Papež František uctil mučedníky moderní doby

Bohoslužbu slova k uctění památky mučedníků 20. a 21. století slavil v sobotu papež František. Obřad se konal v římské bazilice sv. Bartoloměje a účastnili se ho také členové komunity Sant’Egidio, která má správu tohoto kostela na starosti.
Publikováno: 24. 4. 2017 14:00

Foto: Mazur/catholicnews.org.uk

Bazilika sv. Bartoloměje nefunguje jako běžný farní kostel, ale na žádost papeže Jana Pavla II. byla v roce 1999 zasvěcena mužům a ženám, kteří zemřeli při obraně víry v totalitních režimech a latinoamerických diktaturách nebo se stali obětmi teroristických útoků v posledních letech.

Podíváme-li se pozorně, je příčinou každého pronásledování nenávist, nenávist, kterou živí vládce tohoto světa proti těm, které Ježíš spasil a vykoupil svojí smrtí a svým zmrtvýchvstáním. V evangeliu, které jsme slyšeli, užívá Ježíš silné a děsivé slovo: „nenávist“. Ten, který je Učitelem lásky a rád mluví o lásce, mluví o nenávisti. Vždycky totiž chtěl nazývat věci pravými jmény. A říká nám: „Neděste se. Jestliže vás svět nenávidí, uvažte, že mne nenáviděl dříve než vás,“ řekl ve své homilii papež František.

Členové komunity uvedli v prohlášení, že uctění památky mučedníků získává velmi na důležitosti právě v této době, kdy je mnoho křesťanů ve světě pronásledováno a kdy v těchto dnech také slavíme velikonoční čas.

Během bohoslužby vystoupili se svým svědectvím přátelé a příbuzní některých mučedníků moderní doby. Byl mezi nimi Karl Schneider, jeden z šesti dětí pastora evangelické církve Paula Schneidera, který byl zavražděn v roce 1939 v nacistickém koncentračním táboře Buchenwald kvůli tomu, že prohlásil záměry nacistického Německa „neslučitelné s Božím slovem“.

Dále se mezi svědky objevila Roselyne, sestra kněze J. Hamela, který byl zavražděn loni v červenci islamisty při slavení mše svaté. Své svědectví vydal také Francisco Hernandez Guevara, přítel mladého člena komunity Sant’Egidio Williama Quijana, který byl v roce 2009 zavražděn v Salvadoru, neboť vedl resocializační programy pro mladistvé delikventy.

Ježíš nás vyvolil a vykoupil nezaslouženým darem svojí lásky. Svojí smrtí a vzkříšením nás vysvobodil z moci světa, z moci ďábla, z moci vládce tohoto světa. Tato nenávist pramení z toho, že jsme byli Ježíšem spaseni, což vládce tohoto světa nechce, a proto nás nenávidí a rozpoutává pronásledování, které od dob Ježíše a rodící se církve trvá až do našich dnů. Kolik jen křesťanských komunit je dnes podrobeno pronásledování! Proč? Z nenávisti živené duchem tohoto světa,“ zaznělo v homilii papeže Františka.

Svatý otec poté rozsvítil svíčku ve všech šesti kaplích basiliky, kde jsou uchovávány relikvie mučedníků. Během obřadu byli připomenuti Arméni a ostatní křesťané, kteří se stali obětmi masakru během 1. světové války, mučedníci míru a dialogu jako byli trapističtí mniši z komunity Notre Dame de l’Atlas v Alžíru, Don Andrea Santoro zastřelený v Turecku, Don Pino Puglisi zavražděný mafií a celá řada ostatních misionářů, kteří ztratili svůj život při obraně víry.

V těžkých chvílích dějin se říkává: »Vlast dnes potřebuje hrdiny.« Mučedník může být chápán jako hrdina, ale zásadně je mučedníkem ten, kdo byl omilostněn. Je to milost Boží a nikoli odvaha, která z nás činí mučedníky. Církev potřebuje každodenní světce důsledně žitého života, ale také ty, kteří mají odvahu přijmout milost být svědky až do konce, do smrti. Ti všichni jsou živou krví církve. Jsou svědky, kteří táhnou církev, dosvědčují, že Ježíš vstal z mrtvých a je živý, a potvrzují to důsledným životem v síle Ducha svatého, jehož se jim dostalo,“ prohlásil Svatý otec.

Po skončení obřadu se papež František setkal se skupinou uprchlíků, kteří se dostali do Říma díky „humanitárnímu koridoru“, což je projekt iniciovaný komunitou Sant’Egidio. Setkání se zúčastnili také ženy, oběti obchodu s lidmi, a mladiství migranti, kteří se do Itálie dostali bez doprovodu.

(Zdroj: Radio Vaticana)

 

 

 

       

 

Autor článku:
Tomáš Tetiva

Související články

Další aktuality

Červená středa: Setkání organizátorů, 30. 9. 2021 - 5. Pavel Svoboda: Jaký má západní systém hodnot „Achillovy paty“ a limity?

Přinášíme vám záznam ze setkání zájemců a organizátorů Červené středy, které proběhlo 30. září 2021 v kostele sv. Vojtěcha v Praze - Dejvicích. 5. video: Pavel Svoboda (předseda správní rady IKDP): Jaký má západní systém hodnot „Achillovy paty“ a limity?
19.10.2021

Katolický týdeník: Pomáhají nést tíhu ztráty

Co se skrývá za souslovím perinatální hospic a komu či jak zařízení Dítě v srdci slouží, popisuje jeho ředitelka Alena Peremská.
19.10.2021

Červená středa: Setkání organizátorů, 30. 9. 2021 - 4. P. Stanislav Přibyl: Jaké jsou židovsko-křesťanské kořeny lidských práv?

Přinášíme vám záznam ze setkání zájemců a organizátorů Červené středy, které proběhlo 30. září 2021 v kostele sv. Vojtěcha v Praze - Dejvicích. 4. video: P. Stanislav Přibyl (generální sekretář České biskupské konference): Jaké jsou židovsko-křesťanské kořeny lidských práv?
19.10.2021

V Píšti přijali zvon, vrací se z Německa jako symbol smíření

Česky, německy a polsky pozdravil poutníky biskup Martin David na začátek mše svaté, která se v sobotu 16. října stala důležitým momentem projektu Zvony míru a pokoje pro Evropu. Spolu s biskupem rottenbursko-stuttgartské diecéze Gebhardem Fürstem přivítal zvon, který z Píště zmizel rok před koncem druhé světové války. Namísto roztavení pro zbrojařské účely se ale dočkal příměří a od 50. let vyzváněl na věži kostela v městečku Grötzingen. V tamní věži visel vedle dalšího zvonu z válečné kořisti – z polského Fromburku.
19.10.2021

K Panně Marii, rozvazující uzly, se obracejí věřící z celého světa

Věřící v německém Augšpurku očekávají opětovné otevření kostela, který uchovává originál barokního obrazu Panny Marie, rozvazující uzly. Úctu k této Matce, která „svou vírou a poslušností rozuzlila to, co Eva zauzlila svou neposlušností a nevěrou“ (sv. Irenej), rozšířil v Argentině a jižní Americe vůbec někdejší mladý jezuita, Jorge Mario Bergoglio, současný papež František.
19.10.2021