Papež uznal hrdinské ctnosti vietnamského kardinála Van Thuana

Papež František ve čtvrtek schválil dekret týkající se zázraků nebo hrdinských ctností připisovaných 12 mužům a ženám, kteří jsou v současné době v procesu blahořečení. Jedním z nich je i dřívější kardinál François Xavier Nguyen Van Thuan.
Publikováno: 5. 5. 2017 17:00

Foto: Thuy Ho/CC BY-SA 3.0

Kardinál, který zemřel v Římě v roce 2002, působil jako šéf papežské rady Justitia et Pax poté, co mu vietnamská vláda zabránila v návratu do jeho rodné země.

V roce 1975 po pádu Saigonu byl Van Thuan zatčen komunistickou vládou a strávil 13 let v žaláři a domácím vězení. Z toho osm let byl vězněn na samotce.

Svoje meditace, modlitby a poselství, které se mu podařilo dostat z vězení na podporu vietnamské katolické komunity, byly později publikovány v knize nazvané „Cesta naděje“.

(Zdroj: Radio Vaticana)

Autor článku:
Tomáš Tetiva

Související články

Další aktuality

Půl milionu korun ze sbírky ČBK odešlo na opravu katedrály Notre-Dame

Ze sbírky vyhlášené ČBK na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame po ničivém požáru byla dnes odeslána první platba ve výši 499 586 Kč (19 000 EUR). Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit katedrály po dobu její opravy a na opravy po požáru. Sbírka nadále pokračuje, dary můžete zasílat na číslo účtu 1387680243/2700.
17.07.2019

Sant' Egidio: 1000 mladých Evropanů v Osvětimi

Po 80 letech od vypuknutí druhé světové války se tisíc mladých lidí z 16 evropských zemí sejde v Krakově, od 19. do 21. července, aby se zúčastnili setkání "A Global Friendship to live Together in Peace".
17.07.2019

Katolický týdeník: Křesťanská inspirace

Zatímco křesťanů v Evropě ubývá, v jiných koutech světa se děje opak – zejména právě v Jižní Koreji, kde ještě před 150 lety byla křesťanů jen hrstka a nyní tvoří třetinu populace.
17.07.2019

Papež František navštíví diecézi Albano

Biskup suburbikální diecéze Albano Laziale, mons. Marcello Semeraro, při nedělních bohoslužbách ohlásil papežovu návštěvu, která připadne na sobotu 21. září. Jedná se o datum s dvojím významem – jednak osobní papežovu připomínku dne, kdy se v roce 1953 zrodilo jeho duchovní povolání, jednak diecézní slavnost dedikace nového katedrálního oltáře, který před jedenácti lety požehnal Benedikt XVI.
17.07.2019

Otevřený dopis signatářům dopisu proti Mariánskému sloupu

V reakci na dopis adresovaný primátoru Hřibovi a dalším zastupitelům hl. města Prahy napsal kardinál Dominik Duka otevřený dopis, ve kterém se podivuje, že se takto fundovaní odborníci podepsali pod takovýto text.
16.07.2019