Šedé sestry díky restitucím pomáhají nemocným Alzheimerovou chorobou

V Pyšelích na Benešovsku dnes bylo požehnáno a slavnostně uvedeno do provozu nové zařízení pro nemocné Alzheimerovou chorobou. V objektu, který byl roku 2014 v polorozbořeném stavu navrácen Kongregaci Šedých sester III. řádu sv. Františka a vlastním nákladem řádu rekonstruován, jej bude provozovat společnost Alzheimer Home z.ú.
Publikováno: 21. 4. 2017 14:30

Foto: Pavel Grmolec / Tuzex média 

Nezisková organizace, která se již o nemocné s Alzheimerovou chorobou stará v Praze, nyní takto rozšiřuje své působení a nabízí pomoc 35 lidem s touto vážnou diagnózou. "Projektem v Pyšelích se naplno zabýváme od minulého roku. Kongregace Šedých sester nám po společné komunikaci nabídla k pronájmu objekt v jejich vlastnictví, který se nachází v zámeckém areálu v Pyšelích,” uvedl k navázané spolupráci předseda správní rady ústavu Alzheimer Home Boris Šťastný.

Investice do rekonstrukce ve výši 25 milionů Kč byla mj. financována z tzv. restituční náhrady náležející řádu. Samotná stavba byla zahájena v říjnu 2015 a zakončena v listopadu 2016, následně probíhalo vybavování objektu. Rekonstruovaná budova je bývalý „špejchar“ – sýpka a je součástí tohoto areálu.

Po navrácení objektu jsme jednaly o jeho dalším využití. Budova je památkově chráněna a byla ve velmi zdevastovaném stavu. Dřevěné stropy byly místy shnilé, do střechy zatékalo, trámy krovu byly také částečně uhnilé, byla narušena statika domu,“ přibližuje neradostnou výchozí situaci po převzetí zdevastovaného objektu sestra Klára Šídlová, generální představená kongregace.

Při dnešním slavnostním otevření požehnal dům Mons. Josef Žák, spirituál arcibiskupského kněžského semináře v Praze.

Jsme rády, že přestože se sem jako sestry fyzicky nevracíme, jsme s tímto místem znovu propojeny. Dům bude sloužit potřebným v duchu charizmatu kongregace, jímž je péče o nemocné. Alzheimerova demence je nemocí této doby, a proto jsme rády, že takto můžeme i na výzvu naší doby odpovídat. V neposlední řadě je pro nás symbolické, že, aniž jsme to plánovaly, domov vznikl v loňském Roce milosrdenství,“ popisuje sestra Klára.

Krátce z historie

  • objekt zámku byl roku 1934 zakoupen Kongregací Šedých sester III. řádu sv. Františka
  • v září 1950 byl dům zabrán státem a sestry byly vystěhovány do Fulneku pod dohledem „zmocněnkyně Náboženského fondu“
  • zámek následně sloužil jako školicí centrum Státní banky československé a od r. 1953 jako domov důchodců, provozovaný Magistrátem hl.m. Prahy
  • v 90. letech byl zámek i přilehlý areál převeden na třetí osobu - Magistrát hl.m. Prahy, kromě budovy bývalého špejcharu, která zůstala ve vlastnictví státu
  • Kongregace požádala v září r. 2013 o navrácení této budovy, což bylo uskutečněno v únoru 2014

Více informací na www.alzheimerhome.cz/alzheimer-home-pysely a www.sedesestry.cz.

(Zdroj: tisková zpráva řádu)

Autor článku:
František Jemelka

Související články

Další aktuality

Úžas, služba, odvaha: Františkův program pro mladé lidi v Řecku

Poslední papežovo veřejné vystoupení v Řecku symbolicky patřilo budoucnosti této země, tedy jejím mladým lidem, nejenom rodilým Řekům, ale též potomkům zahraničních přistěhovalců, konkrétně pak zástupcům řecké katolické mládeže ze všech koutů této země a studentům katolické školy sv. Dionýsia na severním předměstí Athén. Tuto instituci původně spravovaly voršilky, působící v Řecku od sedmnáctého století (1670), avšak před několika lety (2017) ji svěřily do výchovné misie školských bratří.
06.12.2021

Odpověď arcibiskupa Graubnera na veřejný dopis časopisu Te Deum o vakcinaci

Přinášíme odpověď arcibiskupa Jana Graubnera, předsedy ČBK, na otevřený dopis časopisu Te Deum ohledně výzvy předsedy ČBK k očkování proti nemoci covid-19.
06.12.2021

Nelze mlčet k situaci či ji ignorovat

Přinášíme text apelu Rady Iustitia et Pax v souvislosti s uprchlickou krizí na hranicích Polska a Běloruska.
06.12.2021

Přímé přenosy bohoslužeb od 6. do 12. prosince 2021

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.
06.12.2021

Papež v Athénách: Konverze nám pomáhá překonat existenciální pouště

Papež František předsedal mši svaté v řeckých Athénách a vybídl řecké katolíky, aby zůstali v naději navzdory „existenciálním pouštím“ našich životů, protože Pán je tu vždy, aby zaplnil naši prázdnotu, pokud mu uvolníme místo.
05.12.2021