banner sekce
Sekce

Odbor analýz církevních dat

Charita ČR v očích české veřejnosti

Charita ČR je známá a pozitivně vnímaná organizace. Klienti kladně hodnotí poskytované služby, ale povědomí u veřejnosti o jejich nabídce je nízké a vztah k církvi jako zřizovateli není příliš znám ani mezi věřícími. Patří to k základním zjištěním z výzkumu, který do hloubky zkoumal vztah populace k Charitě a očekávání s ní spojená.
Publikováno: 8. 11. 2016 8:00

Ilustrační foto: Jarmila Lomozová / Arcidiecézní charita Praha

Charita patří k nejznámějším

Začátkem roku 2016 proběhl výzkum na výběrovém souboru 3400 respondentů, který umožňuje reprezentativní třídění výsledků do jednotlivých diecézí i podle skupin respondentů (tzv. segmentů) - rozdělených podle vztahu k víře v Boha a vztahu k církvi. Zjišťována byla znalost Charity veřejností v porovnání s ostatními charitativními organizacemi, dále znalost poskytovaných služeb a také vnímání a hodnocení Charity ČR.

V otázce spontánní znalosti, tedy odpovědi na otázku, jaké charitativní organizace respondenti znají, patří Charita ČR mezi tři nejznámější pomáhající organizace, a to především díky samotnému jménu obsahujícímu její poslání (zatímco alternativní název Caritas je téměř neznámá značka). 

Charita ČR je známější na Moravě a u věřících, což souvisí s častější přímou zkušeností s její činností. Při testování vynucené znalosti, kdy respondenti vybírají ze seznamu ty organizace, které znají, Charitu předstihla většina mediálně známějších organizací. Logo Charity sice znala více než polovina respondentů, ale značku mezi respondenty nejpopulárnější organizace poznalo dokonce devět z deseti. Nejvýznamnějším zdrojem informací o Charitě jsou pro více než polovinu respondentů celoplošná média v čele s televizí a internetovým zpravodajstvím, což poukazuje na důležitost reprezentace v těchto médiích a také na význam jednotné komunikace. Z tematicky zaměřených internetových stránek čerpá informace méně než čtvrtina respondentů a z katolických médií méně než pětina.

Pouze třetina respondentů, kteří Charitu znají, má povědomí o katolické církvi jako zřizovateli, a to i mezi věřícími. Přitom Charitě podle názorů dotázaných přidává znalost zřizovatele důvěryhodnost.   

Charita stabilní a důvěryhodná

Podle respondentů se Charita profiluje jako stabilní, silná a důvěryhodná organizace, která pomáhá při řešení obtížných životních situací a také pomáhá zachovávat lidskou důstojnost. U všech těchto výroků byla míra souhlasu vyšší než 60 %. Obdobně jako ve znalosti a při hodnocení služeb je i v případě výroků vyšší míra souhlasu u věřících respondentů.

Nejslabší míra souhlasu je u výroků, které se týkají transparentnosti hospodaření

Služby jsou známé hlavně lokálně

Obecné povědomí o službách poskytovaných Charitou je spíše mlhavé, převážně pasivně přijímané z médií. Představa o službách je proto spojována s očekávanými a předvídatelnými službami, zaměřenými především na osoby v nouzi, ať už se jedná o finanční podporu formou sbírek finančních či sběr ošacení nebo poskytování poradenských služeb a domů pro potřebné všeho druhu.

Nejlépe jsou hodnoceny zdravotní služby, služby sociální péče, sociální prevence a odborné sociální poradny. Nejhůře v hodnocení dopadly služby spojené s migrací a integrací cizinců, což spíše odráží strach z hrozby migrační krize než vlastní zkušenost. Podobné pořadí služeb vzešlo z odpovědí, na jaké ze služeb by se Charita měla zaměřit do budoucna. Nejžádanější jsou služby sociální péče a nejméně žádané služby pomoci migrantům.

Nejvíce dotázaných zná konkrétní služby Charity ČR na Moravě, zejména v Olomoucké diecézi, nejméně v Litoměřické diecézi.

Zadavatelem výzkumu byla ČBK. Podrobnější závěry z výzkumu a další informace vám v případě zájmu poskytne PhDr. Kateřina Pulkrábková, pulkrabkova@cirkev.cz.

(Autor: Daniel Chytil / Odbor analýzy církevních dat)

 

Autor článku:
František Jemelka

Související články

Další aktuality

Zemřel nejstarší kněz královehradecké diecéze P. Jiří Mannl

V pondělí 18. ledna podlehl koronaviru nejstarší kněz královéhradecké diecéze, P. Jiří Mannl, který v květnu loňského roku oslavil své 100. narozeniny.
21.01.2021

Papežský telegram Bidenovi: Usilujte o autentickou spravedlnost a svobodu

Papež František napsal zvláštní poselství u příležitosti dnešního nástupu 46. prezidenta USA do úřadu. Ctihodný Joseph R. Biden, prezident Spojených států amerických, Bílý dům, Washington DC, stojí v hlavičce textu, který citujeme v plném znění.
20.01.2021

125. plenární zasedání ČBK proběhlo opět částečně online

Biskupové Čech, Moravy a Slezska jednali v rámci 125. plenárního zasedání 19. - 20. ledna 2021 v Praze na Arcibiskupství pražském. Z důvodu protipandemických opatření ze strany Vlády ČR se část biskupů setkala osobně a část se připojila na jednání formou online konference stejně jako na podzimním jednání loni. Hlavním tématem tohoto plenárního zasedání byly ekonomické záležitosti, jejichž schválení bylo nezbytné pro další chod církevních institucí v roce 2021.
20.01.2021

Papež František: Jednota je dar, o nějž je třeba prosit modlitbou

Dopoledne pronesl Petrův nástupce v přímém přenosu z knihovny Apoštolského paláce pravidelnou katechezi. Jako každý rok zaměřil papež pozornost na probíhající Týden modliteb za jednotu křesťanů (18. - 25. ledna), což dobře zapadlo do cyklu, ve kterém již od 6. května loňského roku pojednává o modlitbě. Ve své katechezi připomněl, že jednoty je dosaženo pouze s Boží milostí, a ne naší vlastní silou vůle.
20.01.2021

Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ schválila Vláda ČR

Vláda ČR na svém zasedání 11. ledna 2021 schválila Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ pro roky 2021 a 2022, na jehož tvorbě se podíleli i zástupci České biskupské konference.
20.01.2021