Trendy ve statistikách světové katolické církve

Vatikán minulý týden představil statistickou ročenku katolické církve Annuarium Statisticum Ecclesiae 2015. Přiblížil současně trendy v počtech a rozložení věřících, kněží a zasvěcených osob a jiných pastoračních pracovníků.
Publikováno: 12. 4. 2017 14:45

Foto: Mazur/catholicnews.org.uk

Data poslední statistické ročenky, která se vztahují k roku 2015, Vatikán porovnal s předchozím rokem, ale i s rokem 2010, aby zachytil vývoj ve střednědobém horizontu. Počty byly také konfrontovány s celkovým demografickým vývojem.

Ze stylistických důvodů budeme v následujících statistikách uvádět poslední známá data, tj. pocházející z roku 2015, jako „současnost“.

Počet pokřtěných katolíků ve světě

Počet pokřtěných katolických křesťanů se celosvětově zvýšil z 1,272 miliardy v roce 2014 na 1,285 miliardy v roce 2015, což představuje nárůst o 1%. Katolíci tvoří 17,7% všech obyvatel. Střednědobý horizont vykazuje masivnější nárůst o 7,4% za posledních pět let. Na různých kontinentech však počet roste různě: zatímco v Africe se počet katolíků zvýšil o 19,4% (z 186 na 222 milionů), situace v Evropě je stabilní (téměř 286 milionů v roce 2015, což je o 800 000 více než v předchozím roce a o 1,3 milionu méně než v roce 2010). Tento stav souvisí s demografickým vývojem.

Poměr katolíků vůči všem obyvatelům se na různých kontinentech také liší. Zatímco v Asii připadá na 100 obyvatel 3,2 katolíků, v Americe 63,7. Mezi těmito dvěma čísly se pohybují ostatní kontinenty; v Evropě žije 39,9 katolíků na 100 obyvatel, v Africe 19,4 a Oceánii 26,4.

Celosvětově roste váha afrického kontinentu, jehož počet katolíků představuje 17,3% všech katolíků na světě (v roce 2010 15,5%), a klesá váha Evropy (22,2% všech katolíků v roce 2015, 23,8% v roce 2010). Amerika zůstává kontinentem, na němž žije 49% pokřtěných katolíků, Asie pak 11%. V Oceánii žije méně než 0,8 procenta katolíků.

Deset zemí s nejvyšším počtem katolíků představuje zároveň 55,9% (tzn. 717,9 milionu) všech, kdo přijali křest v katolické církvi. Pořadí je následující: Brazílie (172,2 milionu katolíků), Mexiko (110,9 milionu), Filipíny (83,6 milionu), USA (72,3 milionu), Itálie (58,0), Francie (48,3), Kolumbie (45,3), Španělsko (43,3), Demokratická republika Kongo (43,2) a Argentina (40,8).

Počet biskupů, kněží a trvalých jáhnů

V roce 2015 žilo ve světě 415 656 kněží, 5 304 biskupů a 45 255 trvalých jáhnů.

Počet biskupů vzrostl za posledních pět let o 3,9 procenta. To souvisí s nárůstem počtu věřících. Podíl jednotlivých kontinentů zůstal téměř stejný: v Americe žije 37,4% všech biskupů, v Evropě 31,6%, v Asii 15,1%, Africe 13,4% a Oceánii 2,5%.

V roce 2015 byl zaznamenán pokles počtu kněží, což změnilo dosavadní rostoucí trend z let 2000-2014. Za poslední sledovaný rok klesl počet kněží o 136. To je způsobeno úbytkem kněží v Evropě (-2 502), zatímco na ostatních kontinentech kněží přibylo (v Africe o +1 133, v Americe +47, v Asii +1 104 a v Oceánii +82).

Ve střednědobém horizontu za posledních pět let počet kněží narostl o +0,83%, a to zejména díky Africe a Asii (+17,4%, resp. +13,3%). Evropa a Oceánie vykazují pokles o -5,8%, resp. -2,0%. Situace v Americe zůstává stabilní (+0,35%).

Celkově ve světě roste počet diecézních kněží, méně je však řeholníků s kněžským svěcením.

