Biskupové v Latinské Americe usilují o pomoc migrantům

Pomoc migrantům v nouzi bude zajišťovat v Latinské Americe nově vzniklá síť organizací s křesťanskou orientací. Tuto iniciativu prosazují latinoameričtí biskupové v souladu s postojem papeže Františka, který opakovaně vyzval věřící, aby se zapojili do péče o migranty, přesídlené osoby, oběti obchodu s lidmi a uprchlíky.
Publikováno: 20. 4. 2017 16:00

Migrační síť pro Latinskou Ameriku a Karibik (CLAMOR) se sestává z celé řady organizací, které se zabývají mobilitou lidí a které poskytují útočiště a pomoc obětem obchodu s lidmi.

Setkání zorganizované Biskupskou konferencí Latinské Ameriky na konci března vyústilo v ustanovení sítě CLAMOR, která má za cíl fungovat jako „polní nemocnice“, kde „migranti, přemístěné osoby, uprchlíci a oběti obchodu s lidmi najdou útočiště a lékařskou péči, bude respektována jejich lidská důstojnost a bude zajištěna jejich integrace do místních komunit v hostitelských zemích".

Součástí setkání byl pracovní den na hranici mezi Haiti a Dominikánskou republikou, kde účastníci navštívili misijní centrum pro migranty a přemístěné osoby.

Součástí sítě CLAMOR jsou Mezinárodní migrační síť Scalabrini, Jezuitská služba pro uprchlíky, Charita, Generální sekretariát náboženské rady Latinské Ameriky, Síť solidarity pro migranty a uprchlíky v Brazílii, Sekce lidské mobility biskupské konference Dominikánské republiky, Mexika, Guatemaly a Haiti.

(Zdroj: Vatican Radio)

Autor článku:
Tomáš Tetiva

Související články

Další aktuality

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červen 2020

Naléhavý úmysl papeže Františka na tento měsíc se věnuje modlitbě za světlo a sílu Ducha Svatého pro církev, aby svoji vnitřní obnovou pomáhala horlivěji celé lidské rodině vyjít z krize způsobené pandemií a vydala se vstříc nové epoše příchodu Božího království.
04.06.2020

Charita pokračuje v pomoci indickým rodinám

HRADEC KRÁLOVÉ: Mezi deset zemí, které nejvíce zasáhla pandemie nového koronaviru, patří také Indie. Počet nakažených aktuálně překročil 200 tisíc obyvatel a přes 100 milionů Indů přišlo kvůli koronakrizi o svoji obživu. Do pomoci potřebným v Indii se zapojili také dárci z České republiky. Diecézní charita Hradec Králové tak mohla podpořit hladovějící indické rodiny již částkou 715 657 korun. Další příspěvky je stále možné zasílat na sbírkové konto 1387434288/2700 (VS 53000).
04.06.2020

Dokážeme pomoci chráněné dílně?

Chráněná dílna Inspirace pro handicapované absolventky Dívčí katolické střední školy během nouzového stavu pomáhala - ušila a zdarma rozdala roušky více než tisícovce potřebným – seniorům, pečovatelkám a jejich klientům, zaměstnancům lékáren…Protože ale byly zrušeny všechny tradiční prodejní akce, nevydělala prodejem výrobků letos zatím ani korunu. Dokážeme nyní naopak my pomoci chráněné dílně….? Proklik na bližší informace pod obrázkem.
03.06.2020

ŠKOLA PŘIPRAVUJE NA PRÁCI, KTERÁ MÁ SMYSL

I krizový stav kvůli koronaviru mohl být“ příležitostí ke svědectví“. O ně se pokusila i Dívčí katolická škola - viz přiložený rozhovor. Handicapované klientky její chráněné dílny, většinou absolventky školy, ušily a zdarma jiným potřebným rozdaly přes tisíc roušek….
03.06.2020

Výstava o arcibiskupovi Otčenáškovi otevřena

Na Terasách Karla Otčenáška, na jižní straně Velkého náměstí v Hradci Králové, byla v úterý 2.6. slavnostně instalována expozice o životě 23. hradeckého biskupa.
03.06.2020