Svatý stolec: Migrační krize, obchod s lidmi a krize humanity

Stálý zástupce Vatikánu při OBSE Janusz Urbańczyk vystoupil na třech tematických panelech na konferenci s názvem 17. Aliance proti obchodu s lidmi, která se nyní koná ve Vídni. Hlavní téma konference je obchod s dětmi. Svoje poselství zaslal organizátorům také papež František.
Publikováno: 5. 4. 2017 16:00

Svatý otec prohlásil, že tento problém nelze nazvat jinak než „projevem otroctví, zločinem proti lidskosti, závažným porušováním lidských práv a otřesnou pohromou“.

V současné době je komplexní scénář migrační krize bohužel charakterizován (…) novými formami otroctví, které zavádí zločinecké organizace. V podstatě nakupují a prodávají muže, ženy a děti,“ uvádí se v poselství.

Příliš mnoho dětí je dosud zneužíváno, je s nimi špatně zacházeno, jsou zotročovány, stávají se oběťmi násilí a nezákonného obchodu. Mnoho dětí musí žít v exilu jako uprchlíci, hynou na cestě, obzvláště ve vodách Středozemního moře. Nyní, kdy tuto skutečnost musíme uznat, cítíme se zahanbeni před Bohem,“ řekl papež František s tím, že situace v oblasti obchodu s lidmi se zhoršuje.

Zástupce Vatikánu při OBSE Urbańczyk vystoupil na panelových diskusích s tématy „Obchod s lidmi jako hrozba pro děti v krizových situacích“, „Směrem k systému efektivní ochrany dětí před obchodem s lidmi“ a „Blízká budoucnost: Zásady strategického rozvoje a implementace“. Jádrem poselství Svatého stolce na konferenci byl názor, že současná migrační krize představuje „krizi humanity“.

Svatý stolec chce znovu zdůraznit, že současná migrační krize a příliv uprchlíků představuje krizi humanity, jak říká papež František. Je tedy třeba, aby si všichni důležití aktéři jasně uvědomili, že ´Migranti nejsou ohrožením, oni sami jsou v ohrožení´,“ vysvětlil Urbańczyk, který dále navrhoval, aby se rozšířila spolupráce mezi vládami a nevládními organizacemi a také se zástupci soukromého sektoru.

Je velmi důležité posilovat spolupráci a koordinaci s nevládními organizacemi, které se zabývají touto problematikou a rozumí kontextu chudoby a ohroženosti. Ten je právě velmi často podhoubím, ze kterého vyrůstá zneužívání. Je třeba také využívat možností spolupráce se soukromým sektorem, zejména s národními a místními firmami a také s nadnárodními společnostmi. Je důležité je přesvědčit, aby jejich aktivity byly v přísném souladu se zákonem,“ uvedl Urbańczyk.

Ve Vatikánu v těchto dnech také nalezly útočiště další tři syrské rodiny v rámci programu na pomoc a integraci osob prchajících před konfliktem a pronásledováním. Celkem se jedná o 13 osob ze dvou křesťanských a jedné muslimské rodiny, které byly ubytovány v apartmánech pro uprchlíky.

Podle prohlášení vatikánského tiskového střediska byly tyto křesťanské rodiny přinuceny uprchnout v důsledku pronásledování kvůli své křesťanské víře.

Uprchlíci mohli bezpečně přicestovat do Itálie díky „humanitárnímu koridoru“, který propaguje komunita Sant'Egidio, Federace evangelických církví v Itálii a organizace Waldesian Table.

Tento projekt je konkrétní odpovědí na výzvu papeže Františka před modlitbou Anděl Páně v srpnu 2015, kdy vyzval farnosti, náboženská společenství v celé Evropě, aby přijaly rodiny uprchlíků.

(Zdroj: Vatican Radio)

Autor článku:
Tomáš Tetiva

Související články

Další aktuality

Mediace - lektor Mgr. Aleš Bednařík

Seminář je navázáním na kurz Řešení konfliktních situací a emočně náročných rozhovorů. Lektor Aleš Bednařík představí interaktivní metody vedení skupinových diskuzí, které pomáhají vést ke konstruktivnímu řešení a smysluplným cílům pro skupinu. Jsou konflikty, ve kterých už strany neumějí nebo nechtějí spolu jednat, ale jejich dohoda je potřebná, nebo si ji sami přejí, ale neumějí se k ní dopracovat. V těchto situacích se často obracejí na autoritu, aby jim pomohla. Kněz nebo jáhen jako mediátor – jako nestranná třetí osoba může takovéto spory pomáhat řešit.
15.06.2021

Umění vést lidi

Jednodenní kurz pro vedoucí pracovníky církevních institucí, kteří mají pod sebou zaměstnance. Dozvíte se, co znamená vedení, jak delegovat, jak naslouchat potřebám svěřených podřízených, jak zvládat konflikty i jak spolupracovat a vycházet s lidmi. To vše ve formě praktických cvičení, společného zážitků a názorných, často zábavných příkladů.
15.06.2021

Školení copywritingu

Víme, co a komu chceme sdělit, ale jak na to? Jednodenní školení, jehož cílem je zlepšení dovedností v oblasti komunikace psanou formou je připraveno na míru zaměstnancům z církevních institucí a z Charit.
15.06.2021

Katolický týdeník: Libuše Šafránková se vrací domů

Jako na půvabnou Popelku, laskavou filmovou maminku, šarmantní dámu i hluboce věřící ženu budeme vzpomínat na herečku Libuši Šafránkovou. Zemřela 9. června v 68 letech.
15.06.2021

Národní plán obnovy je schválen vládou

Národní plán obnovy (NPO), ve kterém chce stát investovat zhruba 200 miliard korun 17. května 2021 schválila vláda. Z EU by měla ČR získat na investice 172 miliard korun.
15.06.2021