Hospic v Hořicích: Dílo M. Vlkovi blízké

Součástí informací o pohřbu kardinála Miloslava Vlka je i zmínka o květinových darech, které mají být na přání Arcibiskupství pražského nahrazeny darem ve prospěch Domácího hospice Duha v Hořicích. O jakou instituci se jedná? Představujeme.
Publikováno: 24. 3. 2017 16:58

Foto mobilem ze dnešního rozloučení s M. Vlkem u sester karmelitek na Hradčanech: M. Řehořová / Člověk a víra

Hospicové občanské sdružení Duha z Hořic, které provozuje Domácí hospic Duha, si klade za cíl podporovat péči hospicového typu. Usiluje o zajištění kvalifikované pomoci nemocným s pokročilým onkologickým onemocněním a umírajícím v posledních dnech života. 

Mimo fungování domácího hospice zajišťuje též činnost sociální poradny, půjčovny pomůcek, přednáškovou činnost, pomoc rodinným příslušníkům, duševní a duchovní podporu.

Společnost funguje od roku 2009.

Více na www.hospic-horice.cz.

Arcibiskupství k tomu na svém webu uvádí: "Všechny smuteční hosty prosíme, aby vzhledem k omezenému prostoru upustili od květinových darů. Pan kardinál Miloslav Vlk aktivně podporoval dílo Domácího hospice Duha, o.p.s., Hořice. Jistě by mu udělalo radost, kdyby lidé, kteří ho měli rádi, toto velmi smysluplné dílo také podpořili. Číslo účtu: 229308919/0300."

Autor článku:
František Jemelka

Související články

Další aktuality

Papež Thajcům: Jste lid úsměvu

Dnešním dnem začal oficiální program papežovy návštěvy v Bangkoku. Dopoledne se Svatý otec setkal s předsedou thajské vlády a veřejnými činiteli. Poté následovala návštěva u nejvyššího patriarchy buddhistů a nemocnice St. Louis. Posledním bodem programu byla mše svatá, která se konala na národním stadiónu.
21.11.2019

Papež František dorazil do Thajska

Dnes v brzkých ranních hodinách středoevropského času dorazil papež František do Thajska, kde zahájil svoji 32. zahraniční cestu. Na letišti v Bangkoku ho kromě oficiální delegace přivítala i jeho sestřenice řeholnice Ana Rosa Sivoriová, která uvedla, že v zemi panuje tzv. „papežská horečka“, neboť všichni chtějí vidět papeže.
20.11.2019

Vyjádření kardinála Dominika Duky k rozhodnutí Krajského soudu v Brně

Přinášíme vyjádření kardinála Dominika Duky k dnešnímu rozhodnutí Krajského soudu v Brně, který zamítl žalobu ohledně omluvy Brněnských divadel za uvedení hry O. Frljiče.
20.11.2019

Ignác Stuchlý pokročil směrem k blahořečení

Dne 5. listopadu 2019 se sešel poradní sbor teologů-konzultorů při vatikánské Kongregaci pro blahořečení a jednomyslně schválili dokument o hrdinských ctnostech Božího služebníka Ignáce Stuchlého (1869–1953), od jehož narození v polovině prosince uplyne 150 let. Je to druhý krůček k oficiálnímu prohlášení zakladatele českého salesiánského díla za „ctihodného“. Třetím krokem bude schválení kauzy od kardinálů téže kongregace.
20.11.2019

Tomáš Kraus: Zájem veřejnosti o Červenou středu nás velmi potěšil

Příští středu 27. listopadu se v Praze a v dalších městech a obcích ČR uskuteční iniciativa Červená středa (#RedWednesday), která chce veřejně připomenout všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. Při této příležitosti jsme udělali rozhovor s Tomášem Krausem, tajemníkem Federace židovských obcí, která se na této akci podílí společně s ČBK a ERC.
20.11.2019