Reformované církve se připojí k deklaraci o ospravedlnění

21. 04. 2017 Rubrika: Zahraniční
Světové společenství reformovaných církví, které sdružuje 80 milionů křesťanů, se 5. července 2017 samostatným dokumentem připojí k deklaraci o ospravedlnění, podepsané v roce 1999 katolíky a luterány. Událost proběhne ve Wittenbergu v roce, kdy si křesťané na celém světě připomínají 500. výročí reformace.

Teologická nauka o ospravedlnění dlouhou dobu rozdělovala katolickou a reformované církve. Po letech dialogu podepsala v letech 1998 a 1999 Světová luterská federace a katolická církev Společnou deklaraci k nauce o ospravedlnění, v níž se shodují na „společném chápání našeho ospravedlnění Boží milostí skrze víru v Ježíše Krista“. Událost je pokládána za významný milník na cestě k jednotě církví.

Ve středu 5. července 2017 se ve městě Wittenberg, jež je pokládáno za kolébku reformace, k deklaraci připojí samostatným dokumentem Světové společenství reformovaných církví. Již v roce 2006 vyjádřila Světová metodistická rada „základní doktrinální souhlas“ s deklarací o ospravedlnění, vloni pak anglikánská rada „uvítala a potvrdila podstatu“ dokumentu.

Světová rada reformovaných církví se připojí vlastním textem, který zdůrazní propojení mezi ospravedlněním a spravedlností, jež má být přínosem pro budoucí ekumenický dialog.

Při události, která se uskuteční v Městském kostele Panny Marie, podepíše rada také dohodu se Světovou luterskou federací, která zmíní tragédii rozdělení církví a zaváže se k dalšímu pokračování na cestě k jednotě.

Světové společenství reformovaných církví sdružuje více než 225 církví, k nimž se hlásí 80 milionů věřících. Jeho členem je také Českobratrská církev evangelická.

(zdroj: Světové společenství reformovaných církví)

Autor článku: Ondřej Mléčka