Papež František uctil mučedníky moderní doby

Bohoslužbu slova k uctění památky mučedníků 20. a 21. století slavil v sobotu papež František. Obřad se konal v římské bazilice sv. Bartoloměje a účastnili se ho také členové komunity Sant’Egidio, která má správu tohoto kostela na starosti.
Publikováno: 24. 4. 2017 16:00

Foto: Mazur/catholicnews.org.uk

Bazilika sv. Bartoloměje nefunguje jako běžný farní kostel, ale na žádost papeže Jana Pavla II. byla v roce 1999 zasvěcena mužům a ženám, kteří zemřeli při obraně víry v totalitních režimech a latinoamerických diktaturách nebo se stali obětmi teroristických útoků v posledních letech.

Podíváme-li se pozorně, je příčinou každého pronásledování nenávist, nenávist, kterou živí vládce tohoto světa proti těm, které Ježíš spasil a vykoupil svojí smrtí a svým zmrtvýchvstáním. V evangeliu, které jsme slyšeli, užívá Ježíš silné a děsivé slovo: „nenávist“. Ten, který je Učitelem lásky a rád mluví o lásce, mluví o nenávisti. Vždycky totiž chtěl nazývat věci pravými jmény. A říká nám: „Neděste se. Jestliže vás svět nenávidí, uvažte, že mne nenáviděl dříve než vás,“ řekl ve své homilii papež František.

Členové komunity uvedli v prohlášení, že uctění památky mučedníků získává velmi na důležitosti právě v této době, kdy je mnoho křesťanů ve světě pronásledováno a kdy v těchto dnech také slavíme velikonoční čas.

Během bohoslužby vystoupili se svým svědectvím přátelé a příbuzní některých mučedníků moderní doby. Byl mezi nimi Karl Schneider, jeden z šesti dětí pastora evangelické církve Paula Schneidera, který byl zavražděn v roce 1939 v nacistickém koncentračním táboře Buchenwald kvůli tomu, že prohlásil záměry nacistického Německa „neslučitelné s Božím slovem“.

Dále se mezi svědky objevila Roselyne, sestra kněze J. Hamela, který byl zavražděn loni v červenci islamisty při slavení mše svaté. Své svědectví vydal také Francisco Hernandez Guevara, přítel mladého člena komunity Sant’Egidio Williama Quijana, který byl v roce 2009 zavražděn v Salvadoru, neboť vedl resocializační programy pro mladistvé delikventy.

Ježíš nás vyvolil a vykoupil nezaslouženým darem svojí lásky. Svojí smrtí a vzkříšením nás vysvobodil z moci světa, z moci ďábla, z moci vládce tohoto světa. Tato nenávist pramení z toho, že jsme byli Ježíšem spaseni, což vládce tohoto světa nechce, a proto nás nenávidí a rozpoutává pronásledování, které od dob Ježíše a rodící se církve trvá až do našich dnů. Kolik jen křesťanských komunit je dnes podrobeno pronásledování! Proč? Z nenávisti živené duchem tohoto světa,“ zaznělo v homilii papeže Františka.

Svatý otec poté rozsvítil svíčku ve všech šesti kaplích basiliky, kde jsou uchovávány relikvie mučedníků. Během obřadu byli připomenuti Arméni a ostatní křesťané, kteří se stali obětmi masakru během 1. světové války, mučedníci míru a dialogu jako byli trapističtí mniši z komunity Notre Dame de l’Atlas v Alžíru, Don Andrea Santoro zastřelený v Turecku, Don Pino Puglisi zavražděný mafií a celá řada ostatních misionářů, kteří ztratili svůj život při obraně víry.

V těžkých chvílích dějin se říkává: »Vlast dnes potřebuje hrdiny.« Mučedník může být chápán jako hrdina, ale zásadně je mučedníkem ten, kdo byl omilostněn. Je to milost Boží a nikoli odvaha, která z nás činí mučedníky. Církev potřebuje každodenní světce důsledně žitého života, ale také ty, kteří mají odvahu přijmout milost být svědky až do konce, do smrti. Ti všichni jsou živou krví církve. Jsou svědky, kteří táhnou církev, dosvědčují, že Ježíš vstal z mrtvých a je živý, a potvrzují to důsledným životem v síle Ducha svatého, jehož se jim dostalo,“ prohlásil Svatý otec.

Po skončení obřadu se papež František setkal se skupinou uprchlíků, kteří se dostali do Říma díky „humanitárnímu koridoru“, což je projekt iniciovaný komunitou Sant’Egidio. Setkání se zúčastnili také ženy, oběti obchodu s lidmi, a mladiství migranti, kteří se do Itálie dostali bez doprovodu.

(Zdroj: Radio Vaticana)

 

 

 

       

 

Autor článku:
Tomáš Tetiva

Související články

Další aktuality

Katoličtí skauti se setkají s papežem

Ve dnech 27. července až 3. srpna bude Itálie hostit Euromoot, setkání skautů patřících do Mezinárodní unie evropských skautů UIGSE. Na pět tisíc skautek a skautů z této větve katolicky inspirovaného skautingu se na zakončení týdenního programu setká s papežem Františkem.
19.07.2019

Programové tipy Radia Proglas na 30. týden 2019

V týdnu od 22. července se můžete těšit na dva tematické pořady o svatojakubském putování, Čtení na pokračování z knihy Pekařský učedník ze Znojma a hudební pořad Slyšte, lidé! s názvem Marian Friedl, beskydský chameleon.
19.07.2019

Papežská nadace Kirche in Not vyzývá k solidaritě se syrskými křesťany

Válka v Sýrii neskončila, zdůrazňuje ředitel papežské nadace Kirche in Not, Alessandro Monteduro. Od začátku války v roce 2011 věnovala nadace místním církvím zhruba 30 milionů 400 tisíc euro a nyní se rozhodla zahájit dva nové projekty.
19.07.2019

Změny ve vedení vatikánských médií

Papež František jmenoval Mattea Bruniho novým ředitelem Vatikánského tiskového střediska. Alessandro Gisotti, který působí jako dočasný ředitel vatikánského tiskového oddělení, a Sergio Centofanti byli jmenováni Svatým otcem zástupci ředitele vatikánského dikasteria pro komunikaci. Tyto změny jsou platné od 22. července 2019.
18.07.2019

Půl milionu korun ze sbírky ČBK odešlo na opravu katedrály Notre-Dame

Ze sbírky vyhlášené ČBK na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame po ničivém požáru byla dnes odeslána první platba ve výši 499 586 Kč (19 000 EUR). Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit katedrály po dobu její opravy a na opravy po požáru. Sbírka nadále pokračuje, dary můžete zasílat na číslo účtu 1387680243/2700.
17.07.2019