Papež jmenoval nového biskupa do ostravsko-opavské diecéze

07. 04. 2017 Rubrika: Domácí
(AKTUALIZOVÁNO 13. 4. 2017) V ostravském kostele sv. Václava se 7. dubna odehrála významná událost pro nejmladší diecézi v ČR: apoštolský nuncius v ČR Giuseppe Leanza zde totiž krátce po poledni oznámil jméno nového pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze. Je jím dosavadní generální vikář biskupství na severu, Mons. Martin David; do funkce ho v pátek jmenoval papež František.

Foto: Biskupství ostravsko-opavské

Jmenování zveřejnil papežský nuncius krátce po modlitbě Anděl Páně v kostele sv. Václava v Ostravě. Události byl přítomen diecézní biskup Mons. František Václav Lobkowicz OPraem, který o jmenování pomocného biskupa požádal papeže koncem loňského roku. K tomuto kroku jej vedl jeho zdravotní stav a zvážení fyzických možností. Současně se přítomným věřícím představil také nově jmenovaný pomocný biskup Mons. Martin David.

Biskupské svěcení tohoto prvního pomocného biskupa v historii diecéze se uskuteční v katedrále Božského Spasitele 28. května 2017 od 15.00. Nový ostravsko-opavský pomocný biskup se stává i titulárním biskupem diecéze Thucca, která se nachází v africké Numídii.

Mons. David poděkoval apoštolskému nunciovi za to, že se pro diecézi stal doslova oním zvěstovatelem zpráv, který jim na prahu Svatého týdne přiváží informace o novém pomocném biskupovi. Taktéž mj. poděkoval papeži Františkovi za to, že "má v něj důvěru, důvěru v to, že ten kříž biskupské služby dokáže spolu s Kristem nést".

Není bez zajímavosti, že dnešní slavnost proběhla v den 27. výročí biskupského svěcení sídelního ostravsko-opavského biskupa F. Lobkowicze. Ten ve své řeči taktéž vyjádřil vděčnost Bohu a svého pomocníka označil za "kněze třetího tisíciletí", který je dobře vybaven pro práci ve dnešní společnosti.

Kdo je to pomocný biskup?

Pomocný neboli také světící biskup je nejbližším spolupracovníkem diecézního biskupa v jeho pastýřské službě. Svou službu má vykonávat a ve všech záležitostech postupovat v plném souladu s ním. Pomocný biskup má svému diecéznímu biskupovi prokazovat vždy poslušnost a úctu.

Ze životopisu Mons. Martina Davida

Martin David se narodil 15. 8. 1970 v Čeladné (okr. Frýdek-Místek) a vyrůstal v obci Ženklava (okr. Nový Jičín) v rodině spolu se svými třemi sourozenci – bratrem a dvěma sestrami. Po maturitě na Středním odborném učilišti strojírenském v Kopřivnici začal pracovat jako mechanik strojů a zařízení ve Státním podniku Tatra Kopřivnice.

Od roku 1991 začal při zaměstnání dálkově studovat teologii na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde byl od roku 1994 přijat k dennímu studiu teologie. Po ukončení studia v roce 1999 nastoupil jako jáhen ve funkci prefekta do Teologického konviktu v Litoměřicích.  24. června 2000 přijal v katedrále Božského Spasitele v Ostravě z rukou biskupa Františka Václava Lobkowicze kněžské svěcení.

Jako farní vikář po té působil ve farnosti u konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie v Opavě. V roce 2002 byl jmenován administrátorem farnosti Stěbořice a excurrendo administrátorem farnosti Hlavnice. Od roku 2000 do roku 2007 byl také pověřen službou kaplana pro mládež v děkanátu Opava.

V roce 2008 jej biskup František Václav Lobkowicz jmenoval generálním vikářem ostravsko-opavské diecéze. Od roku 2009 je členem Liturgické komise ostravsko-opavské diecéze a zároveň zastupuje diecézi v Liturgické komisi České biskupské konference.

V pátek 7. 4. 2017 jmenoval papež František Mons. Martina Davida pomocným biskupem ostravsko-opavským.

Další podrobnosti naleznete na webu ostravsko-opavské diecéze.

Celý životopis naleznete v příloze.

 

Soubory ke stažení

170407_zivotopis_M.David.pdf velikost: 66,6 KB Stáhnout
Autor článku: František Jemelka