Kardinál Dominik Duka ke Světovému dni sociální práce

21. 03. 2017 téma: Charita Rubrika: Domácí
Sociální práce je ve své podstatě od počátku spojena s myšlenkou charitativní činnosti; přinášíme proto poděkování předsedy ČBK ke dnešnímu dni, kdy na toto téma můžeme zvláště pamatovat.

Světový den sociální práce: Děkuji, že vytváříte lidštější prostředí pro všechny

U příležitosti Světového dne sociální práce chci poděkovat vám všem, kdo se jakkoliv angažujete v pomoci druhým. Mnoho vašich činností je vidět, ještě více jich však zůstává skryto, a přesto vytvářejí lidštější prostředí a svědčí o Bohu, který je láska. Díky vám za vaši obětavou službu.

Děkuji zvláště všem sociálním pracovníkům Charity ČR; po celé republice jich pomáhá několik stovek v 1114 charitních službách, které se s člověkem setkávají v nejrůznějších životních potřebách: (ztráta střechy nad hlavou, nemoc, pokročilost věku, společenské vyloučení, …). Děkuji také olomouckému arcibiskupovi Janu Graubnerovi, který se charitní službě v rámci České biskupské konference dlouhodobě věnuje.

S radostí také sleduji váš přístup v této oblasti, který spojuje profesionalitu i křesťanskou pozornost vůči každému jednotlivému člověku.

Sociální práce má být společensky významná profese, která pomáhá zlepšit kvalitu života potřebným i celé společnosti. Sociální pracovník ať je i nadále světlonošem, který doprovází ve chvílích zkoušky, a který rozdává, co sám přijal: lásku k člověku.

kardinál Dominik Duka OP, předseda ČBK

Autor článku: František Jemelka