Otevřená Noc kostelů 2017: Líbila se vám?

12. 06. 2017 téma: Noc kostelů Rubrika: Domácí
Noc kostelů v pátek nabídla prostor pro poznání základů křesťanství a otevřela dveře více než tisícovky chrámů, kaplí, modliteben a dalších prostor spojených s různými církvemi působícími v ČR i dalších zemích Evropy.

Foto z olomoucké kavárny ODE: Pavel Langer / Člověk a víra

Pražská arcidiecéze

Do letošní Noci kostelů se v pražské arcidiecézi zapojilo 311 kostelů, do nichž si dle organizátorů našlo cestu 126 500 lidí.
Z Noci kostelů vznikl záznam streamu, který zachytil program na pontonu František, který se necházel na hladině Vltavy v blízkosti pražského Karlova mostu. Video je k vidění zde: https://youtu.be/PLm_nzk7zAs.

Litoměřická diecéze

V necelé polovině ze dvou stovek otevřených církevních objektů bylo k sobotnímu dopoledni 10. června 2017 zaznamenáno více než 18 tisíc návštěvnických vstupů.
9. června bylo pro veřejnost otevřeno celkem 199 církevních objektů, z toho 149 římskokatolických. V litoměřické diecézi se Noc kostelů konala poosmé.

Podrobnosti k proběhlému na www.dltm.cz.

Brněnská diecéze

Letošní Noc kostelů proběhla v brněnské diecéze ke spokojenosti všech. V Brně ve 43 kostelech, sborech, modlitebnách a duchovních centrech odhadují účast téměř 100 000 návštěvníků. Také na ostatních 139 místech zaznamenali značný zájem příchozích.

V páteční předvečer bylo možné v okolí kostelů potkat skupinky lidí všech věkových kategorií, rodiny s kočárky a dětmi, mladé lidi i dospělé s červenými brožurami s programem Noci kostelů. Již od odpoledních hodin byly v centru zájmu příchozích programy určené zejména dětským návštěvníkům: soutěže, tvořivé programy, hry a divadelní představení, které přibližovaly historii, dále život patrona kostela či ostatních světců, nebo nesly poselství do každodenního života malých návštěvníků. Například v Brně na Moravském náměstí měla již po osmé start pátrací soutěž dvojic Tajemství brněnských kostelů pro dvojice malých detektivů, u sv. Jakuba se děti seznámily s životním příběhem patrona kostela sv. Jakuba, a soutěž s divadélkem pod názvem: Jak Panna Maria zachránila Brno aneb O tom švédském obléhání přilákala mnoho rodin do kostela Nejsvětější Trojice v Králově Poli. Pátrací hry po kostelech a jejich okolí si malí návštěvníci užili též v Adamově, ve Slavkově u Brna nebo ve Znojmě," hodnotí páteční večer koordinátorka Marie Pospíšilová.

Podle předpokladů v jihomoravské metropoli byla největším lákadlem netradiční nabídka: jízda tramvaje, šaliny, centrem Brna za účasti zajímavých hostů: brněnských biskupů, primátora města Brna, křesťanské spisovatelky, senátora nebo známého brněnského kadeřníka. Na tramvajové zastávce u kostela sv. Tomáše na Moravském náměstí probíhal další doprovodný program: dětská kreslírna, kavárna Emmanuel a vystoupení různých interpretů.

Za zmínku stojí také další zajímavé programy připravené obětavými dobrovolníky. V brněnském kostele sv. Michala zaujalo vystoupení tanečního divadla MIMI FORTUNAE, v petrovské katedrále hudební recitály s varhanním doprovodem nebo netradiční světelná iluminace prohlídky chrámu, čtení Božího slova a hudby. Jako každým rokem mnoho zájemců chtělo vystoupat na chrámové věže, např. v katedrále sv. Petra a Pavla, u sv. Jakuba, v Husovicích či v mariánském kostele v ulici Křenová. Zájem byl také o prohlídky dalších běžně nepřístupných míst, kůrů, rajských zahrad, krypt a sakristií.

Řada lidí uvítala závěrem večera i možnost ztišení v záři svící nebo při hudbě varhan. V brněnském jezuitském kostele Panny Marie nebo u minoritů či v řeckokatolickém kostele sv. Josefa zazněly díky a prosby za mír a za vyřešení těžkostí, za zdraví a pokoj v rodinách i díky za Boží pomoc
a ochranu.

Další podrobnosti na www.biskusptvi.cz.

Olomoucká arcidiecéze

Na území olomoucké arcidiecéze napočítali pořadatelé stejně jako minulý rok přes 70 tisíc návštěvnických vstupů. Nejvíce kostelů, kaplí či modliteben se připojilo v sídelním městě arcidiecéze, v Olomouci – celkem 26, po ní pak následoval Zlín (12), s deseti kostely se přidala Kroměříži, osm jich bylo otevřeno ve Svitavách a po pěti v Přerově a Šumperku.

Zahanbit se ale nedala ani některá menší města – po třech objektech zpřístupnili návštěvníkům například v Lipníku nad Bečvou, Moravské Třebové, Otrokovicích, Rožnově pod Radhoštěm nebo Šternberku. Své návštěvníky si ale našly i další sakrální objekty, kterých se v celé arcidiecézi, pokrývající větší část území Olomouckého kraje, celý Zlínský kraj a části okresů Svitavy, Ústí nad Orlicí, Vyškov a Hodonín, zapojilo přes 200.

Detaily na webu olomouckého arcibiskupství.

(Zdroj: diecézní tiskoví mluvčí; fotografie hledejte na webu foto spolku Člověk a víra)

Autor článku: František Jemelka