Kardinál Dominik Duka ke Světovému dni sociální práce

Sociální práce je ve své podstatě od počátku spojena s myšlenkou charitativní činnosti; přinášíme proto poděkování předsedy ČBK ke dnešnímu dni, kdy na toto téma můžeme zvláště pamatovat.
Publikováno: 21. 3. 2017 13:54

Světový den sociální práce: Děkuji, že vytváříte lidštější prostředí pro všechny

U příležitosti Světového dne sociální práce chci poděkovat vám všem, kdo se jakkoliv angažujete v pomoci druhým. Mnoho vašich činností je vidět, ještě více jich však zůstává skryto, a přesto vytvářejí lidštější prostředí a svědčí o Bohu, který je láska. Díky vám za vaši obětavou službu.

Děkuji zvláště všem sociálním pracovníkům Charity ČR; po celé republice jich pomáhá několik stovek v 1114 charitních službách, které se s člověkem setkávají v nejrůznějších životních potřebách: (ztráta střechy nad hlavou, nemoc, pokročilost věku, společenské vyloučení, …). Děkuji také olomouckému arcibiskupovi Janu Graubnerovi, který se charitní službě v rámci České biskupské konference dlouhodobě věnuje.

S radostí také sleduji váš přístup v této oblasti, který spojuje profesionalitu i křesťanskou pozornost vůči každému jednotlivému člověku.

Sociální práce má být společensky významná profese, která pomáhá zlepšit kvalitu života potřebným i celé společnosti. Sociální pracovník ať je i nadále světlonošem, který doprovází ve chvílích zkoušky, a který rozdává, co sám přijal: lásku k člověku.

kardinál Dominik Duka OP, předseda ČBK

Autor článku:
František Jemelka

Související články

Další aktuality

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červen 2020

Naléhavý úmysl papeže Františka na tento měsíc se věnuje modlitbě za světlo a sílu Ducha Svatého pro církev, aby svoji vnitřní obnovou pomáhala horlivěji celé lidské rodině vyjít z krize způsobené pandemií a vydala se vstříc nové epoše příchodu Božího království.
04.06.2020

Charita pokračuje v pomoci indickým rodinám

HRADEC KRÁLOVÉ: Mezi deset zemí, které nejvíce zasáhla pandemie nového koronaviru, patří také Indie. Počet nakažených aktuálně překročil 200 tisíc obyvatel a přes 100 milionů Indů přišlo kvůli koronakrizi o svoji obživu. Do pomoci potřebným v Indii se zapojili také dárci z České republiky. Diecézní charita Hradec Králové tak mohla podpořit hladovějící indické rodiny již částkou 715 657 korun. Další příspěvky je stále možné zasílat na sbírkové konto 1387434288/2700 (VS 53000).
04.06.2020

Dokážeme pomoci chráněné dílně?

Chráněná dílna Inspirace pro handicapované absolventky Dívčí katolické střední školy během nouzového stavu pomáhala - ušila a zdarma rozdala roušky více než tisícovce potřebným – seniorům, pečovatelkám a jejich klientům, zaměstnancům lékáren…Protože ale byly zrušeny všechny tradiční prodejní akce, nevydělala prodejem výrobků letos zatím ani korunu. Dokážeme nyní naopak my pomoci chráněné dílně….? Proklik na bližší informace pod obrázkem.
03.06.2020

ŠKOLA PŘIPRAVUJE NA PRÁCI, KTERÁ MÁ SMYSL

I krizový stav kvůli koronaviru mohl být“ příležitostí ke svědectví“. O ně se pokusila i Dívčí katolická škola - viz přiložený rozhovor. Handicapované klientky její chráněné dílny, většinou absolventky školy, ušily a zdarma jiným potřebným rozdaly přes tisíc roušek….
03.06.2020

Výstava o arcibiskupovi Otčenáškovi otevřena

Na Terasách Karla Otčenáška, na jižní straně Velkého náměstí v Hradci Králové, byla v úterý 2.6. slavnostně instalována expozice o životě 23. hradeckého biskupa.
03.06.2020