Národní cyrilometodějskou poutí vrcholí setkání poutníků na Velehradě

Při poutní slavnosti, které předsedal kardinál Marc Ouellet, prefekt vatikánské Kongregace pro biskupy, si ve středu 5. července 30 tisíc poutníků na Velehradě připomnělo odkaz svatých Cyrila a Metoděje. Stalo se tak v den státního svátku, který moravské věrozvěsty přibližuje i širší veřejnosti.
Publikováno: 5. 7. 2017 15:00

Foto: Petr Nedoma a Dominik Novák, Pavel Langer / Člověk a víra

Kardinál Ouellet ve své homilii vyzdvihl význam a svědectví sv. Cyrila a Metoděje: „Vzdáváme úctu těmto dvěma svatým misionářům řeckého původu, jimž se podařilo předat vašim předkům nový život evangelia způsobem tak účinným, že se stal zásadním nejen pro vás, ale také pro všechny slovanské národy, ba pro celou Evropu,“ zdůraznil kazatel a připomenul, že právě proto papež sv. Jan Pavel II. slovanské věrozvěsty neváhal prohlásit patrony Evropy.

S velkou tvořivostí využívali nových prostředků. Využívali odvážných metod, s neochvějnou trpělivostí vedli dialog v prostředí, které nebylo vždy poklidné,“ zmínil rovněž kardinál Oullet a s odkazem na slova encykliky Slavorum apostoli sv. Jana Pavla II. dodal: „Dílo, které zanechali slovanskému světu, zůstává pro církev a pro misionáře v každé době vzorem, skutečným modelem ‚inkulturace‘ víry.“

Prefekt Kongregace pro biskupy poté připomenul historickou návštěvu papeže Jana Pavla II. na Velehradě po pádu komunistického režimu na jaře roku 1990. „Připutoval sem, aby Evropě znovu představil celé dědictví těchto mírotvorných budovatelů církve a aby povzbudil duše slovanských národů k obraně jejich náboženské a kulturní identity, která byla po dlouhou dobu podrobována zkoušce,“ uvedl M. Oullet a pokračoval: „Radujme se ze společné oslavy těchto dvou zásadních postav. Radujme se z toho, že žijeme ve svobodě, v níž můžeme s nadšením pokračovat v plodném předávání Kristova evangelia.“

K růstu Božího království, které sv. Cyril a Metoděj hlásali, může podle hlavního celebranta přispět každý člověk: svou vírou a skutky milosrdenství, výchovou dětí, spravedlností a bojem proti korupci, pomocí uprchlíkům a nemocným, přátelstvím a uměleckou tvořivostí. „Svatí Cyril a Metoděj, které si dnes připomínáme jako nosné sloupy evropské civilizace, nás pobízejí, abychom hledali nové prostředky a nový zápal k nové evangelizaci Evropy,“ zmínil a dodal: „Dnes více než kdy jindy je důležité předkládat hodnoty evangelia řečí, která bude srozumitelná, aby mu každý porozuměl ‚ve svém vlastním jazyce‘, svým srdcem.“

Věřící v ČR, která „zná riziko sekularizace a relativismu,“ si podle něj nesmí nechat vzít naději. „To nám také připomíná velký moravský kardinál Špidlík, který je pohřben v této bazilice, vynikající postava vašeho lidu, kterou obdivuji. Je mi radostí a ctí, že jsem ho osobně znal,“ dodal kardinál Oullet a svou homilii zakončil slovy: „Drazí bratři a sestry, vaše tak početná přítomnost dnes zde naplňuje srdce radostí a jasně ukazuje, že hodnoty, které svatí Cyril a Metoděj přinesli, a i dnešní církev hlásá, vám nejsou cizí. Ztotožňujte se s nimi, chtějte býti jejich odvážnými šiřiteli v tomto světě, v této Evropě, v tomto národě.“

Součástí bohoslužby na nádvoří v blízkosti velehradské baziliky Nanebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje bylo i ocenění osobností, které svým životem vydávají svědectví o Kristu; Řádem sv. Cyrila a Metoděje byl oceněn Jan Koblasa, Děkovné uznání ČBK obdrželi Jan Bernátek a Ztracená kapela, Pamětní medailí pak dostali Marek Navrátil, manželé Prentisovi, Jiřina Prekopová a Jakub S. Trojan.

Dobrou zprávu zejména pro olomouckou arcidiecézi pak přinesl apoštolský nuncius v ČR Giuseppe Leanza, který oznámil, že papež František jmenoval novými pomocnými biskupy Mons. Josefa Nuzíka a P. Antonína Baslera.

Homilii kard. Ouelleta naleznete v příloze.

(Zdroj: ČBK, PETARDA PRODUCTION)

Soubory ke stažení

Autor článku:
František Jemelka

Související články

Další aktuality

Papež Thajcům: Jste lid úsměvu

Dnešním dnem začal oficiální program papežovy návštěvy v Bangkoku. Dopoledne se Svatý otec setkal s předsedou thajské vlády a veřejnými činiteli. Poté následovala návštěva u nejvyššího patriarchy buddhistů a nemocnice St. Louis. Posledním bodem programu byla mše svatá, která se konala na národním stadiónu.
21.11.2019

Papež František dorazil do Thajska

Dnes v brzkých ranních hodinách středoevropského času dorazil papež František do Thajska, kde zahájil svoji 32. zahraniční cestu. Na letišti v Bangkoku ho kromě oficiální delegace přivítala i jeho sestřenice řeholnice Ana Rosa Sivoriová, která uvedla, že v zemi panuje tzv. „papežská horečka“, neboť všichni chtějí vidět papeže.
20.11.2019

Vyjádření kardinála Dominika Duky k rozhodnutí Krajského soudu v Brně

Přinášíme vyjádření kardinála Dominika Duky k dnešnímu rozhodnutí Krajského soudu v Brně, který zamítl žalobu ohledně omluvy Brněnských divadel za uvedení hry O. Frljiče.
20.11.2019

Ignác Stuchlý pokročil směrem k blahořečení

Dne 5. listopadu 2019 se sešel poradní sbor teologů-konzultorů při vatikánské Kongregaci pro blahořečení a jednomyslně schválili dokument o hrdinských ctnostech Božího služebníka Ignáce Stuchlého (1869–1953), od jehož narození v polovině prosince uplyne 150 let. Je to druhý krůček k oficiálnímu prohlášení zakladatele českého salesiánského díla za „ctihodného“. Třetím krokem bude schválení kauzy od kardinálů téže kongregace.
20.11.2019

Tomáš Kraus: Zájem veřejnosti o Červenou středu nás velmi potěšil

Příští středu 27. listopadu se v Praze a v dalších městech a obcích ČR uskuteční iniciativa Červená středa (#RedWednesday), která chce veřejně připomenout všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. Při této příležitosti jsme udělali rozhovor s Tomášem Krausem, tajemníkem Federace židovských obcí, která se na této akci podílí společně s ČBK a ERC.
20.11.2019