Papež uznal hrdinské ctnosti vietnamského kardinála Van Thuana

Papež František ve čtvrtek schválil dekret týkající se zázraků nebo hrdinských ctností připisovaných 12 mužům a ženám, kteří jsou v současné době v procesu blahořečení. Jedním z nich je i dřívější kardinál François Xavier Nguyen Van Thuan.
Publikováno: 5. 5. 2017 17:00

Foto: Thuy Ho/CC BY-SA 3.0

Kardinál, který zemřel v Římě v roce 2002, působil jako šéf papežské rady Justitia et Pax poté, co mu vietnamská vláda zabránila v návratu do jeho rodné země.

V roce 1975 po pádu Saigonu byl Van Thuan zatčen komunistickou vládou a strávil 13 let v žaláři a domácím vězení. Z toho osm let byl vězněn na samotce.

Svoje meditace, modlitby a poselství, které se mu podařilo dostat z vězení na podporu vietnamské katolické komunity, byly později publikovány v knize nazvané „Cesta naděje“.

(Zdroj: Radio Vaticana)

Autor článku:
Tomáš Tetiva

Související články

Další aktuality

Vatikánská varování k německé synodální cestě

Církev v Německu nastoupila vlastní synodální cestu. Její počínání vzbuzuje otazníky v jiných místních církvích a rovněž ve Vatikánu, jak dosvědčuje papežův list Němcům a naposled list kardinála Marca Ouelleta německému episkopátu. Situaci přibližuje berlínský korespondent Vatikánského rozhlasu Tomasz Kycia.
20.09.2019

Katecheze a výuka náboženství důležitou součásti výchovy k základním lidským a křesťanským postojům

Úkol hlásání evangelia je jeden ze základních úkolů poslání církve, a má být její prioritou. Sv. Pavel zdůrazňuje, že evangelium je moc ke spasení pro každého, kdo věří (Řím 1, 16). Zcela jistě nemá na mysli jen liturgii v chrámech, ale jde spíše o životní styl každého křesťana.
20.09.2019

Programové tipy Radia Proglas na 39. týden 2019

V týdnu od 23. září se můžete těšit například na tematický svatováclavský program v sobotu 28. září nebo novinku – Barvínkovský jukebox.
20.09.2019

Náboženská výchova ve školách v Evropě

Ve většině zemí EU (s katolickou tradicí) je vyučování náboženství ve státních školách  ovlivňováno jednotlivými církvemi. O tom, jaká je situace ve výuce náboženství v jednotlivých zemích Evropy informuje P. Mariusz Kuźniar, ředitel Katechetické sekce České biskupské konference.
20.09.2019

Celostátní akce Den Charity začíná. Ukážeme vám, co dokážeme

Přijďte a oslavujte s námi! Série akcí u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona moderní charitní práce, právě začíná. Přijďte na koncert, den otevřených dveří, na výstavu či sportovní odpoledne. A vezměte sebou děti. „Máme čím se pochlubit, ale současně dobře víme, že bez dárců a příznivců, kteří naši práci podporují, by to nešlo,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.
19.09.2019