Publikace Cesty víry neslyšících přibližuje svět znaků

21. 04. 2017 Rubrika: Domácí
Katechetická sekce ČBK představuje novou pastorační příručku Cesty víry neslyšících od PhDr. Romany Petráňové, PhD., dlouholeté překladatelky z a do českého znakového jazyka.

Publikace se snaží přiblížit radostnou zvěst evangelia tak, aby svět neslyšících byl maximálně zohledněn, aby z radosti při jejím předávání nic neubylo.

Příručka představuje svět neslyšících především s ohledem na katechezi či liturgii, inspiruje a informuje o tom, jak přiblížit radostnou zvěst evangelia tak, aby byla neslyšícím maximálně zpřístupněna a aby z radosti při jejím předávání nic neubylo.

Praxe ukazuje, že neslyšící potřebují katecheze a kázání vycházející z jejich způsobu vnímání a chápání světa (vizualizace sdělovaného obsahu) a z odlišných zkušeností vycházejících z jejich života. Ústřední obsah katechezí se – v porovnání se slyšícími lidmi – nemění. Úkolem však zůstává najít vhodný způsob, jak biblickou zvěst přinést mezi současné neslyšící,“ uvádí v předmluvě knihy brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul. A právě o to tato kniha usiluje.

Kniha má pomoci při začleňování neslyšících jasně, srozumitelně a prakticky do našeho křesťanského společenství. Autorka věří, že všechny uváděné zásady a zkušenosti mohou být významnou pomocí.

V případě zájmu o knihu kontaktujte Katechetickou sekci ČBK na katechet@cirkev.cz.

PhDr. Romana Petráňová, PhD. vystudovala Pedagogickou fakultu UK, obor speciální pedagogika se zaměřením na surdopedii (věda zabývající se výchovou, vzděláváním, rozvojem jedince se sluchovým postižením) a logopedii a učitelství výtvarné výchovy. Poté pracovala jako učitelka neslyšících dětí v ZŠ v Praze - Radlicích, v BMŠ Pipan a jako vysokoškolský pedagog na Filozofické fakultě UK. Paní Romana Petráňová má dlouholeté zkušenosti s tlumočením z či do českého znakového jazyka nejen v církvi (křesťanské obřady – svatba, křest, pohřeb, mše; duchovní přednášky apod.), ale také v oblasti výchovy a vzdělávání (přednášky, semináře, třídní schůzky apod.), nebo u lékaře, přednášky a semináře.

(Zdroj: Tereza Myslilová, Katechetická sekce ČBK)

Autor článku: František Jemelka