Přeživší z Lidic: Naučila jsem se na zlo odpovídat dobrem

Nenávist jen zatemňuje srdce, na zlo je třeba reagovat dobrem, říká Veronika Rýmonová, která přežila jako dítě vyhlazení Lidic. V Římě se rodačka z vesnice poblíž Kladna ve středu setkala s papežem Františkem. Účastní se také dalších připomínkových událostí k 75. výročí tragédie.
Publikováno: 1. 6. 2017 19:45

Lidice se dostaly k papeži. Jak jste tuto událost vnímala?

Byl to velice silný zážitek a každému bych to přála. Okolí a atmosféra, to se nedá slovy vyjádřit. Víc nedokáži říci, je to velmi emotivní.

Prožila jste bolestivé události. Jak se vám podařilo se s nimi vyrovnat?

Podařilo… Když přicházejí rány osudu, vidíte ještě lidi okolo. Když se lidé vracejí z koncentráku a vydrželi jej, dostali se domů a nevzdali to, pokračovali a dál žili, jdete také dál a řeknete si: Nemůžu to vzdát; mám tady nějakou povinnost a pokračuji dál.  

Mohla v tom pomoci i víra?

Jsem hrdá na to, že jsem byla křtěná v Lidicích panem farářem (Josefem Štemberkou – pozn. red.). Na to jsem úžasně hrdá, protože to málokdo může říci. Moje maminka je Slovenka, ti jsou všichni silně věřící katolíci. A já velmi ráda chodím, když někam přijdu, do kostela. Tam vás to osloví a navíc vidíte, jak šikovní byli lidé, kteří vytvářeli tuto nádheru. Chodím například do kapucínského kostela se na Vánoce dívat na jesličky. I děti jsem tam vzala – líbilo se, když jim ovečky poděkovaly. Já se tomuto nevyhýbám, líbí se mi to. Ráda také prochází starou Prahou, to mě všechno velmi oslovuje. Když přijdu, všechno si to promítám a čtu knihy.

Zmínila jste patera Štemberku. Máte k němu hlubší vnitřní vztah?

Mám jeho fotku a můj vnitřní vztah k němu je takový, že si jej cením jako člověka, který nepřemýšlel o tom, že by využil možnosti odejít, kterou mu nabídli, pokud to je pravda. To udělá jen málokdo. Lidé, kteří se starali o parašutisty, jsou to stejné v bledě modrém. Ti také věděli, do čeho jdou, a i za cenu života nebo i rodin do toho šli, necukli. Takových lidí si vážím, i když je jich dnes již velmi málo.

Někdy se i těžké věci mohou proměnit v něco pozitivního. Vnímáte, že vám těžké zkušenosti přinesly i něco dobrého?

Určitě ano, protože člověk neodplácí zlem, ale dobrem. Nemstí se. Msta není dobrá a jen zatemňuje srdce. Nenávist není dobrá. Člověk by měl být pořád milý k těm lidem a ukázat jim přes to všechno, že dobro má před zlem přednost.

Co byste vzkázala dnešní generaci?

Aby pokračovali, byli vstřícnější, měli rádi rodiče, kamarády a ctili i starší lidi a pomáhali jim, protože to, co se dnes děje, je velmi nudné. Měli by jim jít příkladem a ukázat jim, že oni také jednou zestárnou a budou potřebovat pomoc.

(foto: Ondřej Mléčka, ČBK)

Autor článku:
Ondřej Mléčka

Související články

Další aktuality

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červen 2020

Naléhavý úmysl papeže Františka na tento měsíc se věnuje modlitbě za světlo a sílu Ducha Svatého pro církev, aby svoji vnitřní obnovou pomáhala horlivěji celé lidské rodině vyjít z krize způsobené pandemií a vydala se vstříc nové epoše příchodu Božího království.
04.06.2020

Charita pokračuje v pomoci indickým rodinám

HRADEC KRÁLOVÉ: Mezi deset zemí, které nejvíce zasáhla pandemie nového koronaviru, patří také Indie. Počet nakažených aktuálně překročil 200 tisíc obyvatel a přes 100 milionů Indů přišlo kvůli koronakrizi o svoji obživu. Do pomoci potřebným v Indii se zapojili také dárci z České republiky. Diecézní charita Hradec Králové tak mohla podpořit hladovějící indické rodiny již částkou 715 657 korun. Další příspěvky je stále možné zasílat na sbírkové konto 1387434288/2700 (VS 53000).
04.06.2020

Dokážeme pomoci chráněné dílně?

Chráněná dílna Inspirace pro handicapované absolventky Dívčí katolické střední školy během nouzového stavu pomáhala - ušila a zdarma rozdala roušky více než tisícovce potřebným – seniorům, pečovatelkám a jejich klientům, zaměstnancům lékáren…Protože ale byly zrušeny všechny tradiční prodejní akce, nevydělala prodejem výrobků letos zatím ani korunu. Dokážeme nyní naopak my pomoci chráněné dílně….? Proklik na bližší informace pod obrázkem.
03.06.2020

ŠKOLA PŘIPRAVUJE NA PRÁCI, KTERÁ MÁ SMYSL

I krizový stav kvůli koronaviru mohl být“ příležitostí ke svědectví“. O ně se pokusila i Dívčí katolická škola - viz přiložený rozhovor. Handicapované klientky její chráněné dílny, většinou absolventky školy, ušily a zdarma jiným potřebným rozdaly přes tisíc roušek….
03.06.2020

Výstava o arcibiskupovi Otčenáškovi otevřena

Na Terasách Karla Otčenáška, na jižní straně Velkého náměstí v Hradci Králové, byla v úterý 2.6. slavnostně instalována expozice o životě 23. hradeckého biskupa.
03.06.2020