Mons. Martin David přijme biskupské svěcení v neděli 28. 5. v ostravské katedrále

26. 05. 2017 Rubrika: Domácí
Biskupské svěcení Mons. Martina Davida, který byl papežem Františkem 7. dubna 2017 jmenován pomocným biskupem ostravsko-opavským, bude událostí, která se zapíše do dějin města Ostravy. V těchto hodinách vrcholí přípravy na biskupské svěcení, které v neděli 28. května svému generálnímu vikáři udělí biskup František Václav Lobkowicz. Spolusvětiteli nového biskupa budou olomoucký arcibiskup Jan Graubner a brněnský sídelní biskup Vojtěch Cikrle.

Do ostravské katedrály zavítá celá řada významných osobností. Přítomen bude papežský nuncius Giuseppe Leanza, který 7. 4. oznámil jmenování nového pomocného biskupa. Svou účast potvrdili biskupové a generální vikáři českých a moravských diecézí, dva biskupové ze sousedního Polska, představení kněžského semináře a další hosté z řad veřejného života. Očekává se velký počet kněží nejen z ostravsko-opavské diecéze, kteří se zúčastní mše svaté.

Celou slavnost budou zaznamenávat kamery televize Noe, která událost nabídne svým divákům v přímém přenosu. Současně bude veškeré dění z kostela přenášet na obrazovky uvnitř kostela a velkou televizní obrazovku umístěnou před hlavním vchodem do katedrály. Věřící, kteří na slavnost dorazí a do kostela se již nedostanou, budou bohoslužbu prožívat na prostranství před katedrálou.

Slavnosti biskupského svěcení předchází přísaha kandidáta a vyznání víry v kapli biskupství. Obřad svěcení pak je součástí mše svaté, která začíná v 15.00 hodin. Po evangeliu bude svěcenec představen světiteli. Vlastní obřad svěcení začíná po homilii biskupa. Součástí obřadu je slib svěcence, modlitba vleže tváří k zemi za zpěvu litanií ke všem svatým (tzv. prostrace). Následuje vkládání rukou a konsekrační modlitba, pomazání hlavy křižmem, předání evangeliáře a biskupských insignií. Biskup světitel navlékne nově posvěcenému biskupovi prsten – znamení věrnosti, nasadí na hlavu mitru – ozdobu svatosti a předá berlu – znamení pastýřské služby.

Obřad svěcení zakončí pozdravení pokoje od ostatních přítomných biskupů. Slavnostní bohoslužba dále pokračuje vyznáním víry a eucharistickou obětí. Liturgii bude provázet chrámový sbor a orchestr Chorus Collegium Odry pod vedením Martina Jakubíka. V průběhu bohoslužby zazní Missa Antiqua od hudebního skladatele Wolframa Menschicka. Za varhany usedne hlavní varhaník katedrály Božského Spasitele Lukáš Kubenka.

Organizační pokyny, mapky, informace o možnostech parkování a další podrobnosti k nedělnímu biskupskému svěcení najdete na http://doo.cz/svecenibiskupa.

Autor článku: Mgr. Bc. Pavel Siuda