Papež zveřejnil video poselství ke Světovému dni mládeže

Video poselství ke Světovému dni mládeže zveřejnil v úterý papež František. Ve své promluvě zve papež František mladé lidi, aby se začali duchovně připravovat na mezinárodní oslavy Světového dne mládeže, které se uskuteční v lednu 2019 v Panamě.
Publikováno: 23. 3. 2017 13:00

(Foto: Alan Holdren/CNA)

Svatý otec vyzdvihl několik hlavních témat a připomněl loňský Světový den mládeže, který se uskutečnil v polském Krakově. „Tato setkání a rozhovory s vámi jsou pro mne velmi důležité. Chci, aby se tato pouť uskutečnila v souladu s přípravami na příští biskupskou synodu, neboť ta je zasvěcená vám, mladým lidem,“ říká ve videu papež František.

Na této pouti nás doprovází naše Matka, Panna Maria, která nás posiluje svojí vírou. Je to stejná víra, kterou vyjadřuje ve svém chvalozpěvu. Maria říká, ´veliké věci mi učinili, ten který je mocný´ (Lk 1:49). Vzdávala díky Bohu, který na ní shlédl, a ona spatřila velké věci, které pro ni Bůh nachystal. Vydala se tedy navštívit svojí sestřenici Alžbětu, která už byla postarší a potřebovala její blízkost. Nezůstávala doma, protože nebyla typ mladého člověka, který by se jen povaloval v komfortu a pohodlí a stranil se druhých lidí ve svém bezpečném útočišti. Vedla jí víra, protože víra je v srdci naší Matky po celý její život.“

Milí mladí přátelé, Bůh na vás také shlíží a povolá vás a přitom také hledí na veškerou lásku, kterou můžete dát světu. Stejně jako ta mladá žena z Nazareta, i vy můžete učinit svět lepším a zanechat v něm svůj otisk, který bude tvořit historii – vaší osobní historii stejně jako mnohých ostatních. Církev a společnost vás potřebují. Vaše plány a odvaha a sny a ideály povalí zdi stagnace a otevřou se cesty, které nás povedou k lepšímu, spravedlivějšímu, méně krutému a lidštějšímu světu.

Jak budete na této pouti pokračovat, chtěl bych, abyste kultivovali důvěrné a přátelské vztahy s naší Paní. Je to naše Matka. Mluvte s ní, jako byste mluvili s vaší matkou. Společně s ní vzdejte díky za drahocenný dar víry, který jste obdrželi od svých předků a svěřte jí celý svůj život. Je to dobrá Matka, která vám naslouchá a objímá vás, a která vás miluje a kráčí s vámi. Jsem si jistý, že když tak učiníte, nebudete litovat.

(Zdroj: Vatican Radio)

Autor článku:
Tomáš Tetiva

Související články

Další aktuality

Naživo s Indy o tom, jak čeští dárci mění životy chudých indických dětí

Tento týden přijede do východních Čech indický koordinátor charitního projektu Adopce na dálku® P. Patrick Edward Pinto z oblasti Bangalore. O životě dětí z nejchudších indických rodin, kterým čeští dárci pomáhají získat vzdělání, bude vyprávět studentům na školách v Hradci Králové (20. 9.) a na Pardubicku (18., 19. a 23. 9.). Živé besedy pro veřejnost se uskuteční v Poličce (18. 9.), v Novém Městě nad Metují (20. 9.), v Kutné Hoře (21. 9.), v Dobrušce a v Rychnově (22. 9.) i v dalších městech. Ve čtvrtek 19. září se P. Pinto ještě setká s radním Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor Pavlem Šotolou a s řediteli Charit.
17.09.2019

Mše svatá zahájí proces blahořečení Adolfa Kajpra

Dnes uplynulo přesně 60 let od smrti P. Adolfa Kajpra SJ (1902–1959). Při příležitosti tohoto výročí a zahájení diecézní fáze procesu jeho blahořečení se bude slavit mše svatá v kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí. Začne v neděli 22. září v 9 hodin a hlavním celebrantem bude pražský arcibiskup Dominik Duka OP. V závěru bohoslužby budou ostatky Božího služebníka Adolfa Kajpra uloženy v kostele.
17.09.2019

Mír spočívá na modlitbě a dialogu, píše papež komunitě Sant´Egidio

Ve španělském hlavním městě v neděli začalo každoroční mezinárodní setkání za mír, které za účasti tří set náboženských představitelů a osobností ze světa politiky i kultury pořádá římská komunita Sant´Egidio, tentokrát pod mottem „Mír bez hranic“. Třiatřicet let po modlitbě za mír v Assisi, k níž vyzval sv. Jan Pavel II., tak pokračuje tato „pouť míru“, jak ji v pozdravném poselství definuje papež František.
16.09.2019

Pastýřský list biskupa Vlastimila Kročila

Pastýřský list diecézního biskupa českobudějovického k 24. neděli v mezidobí.
16.09.2019

Svatoludmilská pouť na Levém Hradci

Ve dnech 14.-15. 9. 2019 se konala na Levém Hradci Svatoludmilská pouť, během níž byla vystavena lebka sv. Ludmily. V sobotu 14. 9. byla relikvie uvítána v kostele sv. Klimenta, poté byla slavena byzantsko-slovanská liturgie sv. Jana Zlatoústého ke cti sv. Ludmily. Hlavním celebrantem byl gen. vikář Apoštolského exarchátu Mons. Milan Hanuš. V neděli 15.9. slavnostní mši sv. celebroval Mons. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský. Po mši kardinál Duka požehnal vyhlídku sv. Ludmily, následovala beseda a řeckokatolický chvalozpěv - Akathist.
16.09.2019