloslava Vlka. Projev soustrasti evropských biskupů

19. 03. 2017 téma: Miloslav Vlk Rubrika: Pro média
Kardinál Angelo Bagnasco, předseda CCEE, poté, co ho zastihla zpráva o úmrtí Jeho Eminence kardinála Miloslava Vlka, emeritního arcibiskupa pražského a bývalého předsedy CCEE (1993 - 2001), zaslal mimo jiné i jménem sekretariátu CCEE v St. Gallen Jeho Eminenci kardinálu Dominiku Dukovi OP, současnému arcibiskupovi pražskému a předsedovi České biskupské konference tuto zprávu:

foto: Mazur/Catholicnews.co.uk (CC BY-NC-SA 2.0)

St. Gallen, 18. března 2017

"Evropský episkopát a zejména Rada evropských biskupských konferencí, jejímž předsedou byl pan kardinál v letech 1993 až 2001, měl možnost poznat jeho víru i to, jakým zkouškám byla vystavena za komunistického režimu. Evropská církev vedle toho byla svědkem radosti, se kterou se pan kardinál zapojoval do nové evangelizace kontinentu.

Jeho Eminence vedla CCEE v době intenzivních změn, kdy se východ a západ Evropy po letech rozdělení ocitly znovu spolu. Pan kardinál se neúnavně snažil rozvíjet a podporovat společenství katolické církve a její jednotu s ostatními církvemi.

Prosíme Dobrého pastýře a Pána života, aby svého apoštola jednoty, kterým pan kardinál byl, uvedl do věčného štěstí. Zároveň Vás, Vaše Eminence, i katolickou církev v Praze a v celé České republice ujišťujeme o své blízkosti."

(překlad: Jiří Gračka)

Autor článku: Admin