Mons. Martin David přijme biskupské svěcení v neděli 28. 5. v ostravské katedrále

Biskupské svěcení Mons. Martina Davida, který byl papežem Františkem 7. dubna 2017 jmenován pomocným biskupem ostravsko-opavským, bude událostí, která se zapíše do dějin města Ostravy. V těchto hodinách vrcholí přípravy na biskupské svěcení, které v neděli 28. května svému generálnímu vikáři udělí biskup František Václav Lobkowicz. Spolusvětiteli nového biskupa budou olomoucký arcibiskup Jan Graubner a brněnský sídelní biskup Vojtěch Cikrle.
Publikováno: 26. 5. 2017 23:15

Do ostravské katedrály zavítá celá řada významných osobností. Přítomen bude papežský nuncius Giuseppe Leanza, který 7. 4. oznámil jmenování nového pomocného biskupa. Svou účast potvrdili biskupové a generální vikáři českých a moravských diecézí, dva biskupové ze sousedního Polska, představení kněžského semináře a další hosté z řad veřejného života. Očekává se velký počet kněží nejen z ostravsko-opavské diecéze, kteří se zúčastní mše svaté.

Celou slavnost budou zaznamenávat kamery televize Noe, která událost nabídne svým divákům v přímém přenosu. Současně bude veškeré dění z kostela přenášet na obrazovky uvnitř kostela a velkou televizní obrazovku umístěnou před hlavním vchodem do katedrály. Věřící, kteří na slavnost dorazí a do kostela se již nedostanou, budou bohoslužbu prožívat na prostranství před katedrálou.

Slavnosti biskupského svěcení předchází přísaha kandidáta a vyznání víry v kapli biskupství. Obřad svěcení pak je součástí mše svaté, která začíná v 15.00 hodin. Po evangeliu bude svěcenec představen světiteli. Vlastní obřad svěcení začíná po homilii biskupa. Součástí obřadu je slib svěcence, modlitba vleže tváří k zemi za zpěvu litanií ke všem svatým (tzv. prostrace). Následuje vkládání rukou a konsekrační modlitba, pomazání hlavy křižmem, předání evangeliáře a biskupských insignií. Biskup světitel navlékne nově posvěcenému biskupovi prsten – znamení věrnosti, nasadí na hlavu mitru – ozdobu svatosti a předá berlu – znamení pastýřské služby.

Obřad svěcení zakončí pozdravení pokoje od ostatních přítomných biskupů. Slavnostní bohoslužba dále pokračuje vyznáním víry a eucharistickou obětí. Liturgii bude provázet chrámový sbor a orchestr Chorus Collegium Odry pod vedením Martina Jakubíka. V průběhu bohoslužby zazní Missa Antiqua od hudebního skladatele Wolframa Menschicka. Za varhany usedne hlavní varhaník katedrály Božského Spasitele Lukáš Kubenka.

Organizační pokyny, mapky, informace o možnostech parkování a další podrobnosti k nedělnímu biskupskému svěcení najdete na http://doo.cz/svecenibiskupa.

Autor článku:
Mgr. Bc. Pavel Siuda

Související články

Další aktuality

Celostátní akce Den Charity začíná. Ukážeme vám, co dokážeme

Přijďte a oslavujte s námi! Série akcí u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona moderní charitní práce, právě začíná. Přijďte na koncert, den otevřených dveří, na výstavu či sportovní odpoledne. A vezměte sebou děti. „Máme čím se pochlubit, ale současně dobře víme, že bez dárců a příznivců, kteří naši práci podporují, by to nešlo,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.
19.09.2019

Katolický týdeník: Světec, který spojuje národy

Novým blahoslaveným, který má blízko k naší zemi, je od neděle 15. září P. Richard Henkes. Beatifikace se konala v německém Limburku a přijeli na ni i poutníci z Česka či Polska.
18.09.2019

Začíná soudní řízení v kauze sexuálního zneužívání ve vatikánském malém semináři

Promotor spravedlnosti vatikánského tribunálu usnesením ze dne 16. a 17. září nařídil, aby byla postoupena soudu obžaloba ze sexuálního zneužívání, jehož se měl před rokem 2012 ve vatikánském malém semináři sv. Pia X. dopustit o. Gabriele Martinelli, a obžalobu z napomáhání trestnému činu, která se týká rektora téhož ministrantského semináře, o. Enrica Radice, sdělilo tiskové středisko Svatého stolce.
18.09.2019

Naživo s Indy o tom, jak čeští dárci mění životy chudých indických dětí

Tento týden přijede do východních Čech indický koordinátor charitního projektu Adopce na dálku® P. Patrick Edward Pinto z oblasti Bangalore. O životě dětí z nejchudších indických rodin, kterým čeští dárci pomáhají získat vzdělání, bude vyprávět studentům na školách v Hradci Králové (20. 9.) a na Pardubicku (18., 19. a 23. 9.). Živé besedy pro veřejnost se uskuteční v Poličce (18. 9.), v Novém Městě nad Metují (20. 9.), v Kutné Hoře (21. 9.), v Dobrušce a v Rychnově (22. 9.) i v dalších městech. Ve čtvrtek 19. září se P. Pinto ještě setká s radním Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor Pavlem Šotolou a s řediteli Charit.
17.09.2019

Mše svatá zahájí proces blahořečení Adolfa Kajpra

Dnes uplynulo přesně 60 let od smrti P. Adolfa Kajpra SJ (1902–1959). Při příležitosti tohoto výročí a zahájení diecézní fáze procesu jeho blahořečení se bude slavit mše svatá v kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí. Začne v neděli 22. září v 9 hodin a hlavním celebrantem bude pražský arcibiskup Dominik Duka OP. V závěru bohoslužby budou ostatky Božího služebníka Adolfa Kajpra uloženy v kostele.
17.09.2019