Počet trvalých jáhnů roste velmi dynamicky. Mezi lety 2010-2015 se jejich počet zvýšil o 14,4% na 45 255. V Americe a Evropě, kde žije 98% všech trvalých jáhnů, narostl počet o 16,2%, resp. o 10,5%.

Počet řeholníků bez kněžského svěcení, řeholnic a bohoslovců

Počet řeholníků, kteří nejsou zároveň kněžími, velmi mírně klesá. Celosvětově jich za posledních 5 let ubylo o 436 na 54 229 v roce 2015. Pokles se vyskytuje zejména v Evropě, Americe a Oceánii, zatímco v Africe a Asii jejich počet stoupá. Evropa a Amerika jsou však stále kontinenty s nejvyšším počtem řeholníků-laiků: 16 004 a 15 321.

Od roku 2010 výrazně ubylo řeholnic: z 721 935 na 670 320 v roce 2015, což představuje 7,1% pokles. Úbytek se netýká Afriky a jihovýchodní Asie, kde řeholnic přibylo o 7,8%, resp. o 3,9%.

Již několik let na světě klesá počet bohoslovců: v roce 2015 jich bylo 116 843, předtím 116 939 v roce 2014, 118 251 v roce 2013, 120 051 roku 2012, 120 616 v roce 2011 a 118 990 roku 2010.

Opět v Africe však počet bohoslovců stoupá, za posledních pět let o 7,7%. Naopak v Americe klesl stav o -8,1% a v Evropě o -9,7%.

Nejvíce bohoslovců žije v Asii (34 741), následuje Amerika (33 512), Afrika (29 007), Evropa (18 579) a Oceánie (1 004). Celosvětově nyní připadá 90,9 bohoslovců na milion katolíků.

Shrnutí

Ve statistikách si lze povšimnout rostoucího počtu katolíků ve světě, především na africkém kontinentu, jehož váha v církvi postupně narůstá.

Mezi pastoračními pracovníky se zvyšuje počet biskupů, trvalých jáhnů, laických misionářů a katechetů, zatímco ubývá řeholníků bez kněžského svěcení a řeholnic. Počet kněží dosáhl vrcholu v roce 2014 a poté klesl, zejména v Evropě a Severní Americe.

Kněžských povolání bylo nejvíce v roce 2011, od té doby jich postupně ubývá. Výjimkou je Afrika, která dosud není zatížena krizí povolání.

(zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce)

Autor článku:
Ondřej Mléčka

Související články

Další aktuality

Česká tenisová špička podpořila Arcidiecézní charitu Praha

V areálu pražské Sparty se odehrává charitativní turnaj O pohár prezidenta Českého tenisového svazu. Akce se účastní nejlepší čeští tenisté a tenistky včetně Petry Kvitové, Barbory Strýcové, Jiřího Veselého či Lukáše Rosola. Hráči se rozhodli vzdát části startovného ve prospěch Nadace Pohyb bez pomoci a Arcidiecézní charity Praha.
28.05.2020

Brno ozdobí socha P. Martina Středy

V rámci projektu Magistrátu statutárního města Brna "Sochy pro Brno" ozdobí jihomoravskou metropoli nová socha, tentokrát jezuitského kněze P. Martina Středy. Slavnostně bude odhalena v rámci srpnových oslav Dne Brna.
28.05.2020

P. Jiří Mannl oslavil sté narozeniny

Před sto lety se 21.5. narodil kněz královéhradecké diecéze Jiří Mannl, který nyní žije ve farnosti ve Vysokém Mýtě.
28.05.2020

Nominantka za ČBK Hana Lipovská byla zvolena do Rady České televize

ČBK nominovala do Rady České televize Hanu Lipovskou, která dnes tuto nominaci proměnila a poslanci ji 114 hlasy zvolili za novou členku rady.
27.05.2020

Papež: Modlitba přitahuje Boží moc

Pravidelná středeční katecheze byla papežem pronesena v knihovně Apoštolského paláce před televizními kamerami. Uvedena byla četbou několika veršů ze Žalmu (Žl 17, 1-3.5): »Slyš, Hospodine, spravedlivou žádost, všimni si mého nářku«. V katechezi se pak papež František zaměřil na modlitbu spravedlivých.
27.05.2020