Papež zveřejnil video poselství ke Světovému dni mládeže

Video poselství ke Světovému dni mládeže zveřejnil v úterý papež František. Ve své promluvě zve papež František mladé lidi, aby se začali duchovně připravovat na mezinárodní oslavy Světového dne mládeže, které se uskuteční v lednu 2019 v Panamě.
Publikováno: 23. 3. 2017 13:00

(Foto: Alan Holdren/CNA)

Svatý otec vyzdvihl několik hlavních témat a připomněl loňský Světový den mládeže, který se uskutečnil v polském Krakově. „Tato setkání a rozhovory s vámi jsou pro mne velmi důležité. Chci, aby se tato pouť uskutečnila v souladu s přípravami na příští biskupskou synodu, neboť ta je zasvěcená vám, mladým lidem,“ říká ve videu papež František.

Na této pouti nás doprovází naše Matka, Panna Maria, která nás posiluje svojí vírou. Je to stejná víra, kterou vyjadřuje ve svém chvalozpěvu. Maria říká, ´veliké věci mi učinili, ten který je mocný´ (Lk 1:49). Vzdávala díky Bohu, který na ní shlédl, a ona spatřila velké věci, které pro ni Bůh nachystal. Vydala se tedy navštívit svojí sestřenici Alžbětu, která už byla postarší a potřebovala její blízkost. Nezůstávala doma, protože nebyla typ mladého člověka, který by se jen povaloval v komfortu a pohodlí a stranil se druhých lidí ve svém bezpečném útočišti. Vedla jí víra, protože víra je v srdci naší Matky po celý její život.“

Milí mladí přátelé, Bůh na vás také shlíží a povolá vás a přitom také hledí na veškerou lásku, kterou můžete dát světu. Stejně jako ta mladá žena z Nazareta, i vy můžete učinit svět lepším a zanechat v něm svůj otisk, který bude tvořit historii – vaší osobní historii stejně jako mnohých ostatních. Církev a společnost vás potřebují. Vaše plány a odvaha a sny a ideály povalí zdi stagnace a otevřou se cesty, které nás povedou k lepšímu, spravedlivějšímu, méně krutému a lidštějšímu světu.

Jak budete na této pouti pokračovat, chtěl bych, abyste kultivovali důvěrné a přátelské vztahy s naší Paní. Je to naše Matka. Mluvte s ní, jako byste mluvili s vaší matkou. Společně s ní vzdejte díky za drahocenný dar víry, který jste obdrželi od svých předků a svěřte jí celý svůj život. Je to dobrá Matka, která vám naslouchá a objímá vás, a která vás miluje a kráčí s vámi. Jsem si jistý, že když tak učiníte, nebudete litovat.

(Zdroj: Vatican Radio)

Autor článku:
Tomáš Tetiva

Související články

Další aktuality

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červen 2020

Naléhavý úmysl papeže Františka na tento měsíc se věnuje modlitbě za světlo a sílu Ducha Svatého pro církev, aby svoji vnitřní obnovou pomáhala horlivěji celé lidské rodině vyjít z krize způsobené pandemií a vydala se vstříc nové epoše příchodu Božího království.
04.06.2020

Charita pokračuje v pomoci indickým rodinám

HRADEC KRÁLOVÉ: Mezi deset zemí, které nejvíce zasáhla pandemie nového koronaviru, patří také Indie. Počet nakažených aktuálně překročil 200 tisíc obyvatel a přes 100 milionů Indů přišlo kvůli koronakrizi o svoji obživu. Do pomoci potřebným v Indii se zapojili také dárci z České republiky. Diecézní charita Hradec Králové tak mohla podpořit hladovějící indické rodiny již částkou 715 657 korun. Další příspěvky je stále možné zasílat na sbírkové konto 1387434288/2700 (VS 53000).
04.06.2020

Dokážeme pomoci chráněné dílně?

Chráněná dílna Inspirace pro handicapované absolventky Dívčí katolické střední školy během nouzového stavu pomáhala - ušila a zdarma rozdala roušky více než tisícovce potřebným – seniorům, pečovatelkám a jejich klientům, zaměstnancům lékáren…Protože ale byly zrušeny všechny tradiční prodejní akce, nevydělala prodejem výrobků letos zatím ani korunu. Dokážeme nyní naopak my pomoci chráněné dílně….? Proklik na bližší informace pod obrázkem.
03.06.2020

ŠKOLA PŘIPRAVUJE NA PRÁCI, KTERÁ MÁ SMYSL

I krizový stav kvůli koronaviru mohl být“ příležitostí ke svědectví“. O ně se pokusila i Dívčí katolická škola - viz přiložený rozhovor. Handicapované klientky její chráněné dílny, většinou absolventky školy, ušily a zdarma jiným potřebným rozdaly přes tisíc roušek….
03.06.2020

Výstava o arcibiskupovi Otčenáškovi otevřena

Na Terasách Karla Otčenáška, na jižní straně Velkého náměstí v Hradci Králové, byla v úterý 2.6. slavnostně instalována expozice o životě 23. hradeckého biskupa.
03.06.2020