banner sekce
Sekce

Odbor analýz církevních dat

Charita ČR v očích české veřejnosti

Charita ČR je známá a pozitivně vnímaná organizace. Klienti kladně hodnotí poskytované služby, ale povědomí u veřejnosti o jejich nabídce je nízké a vztah k církvi jako zřizovateli není příliš znám ani mezi věřícími. Patří to k základním zjištěním z výzkumu, který do hloubky zkoumal vztah populace k Charitě a očekávání s ní spojená.
Publikováno: 8. 11. 2016 9:00

Ilustrační foto: Jarmila Lomozová / Arcidiecézní charita Praha

Charita patří k nejznámějším

Začátkem roku 2016 proběhl výzkum na výběrovém souboru 3400 respondentů, který umožňuje reprezentativní třídění výsledků do jednotlivých diecézí i podle skupin respondentů (tzv. segmentů) - rozdělených podle vztahu k víře v Boha a vztahu k církvi. Zjišťována byla znalost Charity veřejností v porovnání s ostatními charitativními organizacemi, dále znalost poskytovaných služeb a také vnímání a hodnocení Charity ČR.

V otázce spontánní znalosti, tedy odpovědi na otázku, jaké charitativní organizace respondenti znají, patří Charita ČR mezi tři nejznámější pomáhající organizace, a to především díky samotnému jménu obsahujícímu její poslání (zatímco alternativní název Caritas je téměř neznámá značka). 

Charita ČR je známější na Moravě a u věřících, což souvisí s častější přímou zkušeností s její činností. Při testování vynucené znalosti, kdy respondenti vybírají ze seznamu ty organizace, které znají, Charitu předstihla většina mediálně známějších organizací. Logo Charity sice znala více než polovina respondentů, ale značku mezi respondenty nejpopulárnější organizace poznalo dokonce devět z deseti. Nejvýznamnějším zdrojem informací o Charitě jsou pro více než polovinu respondentů celoplošná média v čele s televizí a internetovým zpravodajstvím, což poukazuje na důležitost reprezentace v těchto médiích a také na význam jednotné komunikace. Z tematicky zaměřených internetových stránek čerpá informace méně než čtvrtina respondentů a z katolických médií méně než pětina.

Pouze třetina respondentů, kteří Charitu znají, má povědomí o katolické církvi jako zřizovateli, a to i mezi věřícími. Přitom Charitě podle názorů dotázaných přidává znalost zřizovatele důvěryhodnost.   

Charita stabilní a důvěryhodná

Podle respondentů se Charita profiluje jako stabilní, silná a důvěryhodná organizace, která pomáhá při řešení obtížných životních situací a také pomáhá zachovávat lidskou důstojnost. U všech těchto výroků byla míra souhlasu vyšší než 60 %. Obdobně jako ve znalosti a při hodnocení služeb je i v případě výroků vyšší míra souhlasu u věřících respondentů.

Nejslabší míra souhlasu je u výroků, které se týkají transparentnosti hospodaření

Služby jsou známé hlavně lokálně

Obecné povědomí o službách poskytovaných Charitou je spíše mlhavé, převážně pasivně přijímané z médií. Představa o službách je proto spojována s očekávanými a předvídatelnými službami, zaměřenými především na osoby v nouzi, ať už se jedná o finanční podporu formou sbírek finančních či sběr ošacení nebo poskytování poradenských služeb a domů pro potřebné všeho druhu.

Nejlépe jsou hodnoceny zdravotní služby, služby sociální péče, sociální prevence a odborné sociální poradny. Nejhůře v hodnocení dopadly služby spojené s migrací a integrací cizinců, což spíše odráží strach z hrozby migrační krize než vlastní zkušenost. Podobné pořadí služeb vzešlo z odpovědí, na jaké ze služeb by se Charita měla zaměřit do budoucna. Nejžádanější jsou služby sociální péče a nejméně žádané služby pomoci migrantům.

Nejvíce dotázaných zná konkrétní služby Charity ČR na Moravě, zejména v Olomoucké diecézi, nejméně v Litoměřické diecézi.

Zadavatelem výzkumu byla ČBK. Podrobnější závěry z výzkumu a další informace vám v případě zájmu poskytne PhDr. Kateřina Pulkrábková, pulkrabkova@cirkev.cz.

(Autor: Daniel Chytil / Odbor analýzy církevních dat)

 

Autor článku:
František Jemelka

Související články

Další aktuality

Účastníci panamazonské synody obnovili Pakt z katakomb

Asi 150 účastníků a sympatizantů Panamazonské synody se v neděli 20. října sešlo v Domitiliných katakombách při římské Via Ardeatina, aby obnovili tzv. „Pakt z katakomb“, kterým na sklonku II. vatikánského koncilu deklarovala skupina převážně latinskoamerických biskupů svou odhodlanost k životu podle postulátu „chudá církev pro chudé“. Nová verze dokumentu nese nadpis: „Pakt z katakomb za společný dům. Za církev s amazonskou tváří, chudou a sloužící, prorockou a samaritánskou“. Oproti původnímu paktu je zcela přepracovaná a hlavní důraz klade na ekologickou problematiku, obranu domorodců a jejich práv a nároků v profánní i církevní sféře.
22.10.2019

Růže v zimě - nový film o Edith Steinové putuje Evropou

Růže v zimě – tak zní titul nového filmu o významné katolické myslitelce židovského původu, karmelitce Edith Steinové, zavražděné ve vyhlazovacím táboře v Osvětimi a svatořečené Janem Pavlem II. v roce 1998. Podle vlastního scénáře jej zrežíroval herec, režisér a producent Joshua Sinclair, který se pro film o německé mystičce rozhodl po jednom přátelském telefonátu s Johnem Debnym, skladatelem hudby k filmu Mela Gibsona Umučení Krista.
22.10.2019

Blahoslavený se srdcem misionáře

Itálie má nového blahoslaveného. Stal se jím minulou sobotu 19. října italský misionář a mučedník z Myanmaru, otec Alfredo Cremonesi z Papežského institutu zahraničních misií (PIME). Blahořečen byl v lombardském městečku Crema.
22.10.2019

Nový „turnus“ Studijně-formačního kurzu

Jako již tradičně, začal nový „turnus“ Studijně-formačního kurzu, pod záštitou Sekce pro mládež ČBK – kurz probíhal ve dnech 13. až 18. října 2019. Tentokrát se účastníci sešli v rekreační oblasti Češkovice nad Blanskem, kterou obklopuje krásná a nyní podzimně zbarvená Drahanská vrchovina.
21.10.2019

Konference připomněla duchovní odkaz kardinála Tomáše Špidlíka

V rámci oslav 100. výročí narození kardinála Tomáše Špidlíka se dnes uskutečnila v Hlavním sále Valdštejnského paláce mezinárodní konference nazvaná „Duchovní odkaz J. E. Tomáše kardinála Špidlíka SJ (1919 – 2010)“. Na konferenci vystoupil kardinál Dominik Duka OP, apoštolský nuncius Charles Daniel Balvo, prof. Pavel Ambros a další osobnosti.
21.10.2019