Tomáš Halík oceněn Papežskou radou pro kulturu

Tomáš Halík dnes obdržel v polských Kielcích letošní cenu Per artem ad Deum (Uměním k Bohu), kterou každoročně uděluje Papežská rada pro kulturu za vynikající zásluhy v oblasti kultury, zejména za podporu dialogu mezi kulturami. Spolu s ním byli vyznamenáni polský astronom a teolog Michael Heller a německá umělkyně Claudia Henzlerová.
Publikováno: 12. 6. 2017 17:41

Ilustrační foto: Dominik David / Člověk a víra

Halík převzal ocenění za "svědectví opravdové víry, za svou účast na životě společnosti a veřejná stanoviska proti rasové diskriminaci". V související přednášce s názvem Rozeznávat znamení doby dnes český kněz, teolog a sociolog vyzval představitele církve, aby nepodporovali  autoritativní, populistické  a nacionalistické režimy v postkomunistickém světě, které omezují demokratické svobody.

Ocenění Per artem ad Deum obdrželi v minulosti např. režisér Krzysztof Zanussi či skladatelé Krzysztof Penderecki a Arvo Pärt; tradičně se uděluje při festivalu Sacroexpo v polském městě Kielce.

V v rámci festivalu rovněž proběhne prezentace polského vydání nové knihy o ateismu, kterou napsal společně se známým německým autorem duchovní literatury Anselmem Grünem. Tato kniha vyšla česky minulý týden pod názvem „Svět bez Boha. Ateismus jako druh náboženské zkušenosti“ a připravuje se její vydání v dalších 12 jazycích.

Tomáš Halík je profesor Filozofické fakulty UK, prezidentem České křesťanské akademie a rektorem kostela Nejsvětějšího Salvátora. Po roce 1989 přednášel na univerzitách všech kontinentů včetně Oxfordu, Cambridge a Harvardu.

(Zdroj: Ilona Trnková, Česká křesťanská akademie; ČTK; Tomáš Tetiva, Tiskové středisko ČBK) 

Autor článku:
František Jemelka

Související články

Další aktuality

Vatikánská varování k německé synodální cestě

Církev v Německu nastoupila vlastní synodální cestu. Její počínání vzbuzuje otazníky v jiných místních církvích a rovněž ve Vatikánu, jak dosvědčuje papežův list Němcům a naposled list kardinála Marca Ouelleta německému episkopátu. Situaci přibližuje berlínský korespondent Vatikánského rozhlasu Tomasz Kycia.
20.09.2019

Katecheze a výuka náboženství důležitou součásti výchovy k základním lidským a křesťanským postojům

Úkol hlásání evangelia je jeden ze základních úkolů poslání církve, a má být její prioritou. Sv. Pavel zdůrazňuje, že evangelium je moc ke spasení pro každého, kdo věří (Řím 1, 16). Zcela jistě nemá na mysli jen liturgii v chrámech, ale jde spíše o životní styl každého křesťana.
20.09.2019

Programové tipy Radia Proglas na 39. týden 2019

V týdnu od 23. září se můžete těšit například na tematický svatováclavský program v sobotu 28. září nebo novinku – Barvínkovský jukebox.
20.09.2019

Náboženská výchova ve školách v Evropě

Ve většině zemí EU (s katolickou tradicí) je vyučování náboženství ve státních školách  ovlivňováno jednotlivými církvemi. O tom, jaká je situace ve výuce náboženství v jednotlivých zemích Evropy informuje P. Mariusz Kuźniar, ředitel Katechetické sekce České biskupské konference.
20.09.2019

Celostátní akce Den Charity začíná. Ukážeme vám, co dokážeme

Přijďte a oslavujte s námi! Série akcí u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona moderní charitní práce, právě začíná. Přijďte na koncert, den otevřených dveří, na výstavu či sportovní odpoledne. A vezměte sebou děti. „Máme čím se pochlubit, ale současně dobře víme, že bez dárců a příznivců, kteří naši práci podporují, by to nešlo,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.
19.09.2019