Trvalí jáhni: již 50 let služby Bohu i lidem

18. června 1967 vydal papež Pavel VI. list, kterým stanovil pravidla pro obnovu trvalého jáhenství v církvi. V následujícím roce bylo v Kolíně nad Rýnem vysvěceno prvních pět mužů na jáhny. Obnovila se tak služba v církvi, která byla výrazně přítomná až do 5. století, postupně však upadala, až se stala jen jakýmsi předstupněm kněžství. Dnes po celém světě působí již více než 40 tisíc trvalých jáhnů, kteří hlásají Boží slovo, slouží při liturgii a pomáhají potřebným.
Publikováno: 21. 6. 2017 15:30

Foto: Při liturgii nosí jáhen štolu šikmo přes levé rameno. Může také používat tzv. dalmatiku, která je podobná kněžskému ornátu, narozdíl od něj má však rukávy.

Jáhenská služba má svůj původ v době apoštolů. V 6. kapitole Skutků apoštolských se dočteme o vkládání rukou na sedm mužů „plných Ducha a moudrosti“, kteří se měli věnovat službě, aby tak vytvořili prostor k modlitbě a hlásání Božího slova pro dvanáct učedníků. Jedním z prvnícj jáhnů byl i Štěpán, který za svou víru v Krista zaplatil životem.   

V dějinách církve byla jáhenská služba výrazně přítomna až do 5. století. Pozdeji postupně upadala a stala se jen předstupněm kněžství. Tridentský sněm nařídil znovuzavedení trvalého jáhenství, avšak toto rozhodnutí se nenaplnilo. Až 2. vatikánský koncil stanovil, aby bylo „v budoucnu obnoveno jáhenství jako vlastní a trvalý hierarchický stupeň […], a toto jáhenství se může udělit mužům zralejšího věku, a to i žijícím v manželství, a také schopným mladým mužům, pro které však musí zůstat v platnosti zákon celibátu.“ V naší zemi bylo trvalé jáhenství zavedeno 2. září 1998.

Co je vlastně smyslem trvalého jáhenství, které se uděluje svěcením a v církvi je obnovené již 50 let? Jádrem je služba, jak napovídá i samotný název, který pochází z řeckého slova diakonos = služebník. Jáhen je ten, který slouží, a to především ve třech oblastech: při hlásání Božího slova, při liturgii a v charitativní pomoci. Jáhen hlásá věřícím Boží slovo. Také je věrný v modlitbě, uděluje křest, rozdává eucharistii, jménem církve žehná manželským svazkům, předsedá pohřebním obřadům či žehná svátostiny. Jáhen se také zvlášť angažuje v pomoci potřebným.

Jak uvedl nedávno papež František, jáhen je „strážcem služby v církvi“, „svátostí služby Bohu a lidem“.

„Vaše poslání spočívá v tomto,“ řekl papež trvalým jáhnům v březnu v Miláně. „Připomínat nám všem, že víra ve svých nejrůznějších podobách – v liturgii ve společenství, osobní modlitbě, v různých formách charity – a v jednotlivých životních stavech – laickém, kněžském, rodinném – má zásadní rozměr služby. Služby Bohu a bratří a sestrám. A kolik cesty je potřeba urazit v tomto smyslu! Vy jste strážci služby v církvi.“

Podle Františka není jáhen „napůl knězem a napůl laikem“ ani „nějakým prostředníkem mezi věřícími a pastýři“. Jáhenství je samostatné charisma v církvi, které hovoří o službě.

(zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce, Směrnice pro formaci, život a službu trvalých jáhnů v české republice)

Autor článku:
Ondřej Mléčka

Související články

Další aktuality

Celostátní akce Den Charity začíná. Ukážeme vám, co dokážeme

Přijďte a oslavujte s námi! Série akcí u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona moderní charitní práce, právě začíná. Přijďte na koncert, den otevřených dveří, na výstavu či sportovní odpoledne. A vezměte sebou děti. „Máme čím se pochlubit, ale současně dobře víme, že bez dárců a příznivců, kteří naši práci podporují, by to nešlo,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.
19.09.2019

Katolický týdeník: Světec, který spojuje národy

Novým blahoslaveným, který má blízko k naší zemi, je od neděle 15. září P. Richard Henkes. Beatifikace se konala v německém Limburku a přijeli na ni i poutníci z Česka či Polska.
18.09.2019

Začíná soudní řízení v kauze sexuálního zneužívání ve vatikánském malém semináři

Promotor spravedlnosti vatikánského tribunálu usnesením ze dne 16. a 17. září nařídil, aby byla postoupena soudu obžaloba ze sexuálního zneužívání, jehož se měl před rokem 2012 ve vatikánském malém semináři sv. Pia X. dopustit o. Gabriele Martinelli, a obžalobu z napomáhání trestnému činu, která se týká rektora téhož ministrantského semináře, o. Enrica Radice, sdělilo tiskové středisko Svatého stolce.
18.09.2019

Naživo s Indy o tom, jak čeští dárci mění životy chudých indických dětí

Tento týden přijede do východních Čech indický koordinátor charitního projektu Adopce na dálku® P. Patrick Edward Pinto z oblasti Bangalore. O životě dětí z nejchudších indických rodin, kterým čeští dárci pomáhají získat vzdělání, bude vyprávět studentům na školách v Hradci Králové (20. 9.) a na Pardubicku (18., 19. a 23. 9.). Živé besedy pro veřejnost se uskuteční v Poličce (18. 9.), v Novém Městě nad Metují (20. 9.), v Kutné Hoře (21. 9.), v Dobrušce a v Rychnově (22. 9.) i v dalších městech. Ve čtvrtek 19. září se P. Pinto ještě setká s radním Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor Pavlem Šotolou a s řediteli Charit.
17.09.2019

Mše svatá zahájí proces blahořečení Adolfa Kajpra

Dnes uplynulo přesně 60 let od smrti P. Adolfa Kajpra SJ (1902–1959). Při příležitosti tohoto výročí a zahájení diecézní fáze procesu jeho blahořečení se bude slavit mše svatá v kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí. Začne v neděli 22. září v 9 hodin a hlavním celebrantem bude pražský arcibiskup Dominik Duka OP. V závěru bohoslužby budou ostatky Božího služebníka Adolfa Kajpra uloženy v kostele.
17.09.2019