Národní cyrilometodějskou poutí vrcholí setkání poutníků na Velehradě

Při poutní slavnosti, které předsedal kardinál Marc Ouellet, prefekt vatikánské Kongregace pro biskupy, si ve středu 5. července 30 tisíc poutníků na Velehradě připomnělo odkaz svatých Cyrila a Metoděje. Stalo se tak v den státního svátku, který moravské věrozvěsty přibližuje i širší veřejnosti.
Publikováno: 5. 7. 2017 15:00

Foto: Petr Nedoma a Dominik Novák, Pavel Langer / Člověk a víra

Kardinál Ouellet ve své homilii vyzdvihl význam a svědectví sv. Cyrila a Metoděje: „Vzdáváme úctu těmto dvěma svatým misionářům řeckého původu, jimž se podařilo předat vašim předkům nový život evangelia způsobem tak účinným, že se stal zásadním nejen pro vás, ale také pro všechny slovanské národy, ba pro celou Evropu,“ zdůraznil kazatel a připomenul, že právě proto papež sv. Jan Pavel II. slovanské věrozvěsty neváhal prohlásit patrony Evropy.

S velkou tvořivostí využívali nových prostředků. Využívali odvážných metod, s neochvějnou trpělivostí vedli dialog v prostředí, které nebylo vždy poklidné,“ zmínil rovněž kardinál Oullet a s odkazem na slova encykliky Slavorum apostoli sv. Jana Pavla II. dodal: „Dílo, které zanechali slovanskému světu, zůstává pro církev a pro misionáře v každé době vzorem, skutečným modelem ‚inkulturace‘ víry.“

Prefekt Kongregace pro biskupy poté připomenul historickou návštěvu papeže Jana Pavla II. na Velehradě po pádu komunistického režimu na jaře roku 1990. „Připutoval sem, aby Evropě znovu představil celé dědictví těchto mírotvorných budovatelů církve a aby povzbudil duše slovanských národů k obraně jejich náboženské a kulturní identity, která byla po dlouhou dobu podrobována zkoušce,“ uvedl M. Oullet a pokračoval: „Radujme se ze společné oslavy těchto dvou zásadních postav. Radujme se z toho, že žijeme ve svobodě, v níž můžeme s nadšením pokračovat v plodném předávání Kristova evangelia.“

K růstu Božího království, které sv. Cyril a Metoděj hlásali, může podle hlavního celebranta přispět každý člověk: svou vírou a skutky milosrdenství, výchovou dětí, spravedlností a bojem proti korupci, pomocí uprchlíkům a nemocným, přátelstvím a uměleckou tvořivostí. „Svatí Cyril a Metoděj, které si dnes připomínáme jako nosné sloupy evropské civilizace, nás pobízejí, abychom hledali nové prostředky a nový zápal k nové evangelizaci Evropy,“ zmínil a dodal: „Dnes více než kdy jindy je důležité předkládat hodnoty evangelia řečí, která bude srozumitelná, aby mu každý porozuměl ‚ve svém vlastním jazyce‘, svým srdcem.“

Věřící v ČR, která „zná riziko sekularizace a relativismu,“ si podle něj nesmí nechat vzít naději. „To nám také připomíná velký moravský kardinál Špidlík, který je pohřben v této bazilice, vynikající postava vašeho lidu, kterou obdivuji. Je mi radostí a ctí, že jsem ho osobně znal,“ dodal kardinál Oullet a svou homilii zakončil slovy: „Drazí bratři a sestry, vaše tak početná přítomnost dnes zde naplňuje srdce radostí a jasně ukazuje, že hodnoty, které svatí Cyril a Metoděj přinesli, a i dnešní církev hlásá, vám nejsou cizí. Ztotožňujte se s nimi, chtějte býti jejich odvážnými šiřiteli v tomto světě, v této Evropě, v tomto národě.“

Součástí bohoslužby na nádvoří v blízkosti velehradské baziliky Nanebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje bylo i ocenění osobností, které svým životem vydávají svědectví o Kristu; Řádem sv. Cyrila a Metoděje byl oceněn Jan Koblasa, Děkovné uznání ČBK obdrželi Jan Bernátek a Ztracená kapela, Pamětní medailí pak dostali Marek Navrátil, manželé Prentisovi, Jiřina Prekopová a Jakub S. Trojan.

Dobrou zprávu zejména pro olomouckou arcidiecézi pak přinesl apoštolský nuncius v ČR Giuseppe Leanza, který oznámil, že papež František jmenoval novými pomocnými biskupy Mons. Josefa Nuzíka a P. Antonína Baslera.

Homilii kard. Ouelleta naleznete v příloze.

(Zdroj: ČBK, PETARDA PRODUCTION)

Soubory ke stažení

Autor článku:
František Jemelka

Související články

Další aktuality

Nestyďme se křičet jako Petr: Pane zachraň mě!

Před polednem přišlo na Svatopetrské náměstí několik set lidí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu papeže před mariánskou modlitbou Anděl Páně. Petrův nástupce komentoval (Mt 14,22-33) evangelium této, 19. neděle liturgického mezidobí o Ježíši kráčejícím po vodě genezaretského jezera k loďce s učedníky zmítané v bouři.
09.08.2020

Náš život je milostí Ducha svatého povolán stát se modlitbou

Papež František zaslal list řeholní kongregaci Nejmenších františkánek od Nejsvětějšího Srdce (M.S.C.), u příležitosti jejich dnes zahájeného jubilejního roku, pojícího se k nadcházejícímu 100. výročí narození pro nebe jejich zakladatelky bl. Marie Markéty Caiani (1863-1921).
08.08.2020

Videokázání otce Romana Vlka (nejen) pro děti - 19. neděle v mezidobí

Videokázání otce Romana Vlka (nejen) pro děti na 19. neděli v mezidobí má název Zachraň mě.
08.08.2020

Papež František poslal církvi v Libanonu finanční dar 250 tisíc eur

Svatý otec poslal prostřednictvím Dikasteria pro službu integrálnímu lidskému rozvoji počáteční pomoc libanonské církvi ve výši 250 tisíc eur. Dar je určen pro potřeby místní církve a je výrazem pozornosti a otcovské blízkosti Svatého otce vůči postiženému lidu, který se nachází ve vážných obtížích.
07.08.2020

Obnovujeme živobytí na severu Iráku

Charita Česká republika spustila v březnu 2020 nový projekt, jehož cílem je podpora živobytí zranitelných rodin jak v městských, tak venkovských částech provincie Ninive na severu Iráku. Soustředíme se na komunity kolem měst Karakoš, Karemlaš a Bartella 30 minut jihovýchodně od Mosulu a 50 minut severozápadně od Erbílu.
07.08.2020