Pasáčci z Fatimy budou svatořečení 13. května

20. 04. 2017 téma: Národní poutě Rubrika: Papež František
Pasáčci Francisco a Jacinta Martovi, kterým se v roce 1917 zjevila Panna Maria ve Fatimě, budou svatořečeni 13. května. Liturgii bude slavit na portugalském poutním místě papež František.

Datum svatořečení oznámil dnes latinsky papež František během konzistoře pro kanonizace některých blahoslavených. Kanonizace tedy proběhne během cesty papeže do Fatimy u příležitosti 100. výročí zdejších mariánských zjevení. Na sobotu 13. května je plánovaná mše svatá na náměstí před bazilikou, při níž by měla kanonizace proběhnout.

Francisco Marto se narodil roku 1908, jeho mladší sestra Jacinta o v roce 1910. Oba se velmi brzy stali pastýři rodinného stáda dobytka, doprovázeli přitom starší sestřenici Lucii. Třem dětem se nejprve několikrát zjevil anděl, který je vyzval k úctě k Bohu. 13. května 1917 se setkali v Cova da Iria s Pannou Marií. Ta je vybídla, aby se na téže místo vraceli 13. dne každého měsíce.

Během šesti setkání ukázala Panna Maria dětem naději, kterou Bůh dává světu zmítanému utrpením a zlem. Vyzvala ke každodenní modlitbě růžence, k pokání a obětování se za obrácení hříšníků a k zasvěcení svých srdcí a světa Neposkvrněnému srdci Panny Marie. Z fatimských zjevené pochází také modlitba, která se stala součástí růžence: „Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují.“ Poslední zjevení bylo doprovázeno tzv. slunečním zázrakem, který vidělo mnoho svědků.

Francisco následně vyhledával samotu v horách, kde se často modlil růženec. Jacinta se obětovala a modlila za obrácení hříšníků a za mír na světě a za papeže. Oba sourozenci zemřeli na epidemii španělské chřipky v letech 1918 a 1920. Děti blahořečil papež Jan Pavel II. ve Fatimě v roce 2000. Sestřenice dětí Lucia Santos vstoupila později do kláštera, kde žila až do roku 2005.

Svatořečení se ve Fatimě zúčastní také čeští a moravští poutníci spolu s českobudějovickým biskupem Vlastimilem Kročilem. Událost bude na místě sledovat TV Noe.

Ve Fatimě proběhne ve dnech 11. – 14. září 2017 česká národní pouť.

(zdroj: SIR, fatima.pt)

Autor článku: Ondřej Mléčka