Trendy ve statistikách světové katolické církve

Vatikán minulý týden představil statistickou ročenku katolické církve Annuarium Statisticum Ecclesiae 2015. Přiblížil současně trendy v počtech a rozložení věřících, kněží a zasvěcených osob a jiných pastoračních pracovníků.
Publikováno: 12. 4. 2017 14:45

Foto: Mazur/catholicnews.org.uk

Data poslední statistické ročenky, která se vztahují k roku 2015, Vatikán porovnal s předchozím rokem, ale i s rokem 2010, aby zachytil vývoj ve střednědobém horizontu. Počty byly také konfrontovány s celkovým demografickým vývojem.

Ze stylistických důvodů budeme v následujících statistikách uvádět poslední známá data, tj. pocházející z roku 2015, jako „současnost“.

Počet pokřtěných katolíků ve světě

Počet pokřtěných katolických křesťanů se celosvětově zvýšil z 1,272 miliardy v roce 2014 na 1,285 miliardy v roce 2015, což představuje nárůst o 1%. Katolíci tvoří 17,7% všech obyvatel. Střednědobý horizont vykazuje masivnější nárůst o 7,4% za posledních pět let. Na různých kontinentech však počet roste různě: zatímco v Africe se počet katolíků zvýšil o 19,4% (z 186 na 222 milionů), situace v Evropě je stabilní (téměř 286 milionů v roce 2015, což je o 800 000 více než v předchozím roce a o 1,3 milionu méně než v roce 2010). Tento stav souvisí s demografickým vývojem.

Poměr katolíků vůči všem obyvatelům se na různých kontinentech také liší. Zatímco v Asii připadá na 100 obyvatel 3,2 katolíků, v Americe 63,7. Mezi těmito dvěma čísly se pohybují ostatní kontinenty; v Evropě žije 39,9 katolíků na 100 obyvatel, v Africe 19,4 a Oceánii 26,4.

Celosvětově roste váha afrického kontinentu, jehož počet katolíků představuje 17,3% všech katolíků na světě (v roce 2010 15,5%), a klesá váha Evropy (22,2% všech katolíků v roce 2015, 23,8% v roce 2010). Amerika zůstává kontinentem, na němž žije 49% pokřtěných katolíků, Asie pak 11%. V Oceánii žije méně než 0,8 procenta katolíků.

Deset zemí s nejvyšším počtem katolíků představuje zároveň 55,9% (tzn. 717,9 milionu) všech, kdo přijali křest v katolické církvi. Pořadí je následující: Brazílie (172,2 milionu katolíků), Mexiko (110,9 milionu), Filipíny (83,6 milionu), USA (72,3 milionu), Itálie (58,0), Francie (48,3), Kolumbie (45,3), Španělsko (43,3), Demokratická republika Kongo (43,2) a Argentina (40,8).

Počet biskupů, kněží a trvalých jáhnů

V roce 2015 žilo ve světě 415 656 kněží, 5 304 biskupů a 45 255 trvalých jáhnů.

Počet biskupů vzrostl za posledních pět let o 3,9 procenta. To souvisí s nárůstem počtu věřících. Podíl jednotlivých kontinentů zůstal téměř stejný: v Americe žije 37,4% všech biskupů, v Evropě 31,6%, v Asii 15,1%, Africe 13,4% a Oceánii 2,5%.

V roce 2015 byl zaznamenán pokles počtu kněží, což změnilo dosavadní rostoucí trend z let 2000-2014. Za poslední sledovaný rok klesl počet kněží o 136. To je způsobeno úbytkem kněží v Evropě (-2 502), zatímco na ostatních kontinentech kněží přibylo (v Africe o +1 133, v Americe +47, v Asii +1 104 a v Oceánii +82).

Ve střednědobém horizontu za posledních pět let počet kněží narostl o +0,83%, a to zejména díky Africe a Asii (+17,4%, resp. +13,3%). Evropa a Oceánie vykazují pokles o -5,8%, resp. -2,0%. Situace v Americe zůstává stabilní (+0,35%).

Celkově ve světě roste počet diecézních kněží, méně je však řeholníků s kněžským svěcením.

Počet trvalých jáhnů roste velmi dynamicky. Mezi lety 2010-2015 se jejich počet zvýšil o 14,4% na 45 255. V Americe a Evropě, kde žije 98% všech trvalých jáhnů, narostl počet o 16,2%, resp. o 10,5%.

Počet řeholníků bez kněžského svěcení, řeholnic a bohoslovců

Počet řeholníků, kteří nejsou zároveň kněžími, velmi mírně klesá. Celosvětově jich za posledních 5 let ubylo o 436 na 54 229 v roce 2015. Pokles se vyskytuje zejména v Evropě, Americe a Oceánii, zatímco v Africe a Asii jejich počet stoupá. Evropa a Amerika jsou však stále kontinenty s nejvyšším počtem řeholníků-laiků: 16 004 a 15 321.

Od roku 2010 výrazně ubylo řeholnic: z 721 935 na 670 320 v roce 2015, což představuje 7,1% pokles. Úbytek se netýká Afriky a jihovýchodní Asie, kde řeholnic přibylo o 7,8%, resp. o 3,9%.

Již několik let na světě klesá počet bohoslovců: v roce 2015 jich bylo 116 843, předtím 116 939 v roce 2014, 118 251 v roce 2013, 120 051 roku 2012, 120 616 v roce 2011 a 118 990 roku 2010.

Opět v Africe však počet bohoslovců stoupá, za posledních pět let o 7,7%. Naopak v Americe klesl stav o -8,1% a v Evropě o -9,7%.

Nejvíce bohoslovců žije v Asii (34 741), následuje Amerika (33 512), Afrika (29 007), Evropa (18 579) a Oceánie (1 004). Celosvětově nyní připadá 90,9 bohoslovců na milion katolíků.

Shrnutí

Ve statistikách si lze povšimnout rostoucího počtu katolíků ve světě, především na africkém kontinentu, jehož váha v církvi postupně narůstá.

Mezi pastoračními pracovníky se zvyšuje počet biskupů, trvalých jáhnů, laických misionářů a katechetů, zatímco ubývá řeholníků bez kněžského svěcení a řeholnic. Počet kněží dosáhl vrcholu v roce 2014 a poté klesl, zejména v Evropě a Severní Americe.

Kněžských povolání bylo nejvíce v roce 2011, od té doby jich postupně ubývá. Výjimkou je Afrika, která dosud není zatížena krizí povolání.

(zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce)

Autor článku:
Ondřej Mléčka

Související články