Papež František uctil mučedníky moderní doby

Bohoslužbu slova k uctění památky mučedníků 20. a 21. století slavil v sobotu papež František. Obřad se konal v římské bazilice sv. Bartoloměje a účastnili se ho také členové komunity Sant’Egidio, která má správu tohoto kostela na starosti.
Publikováno: 24. 4. 2017 16:00

Foto: Mazur/catholicnews.org.uk

Bazilika sv. Bartoloměje nefunguje jako běžný farní kostel, ale na žádost papeže Jana Pavla II. byla v roce 1999 zasvěcena mužům a ženám, kteří zemřeli při obraně víry v totalitních režimech a latinoamerických diktaturách nebo se stali obětmi teroristických útoků v posledních letech.

Podíváme-li se pozorně, je příčinou každého pronásledování nenávist, nenávist, kterou živí vládce tohoto světa proti těm, které Ježíš spasil a vykoupil svojí smrtí a svým zmrtvýchvstáním. V evangeliu, které jsme slyšeli, užívá Ježíš silné a děsivé slovo: „nenávist“. Ten, který je Učitelem lásky a rád mluví o lásce, mluví o nenávisti. Vždycky totiž chtěl nazývat věci pravými jmény. A říká nám: „Neděste se. Jestliže vás svět nenávidí, uvažte, že mne nenáviděl dříve než vás,“ řekl ve své homilii papež František.

Členové komunity uvedli v prohlášení, že uctění památky mučedníků získává velmi na důležitosti právě v této době, kdy je mnoho křesťanů ve světě pronásledováno a kdy v těchto dnech také slavíme velikonoční čas.

Během bohoslužby vystoupili se svým svědectvím přátelé a příbuzní některých mučedníků moderní doby. Byl mezi nimi Karl Schneider, jeden z šesti dětí pastora evangelické církve Paula Schneidera, který byl zavražděn v roce 1939 v nacistickém koncentračním táboře Buchenwald kvůli tomu, že prohlásil záměry nacistického Německa „neslučitelné s Božím slovem“.

Dále se mezi svědky objevila Roselyne, sestra kněze J. Hamela, který byl zavražděn loni v červenci islamisty při slavení mše svaté. Své svědectví vydal také Francisco Hernandez Guevara, přítel mladého člena komunity Sant’Egidio Williama Quijana, který byl v roce 2009 zavražděn v Salvadoru, neboť vedl resocializační programy pro mladistvé delikventy.

Ježíš nás vyvolil a vykoupil nezaslouženým darem svojí lásky. Svojí smrtí a vzkříšením nás vysvobodil z moci světa, z moci ďábla, z moci vládce tohoto světa. Tato nenávist pramení z toho, že jsme byli Ježíšem spaseni, což vládce tohoto světa nechce, a proto nás nenávidí a rozpoutává pronásledování, které od dob Ježíše a rodící se církve trvá až do našich dnů. Kolik jen křesťanských komunit je dnes podrobeno pronásledování! Proč? Z nenávisti živené duchem tohoto světa,“ zaznělo v homilii papeže Františka.

Svatý otec poté rozsvítil svíčku ve všech šesti kaplích basiliky, kde jsou uchovávány relikvie mučedníků. Během obřadu byli připomenuti Arméni a ostatní křesťané, kteří se stali obětmi masakru během 1. světové války, mučedníci míru a dialogu jako byli trapističtí mniši z komunity Notre Dame de l’Atlas v Alžíru, Don Andrea Santoro zastřelený v Turecku, Don Pino Puglisi zavražděný mafií a celá řada ostatních misionářů, kteří ztratili svůj život při obraně víry.

V těžkých chvílích dějin se říkává: »Vlast dnes potřebuje hrdiny.« Mučedník může být chápán jako hrdina, ale zásadně je mučedníkem ten, kdo byl omilostněn. Je to milost Boží a nikoli odvaha, která z nás činí mučedníky. Církev potřebuje každodenní světce důsledně žitého života, ale také ty, kteří mají odvahu přijmout milost být svědky až do konce, do smrti. Ti všichni jsou živou krví církve. Jsou svědky, kteří táhnou církev, dosvědčují, že Ježíš vstal z mrtvých a je živý, a potvrzují to důsledným životem v síle Ducha svatého, jehož se jim dostalo,“ prohlásil Svatý otec.

Po skončení obřadu se papež František setkal se skupinou uprchlíků, kteří se dostali do Říma díky „humanitárnímu koridoru“, což je projekt iniciovaný komunitou Sant’Egidio. Setkání se zúčastnili také ženy, oběti obchodu s lidmi, a mladiství migranti, kteří se do Itálie dostali bez doprovodu.

(Zdroj: Radio Vaticana)

 

 

 

       

 

Autor článku:
Tomáš Tetiva

Související články

Další aktuality

Modlitba a mše za oběti střelby v Ostravě

ČBK vyzývá k modlitbám za oběti tragické události z dnešního rána ve Fakultní nemocnici v Ostravě a jejich rodiny.
10.12.2019

Nikdo nesmí na ulici umrznout. V Praze byla otevřena nová noclehárna pro lidi bez domova.

V Praze žijí bez domova čtyři tisíce lidí. Přespávají na ubytovnách, na gauči u přátel, ale také venku v parcích a opuštěných objektech. Když se ochladí, vyhledávají noclehárny. Jejich kapacita ale v zimních měsících nestačí. Aby lidé venku neumrzli, otevřela na začátku prosince Arcidiecézní charita Praha spolu s Armádou spásy krizovou noclehárnu v Praze-Michli. Bude fungovat až do konce března.
10.12.2019

Justitia et Pax Europa: Domorodé národy jsou živou výzvou k naději

Prohlášení Justitia et Pax Europa (Spravedlnost a mír) u příležitosti Dne lidských práv, 10. prosince 2019. Text přinášíme v plném překladu.
10.12.2019

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc prosinec 2019

Modleme se za to, abychom lépe chápali odezvu mladých lidí na podněty, které církev před ně klade.
10.12.2019

Papež jmenoval kardinála Tagleho prefektem Kongregace pro evangelizaci národů

Tiskové středisko Svatého stolce včera oznámilo jmenování nového prefekta Kongregace pro evangelizaci národů, latinsky tradičně nazývané propaganda fide, jakož i výměny velmistra rytířského řádu strážců svatého hrobu jeruzalémského.
09.12.2019