Národní cyrilometodějskou poutí vrcholí setkání poutníků na Velehradě

Při poutní slavnosti, které předsedal kardinál Marc Ouellet, prefekt vatikánské Kongregace pro biskupy, si ve středu 5. července 30 tisíc poutníků na Velehradě připomnělo odkaz svatých Cyrila a Metoděje. Stalo se tak v den státního svátku, který moravské věrozvěsty přibližuje i širší veřejnosti.
Publikováno: 5. 7. 2017 15:00

Foto: Petr Nedoma a Dominik Novák, Pavel Langer / Člověk a víra

Kardinál Ouellet ve své homilii vyzdvihl význam a svědectví sv. Cyrila a Metoděje: „Vzdáváme úctu těmto dvěma svatým misionářům řeckého původu, jimž se podařilo předat vašim předkům nový život evangelia způsobem tak účinným, že se stal zásadním nejen pro vás, ale také pro všechny slovanské národy, ba pro celou Evropu,“ zdůraznil kazatel a připomenul, že právě proto papež sv. Jan Pavel II. slovanské věrozvěsty neváhal prohlásit patrony Evropy.

S velkou tvořivostí využívali nových prostředků. Využívali odvážných metod, s neochvějnou trpělivostí vedli dialog v prostředí, které nebylo vždy poklidné,“ zmínil rovněž kardinál Oullet a s odkazem na slova encykliky Slavorum apostoli sv. Jana Pavla II. dodal: „Dílo, které zanechali slovanskému světu, zůstává pro církev a pro misionáře v každé době vzorem, skutečným modelem ‚inkulturace‘ víry.“

Prefekt Kongregace pro biskupy poté připomenul historickou návštěvu papeže Jana Pavla II. na Velehradě po pádu komunistického režimu na jaře roku 1990. „Připutoval sem, aby Evropě znovu představil celé dědictví těchto mírotvorných budovatelů církve a aby povzbudil duše slovanských národů k obraně jejich náboženské a kulturní identity, která byla po dlouhou dobu podrobována zkoušce,“ uvedl M. Oullet a pokračoval: „Radujme se ze společné oslavy těchto dvou zásadních postav. Radujme se z toho, že žijeme ve svobodě, v níž můžeme s nadšením pokračovat v plodném předávání Kristova evangelia.“

K růstu Božího království, které sv. Cyril a Metoděj hlásali, může podle hlavního celebranta přispět každý člověk: svou vírou a skutky milosrdenství, výchovou dětí, spravedlností a bojem proti korupci, pomocí uprchlíkům a nemocným, přátelstvím a uměleckou tvořivostí. „Svatí Cyril a Metoděj, které si dnes připomínáme jako nosné sloupy evropské civilizace, nás pobízejí, abychom hledali nové prostředky a nový zápal k nové evangelizaci Evropy,“ zmínil a dodal: „Dnes více než kdy jindy je důležité předkládat hodnoty evangelia řečí, která bude srozumitelná, aby mu každý porozuměl ‚ve svém vlastním jazyce‘, svým srdcem.“

Věřící v ČR, která „zná riziko sekularizace a relativismu,“ si podle něj nesmí nechat vzít naději. „To nám také připomíná velký moravský kardinál Špidlík, který je pohřben v této bazilice, vynikající postava vašeho lidu, kterou obdivuji. Je mi radostí a ctí, že jsem ho osobně znal,“ dodal kardinál Oullet a svou homilii zakončil slovy: „Drazí bratři a sestry, vaše tak početná přítomnost dnes zde naplňuje srdce radostí a jasně ukazuje, že hodnoty, které svatí Cyril a Metoděj přinesli, a i dnešní církev hlásá, vám nejsou cizí. Ztotožňujte se s nimi, chtějte býti jejich odvážnými šiřiteli v tomto světě, v této Evropě, v tomto národě.“

Součástí bohoslužby na nádvoří v blízkosti velehradské baziliky Nanebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje bylo i ocenění osobností, které svým životem vydávají svědectví o Kristu; Řádem sv. Cyrila a Metoděje byl oceněn Jan Koblasa, Děkovné uznání ČBK obdrželi Jan Bernátek a Ztracená kapela, Pamětní medailí pak dostali Marek Navrátil, manželé Prentisovi, Jiřina Prekopová a Jakub S. Trojan.

Dobrou zprávu zejména pro olomouckou arcidiecézi pak přinesl apoštolský nuncius v ČR Giuseppe Leanza, který oznámil, že papež František jmenoval novými pomocnými biskupy Mons. Josefa Nuzíka a P. Antonína Baslera.

Homilii kard. Ouelleta naleznete v příloze.

(Zdroj: ČBK, PETARDA PRODUCTION)

Soubory ke stažení

Autor článku:
František Jemelka

Související články

Další aktuality

Vatikánská varování k německé synodální cestě

Církev v Německu nastoupila vlastní synodální cestu. Její počínání vzbuzuje otazníky v jiných místních církvích a rovněž ve Vatikánu, jak dosvědčuje papežův list Němcům a naposled list kardinála Marca Ouelleta německému episkopátu. Situaci přibližuje berlínský korespondent Vatikánského rozhlasu Tomasz Kycia.
20.09.2019

Katecheze a výuka náboženství důležitou součásti výchovy k základním lidským a křesťanským postojům

Úkol hlásání evangelia je jeden ze základních úkolů poslání církve, a má být její prioritou. Sv. Pavel zdůrazňuje, že evangelium je moc ke spasení pro každého, kdo věří (Řím 1, 16). Zcela jistě nemá na mysli jen liturgii v chrámech, ale jde spíše o životní styl každého křesťana.
20.09.2019

Programové tipy Radia Proglas na 39. týden 2019

V týdnu od 23. září se můžete těšit například na tematický svatováclavský program v sobotu 28. září nebo novinku – Barvínkovský jukebox.
20.09.2019

Náboženská výchova ve školách v Evropě

Ve většině zemí EU (s katolickou tradicí) je vyučování náboženství ve státních školách  ovlivňováno jednotlivými církvemi. O tom, jaká je situace ve výuce náboženství v jednotlivých zemích Evropy informuje P. Mariusz Kuźniar, ředitel Katechetické sekce České biskupské konference.
20.09.2019

Celostátní akce Den Charity začíná. Ukážeme vám, co dokážeme

Přijďte a oslavujte s námi! Série akcí u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona moderní charitní práce, právě začíná. Přijďte na koncert, den otevřených dveří, na výstavu či sportovní odpoledne. A vezměte sebou děti. „Máme čím se pochlubit, ale současně dobře víme, že bez dárců a příznivců, kteří naši práci podporují, by to nešlo,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.
19.09.2019